Dokumentacja bezpieczeństwa – o szkoleniu

Szkolenie to organizowane jest przez Europejską Akademię Bezpieczeństwa i Ochrony realizowane jest od 2007 roku. Jego ideą jest przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących tworzenia dokumentacji, w tym między innymi

 1. Określania struktury dokumentów – począwszy od polityki bezpieczeństwa (deklaratywnej), przez dokumenty średniego szczebla takie jak plany ochrony, instrukcje bezpieczeństwa, polityki bezpieczeństwa (wykonawcze) aż po dokumentowanie działań w postaci notatek, raportów czy innych zapisów.
 2. Zasad tworzenia dokumentacji, w tym tak często pomijanych oceny skutków regulacji, uzgodnień z innymi działami i komórkami organizacji, na które nowe czy nowelizowane regulacje mają wpływ i wielu działań, niezbędnych do właściwego wprowadzenia nowych rozwiązań.
 3. Zasad nadzoru nad dokumentacją, w tym nadzorowaniu, czy personel pracuje na właściwych i aktualnych wersjach dokumentacji, sposobu wdrażania zmian, wycofywania nieaktualnych dokumentów etc.

Te trzy powyższe zagadnienia są w wielu przypadkach krytyczne w ocenie zgodności organizacji z przepisami prawa, wymaganiami klienta czy wymaganiami wewnętrznymi. Można przyjąć, że właściwie zaprojektowana dokumentacja jest podstawą “compliance”.

Korzyści

Najważniejsze korzyści ze szkolenia to zrozumienie powiązań między dokumentacją na poziomie strategicznym, z działaniami operacyjnymi. W praktyce oznacza to możliwość wykazania pełnej zgodności planowanych i realizowanych działań z wymaganiami, w tym wymaganiami prawnymi. Poza zrozumieniem istoty dokumentacji, jej wzajemnych powiązań i celu, dla którego jest tworzona i realizowana, uczestnicy szkolenia otrzymają w formie edytowalnej wzory i formularze dokumentacji bezpieczeństwa, do zastosowania w swoich organizacjach. Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnego wykładu łączonego z warsztatem.

Dla kogo?

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które mają styczność z dokumentacją. W pierwszej kolejności należy wymienić twórców rozwiązań, a więc managerów i specjalistów bezpieczeństwa, kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, security managerów, safety managerów, Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej, Inspektorów Ochrony Danych, pełnomocników systemów zarządzania zgodnych z ISO lub innymi standardami. Szkolenie jest również przydatne, choć nie wymagane dla audytorów bezpieczeństwa.

Bonus

W trakcie szkolenia prowadzący pokaże w jaki sposób można zbudować interaktywny system zarządzania dokumentacją, oparty o darmowe rozwiązania mieszczące się na karcie SD lub pendrive.

PROMOCJA! Najbliższe szkolenie DOKUMENTACJA BEZPIECZEŃSTWA odbędzie się 25 lutego 2019, kolejnego dnia 26 lutego 2019 odbędzie się uzupełniające szkolenie PERSONEL BEZPIECZEŃSTWA, podczas zapisów na oba szkolenia obowiązuje promocyjna cena 1600 zł za oba szkolenia!*

Zapraszamy do zapisów!

*Cena regularna jednego szkolenia 900 zł.

Najbliższe szkolenie z tego tematu:

29 września, 2020
On-line

Nadchodzące szkolenia

Audytor (R)ODO
 • 15 lipca, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • On-line
Warsztat: DPIA w RODO
 • 21 lipca, 2020
 • 17:00 to 20:00
 • On-line
Manager bezpieczeństwa fizycznego
 • 28 lipca, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Warszawa
RODO dla Managerów
 • 4 sierpnia, 2020
 • 10:00 to 13:00
 • On-line
Komunikacja kryzysowa
 • 5 sierpnia, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Warszawa
Zarządzanie bezpieczeństwem
 • 24 sierpnia, 2020
 • 10:00 to 17:00
 • Warszawa
BHP dla managerów
 • 2 września, 2020
 • 10:00 to 13:00
 • On-line
Ochrona ppoż dla managerów
 • 7 września, 2020
 • 10:00 to 13:00
 • On-line
Audyt bezpieczeństwa
 • 8 września, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Warszawa
Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa
 • 17 września, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • On-line