Audyt Bezpieczeństwa

O szkoleniu:

Szkolenie Audyt Bezpieczeństwa przygotowuje do realizacji audytów bezpieczeństwa, zarówno branżowych (BHP, RODO, ochrona fizyczna, PPOŻ i inne) jak i kompleksowych. Poza stroną techniczną audytu wskazuje na powiązania między branżami, ograniczenia i wymagania ostrożności w zakresie budowania rekomendacji, dobór zespołu audytu, czyli audytorów oraz ekspertów technicznych, zasady współpracy i komunikacji w audycie i wiele innych zagadnień, których zrozumienie jest istotne dla przeprowadzenia skutecznego i kompletnego audytu.

Uczestnicy w trakcie całego szkolenia pracują na autentycznych drukach wykorzystywanych w trakcie audytów pochodzących z Metodyki Audytu Bezpieczeństwa. Są to dopracowane formularze, które wykorzystywane są w audytach bezpieczeństwa od kilkunastu lat, usprawniają i skracają czas realizacji audytu nawet o 50%. Wiedza przekazywana jest przez Trenera audytora praktyka, z kilkunastoletnim letnim doświadczeniem. Ćwiczenia realizowane są jak prawdziwy audyt. Począwszy od pierwszego, gdzie następuje wybór celu audytu i podmiotu audytowanego do ostatniego, którym jest raport z audytu. Uczestnik pracuje na wybranym przypadku, realizując po kolei zlecenie audytu, wniosek o dokumenty, plan lub program audytu, dokumentuje niezgodności i potencjał oraz przygotowuje raport z audytu.

Dzięki tej kombinacji wiedzy i praktyki, formularzy i dokumentów przekazanych w formatach edytowalnych (do użytku własnego jako audytor) uczestnik już po wyjściu ze szkolenia jest przygotowany technicznie do wykonywania audytów zarówno jako audytor obszaru (dziedziny bezpieczeństwa) jak i audytor wiodący. Istotnym uzupełnieniem jest 30 dniowa opieka poszkoleniowa, dzięki której przy pierwszych audytach uczestnik może skorzystać ze wsparcia Trenera.

Zamierzone efekty:

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił:

 • Określić cele audytu
 • Określić wykonalność audytu
 • Dobrać zespół
 • Określić zadania i termin ich realizacji
 • Określić sposób gromadzenia dowodów z audytu
 • Udokumentować przebieg audytu, tworząc właściwe dokumenty z przebiegu audytu oraz raport.
 • Uzgodnić działania poaudytowe

W trakcie szkolenia przewidziane jest wypracowanie powyższych umiejętności, poprzez odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia.

Rodzaj szkolenia

 • Szkolenie stacjonarne
 • Szkolenie otwarte (dla każdego)
 • Szkolenie zamknięte (dla firm)

Dla kogo?

 • Audytor bezpieczeństwa (fizycznego, informacji, pożarowego, procesowego)
 • Audytor wewnętrzny
 • Audytor wiodący
 • Manager bezpieczeństwa /Security manager
 • Asset protection manager
 • Inspektor ochrony danych
 • Kierownik (koordynator) ochrony fizycznej

Co na szkoleniu:

Ramowy program:

 • Projektowanie audytu: określenie celu audytu, zakresu, wyłączeń oraz przeprowadzenie studium wykonalności,
 • Przygotowanie audytu: zbudowanie planu audytu lub programu audytów (dla pełnomocników systemów),
 • Realizację audytu: inicjowanie audytu, przeprowadzenie fazy I audytu (analiza dokumentacji systemowej), przeprowadzenie fazy II audytu (wizyty w lokalizacjach). Faza II audytu jest omawiana z uwzględnieniem stanu epidemii i projektowaniem działań z przewagą metod zdalnych, z interakcją lub bez interakcji z audytowanym,
 • Podsumowanie audytu: wnioskowanie na poziomie niezgodności i potencjału doskonalenia, poziomie branży (dziedziny) np. RODO, BHP, PPOŻ, ochrona fizyczna,
 • Działania poaduytowe: wskazanie możliwych działań po zakończonym audycie.

Ćwiczenia i warsztaty (wybrane):

 • Przygotowanie zlecenia audytu (załącznik do umowy o audyt),
 • Opracowanie programu audytów/plan audytu,
 • Określenie wymagań kompetencyjnych audytorów na modelu kompetencyjnym z macierzą kompetencji,
 • Opracowanie wniosku o dokumenty do audytu (na wybranym przykładzie),
 • Przygotowanie harmonogramu spotkań,
 • Opracowanie listy wymagań (lista kontrolna) dla wybranego kryterium (zbioru wymagań),
 • Gromadzenie dowodów z audytu: wywiad, test ochrony, lista kontrolna,
 • Dokumentowanie niezgodności i potencjału doskonalenia (protokół niezgodności / potencjał doskonalenia), zawierających opis uwagi / stanu, rekomendację oraz uzasadnienie,
 • Opracowanie końcowego raportu z audytu.

Podstawy szkolenia:

 • Normy serii ISO, w tym: ISO 19011, ISO 27007, ISO 9001, ISO 27001,
 • Standardy BRC, wymagania HACCP, IFS,
 • Metodyka Komendy Głównej Policji w sprawie uzgadniania planów ochrony,
 • Inne branżowe standardy i wytyczne audytowania.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie branżowej wiedzy opartej o międzynarodowe standardy
 •  interaktywne zajęcia łączące wykład z ćwiczeniami
 • 30 dniowa opieka Trenera
 • dwujęzyczny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
 • Wszystkie szablony dokumentów używane w trakcie szkolenia – do samodzielnego wykorzystania
 • Dokumenty i materiały wytworzone w trakcie szkolenia (prowadzący szkolenie wypełnia dokumenty i materiały w trakcie)
Czas trwania: 2 dni
Cena (stacjonarnie): 2700 PLN / netto
Cena (e-learning): 2300 PLN / netto

Najbliższe szkolenie

Ścieżki szkolenia ESSASzkolenie wymagane dla

  Szybki kontakt

  Jestem zainteresowany tym szkoleniem, proszę o więcej informacji:

  O prowadzącym:

  Trener jest ekspertem w zarządzaniu bezpieczeństwem, pracującym w branży od 1995 roku. Realizuje audyty bezpieczeństwa od 2000 roku, początkowo w strukturach instytucji administracji rządowej i samorządowej, od 2007 roku na rynku komercyjnym. Działa w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Od 2007 roku rozwija własną metodykę audytu, zgodną z ISO 19011 i uwzględniającą podejście oparte o ryzyko. 

  Jest też członkiem międzynarodowych organizacji branżowych oraz zajmujących się standaryzacją usług.

  Zrealizował ponad 300 audytów bezpieczeństwa z zakresów:

  • Bezpieczeństwo żywności (w tym w oparciu o wymagania IFS, HACCP, BRC 7, ISO 22000)
  • Bezpieczeństwa i ochrony ppoż (w tym ATEX)
  • Bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych (w tym w oparciu o ISO 27007)
  • Bezpieczeństwa i ochrony fizycznej

  Pracował i pracuje dla czołowych firm i marek w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Z usług skorzystali między innymi Grupa VOX, Grupa Kęty SA, PKO Bank Polski SA, APSYS (Manufaktura), Cederrorth Polska (znany z marek Soraya i Dermika), Procter & Gamble (OLAY) i wiele innych firm i instytucji.

  Z zakresu audytu bezpieczeństwa przeszkolił audytorów i managerów bezpieczeństwa takich firm i instytucji jak PANSA (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej), NSA (Naczelny Sąd Administracyjny), Google Polska, G4S, Solid Security, Gilette Polska, Energa Operator, PGNIG oraz wiele innych.

  Publikacje trenera

  • Ryzyko a podatności

   Zarządzanie ryzykiem, za sprawą coraz częściej wymaganego myślenia opartego o ryzyko, staje się tematem numer 1. Coraz więcej standardów, ale również i przepisów wskazuje na konieczność wdrażania rozwiązań zależnych od stopnia ryzyka. W publikacjach i przepisach tych widoczne jest podejście dwustopniowe: Wymagania minimalne, wynikające z przepisu prawa; Wymagania adekwatne do danego systemu, wynikające z analizy

  • Alkomaty a compliance

   Ostatni artykuł z cyklu nie będzie dotyczył bezpośrednio alkomatów, a idei czy też filozofii zgodności. Od wielu lat compliance, czyli zgodność, jest jednym z ważniejszych nurtów, który w dość dużym stopniu konkuruje z działami zajmującymi się bezpieczeństwem (RODO, BHP, PPOŻ. i wieloma innymi) o prymat właśnie w dziedzinie bezpieczeństwa organizacji. W dużym skrócie, nie wchodząc