ECSSA – Certyfikowany Audytor Bezpieczeństwa

ECSSA - ESSA Certified Security & Safety AuditorESSA Certyfikowany Audytor Bezpieczeństwa i Ochrony

Celem ukończenia ścieżki kształcenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem oraz oceny skuteczności wdrożonych rozwiązań.

Eksperci ESSA postawili sobie za cel przygotowanie audytorów do realizacji zadań w taki sposób, aby audyt dowolnego obszaru bezpieczeństwa, np. BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony fizycznej, danych osobowych i nie wpływał negatywnie na inne obszary. Dlatego podstawą jest uzyskanie wiedzy na poziomie managerskim z obszarów wymaganych przepisami prawa – szkolenia z bloku safety & security:

Forma potwierdzenia tych kwalifikacji to odbycie szkolenia w ESSA lub zdanie egzaminu on-line.

Ważnym aspektem w pracy audytora jest rozumienie podstaw systemów zarządzania bezpieczeństwem w audytowanej organizacji. Dlatego jako obowiązkowe szkolenia z bloku warsztatowego obejmują identyfikację zagrożeń oraz ryzyka w organizacji. Dzięki temu audytor ma możliwość wykonania audytu zgodnie z wiodącymi na dziś zasadami i wymaganiami myślenia opartego o ryzyko. Wymagane szkolenia z bloku warsztat to:

Ostatnim szkoleniem, składającym wiedzę i umiejętności nabyte z bloków safety & security oraz warsztat to szkolenie dedykowane technicznej stronie wykonania audytu, znajdujące się w bloku szkoleń zarządzanie bezpieczeństwem, a obejmujące również szerokie i strategiczne podejście do bezpieczeństwa organizacji;

Szkolenia w podobnym układzie prowadzone są od 2007 roku. Według podobnego schematu wyszkolonych zostało ponad 100 audytorów, obecnie pracujących w strukturach największych międzynarodowych koncernów i korporacji.

Najbliższe szkolenia ECSSA