ECSSM – Certyfikowany Manager Bezpieczeństwa

ECSSA - ESSA Certified Security & Safety ManagerESSA Certyfikowany Manager Bezpieczeństwa i Ochrony

Celem ukończenia ścieżki kształcenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem.

Eksperci ESSA postawili sobie za cel przygotowanie managerów do realizacji zadań w taki sposób, aby system zarządzania bezpieczeństwem dowolnego obszaru np. BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony fizycznej, danych osobowych wspierał inne obszary. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie efektów synergicznych w podejmowanych działaniach, stosowanie zintegrowanych systemów identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka i właściwej alokacji sił i środków przewidzianych do zapewnienia bezpieczeństwa organizacji. Dlatego podstawą jest uzyskanie wiedzy na poziomie managerskim z obszarów wymaganych przepisami prawa – szkolenia z bloku safety & security:

Forma potwierdzenia tych kwalifikacji to odbycie szkolenia w ESSA lub zdanie egzaminu on-line.

Manager Bezpieczeństwa ma za zadanie przygotować system bezpieczeństwa czy system zarządzania bezpieczeństwem od podstaw, ale tak aby wszystkie działania wspierały organizację. Dlatego ważne jest zrozumienie kontekstu organizacji oraz powiązanie działań z innymi obszarami funkcjonowania organizacji. Niezbędnym szkoleniem w tej ścieżce jest blok warsztatowy:

Kolejnym kluczowym elementem w pracy jest właściwe rozpoznanie zagrożeń i wynikających z nich ryzyk. Jest to istotne z punktu widzenia aktualnego podejścia do wszystkich systemów zarządzania, czyli myślenia i podejścia opartego o ryzyko. Obowiązkowe w tej ścieżce uznaliśmy dwa szkolenia:

Mając już te podstawy manager może przygotować system zarządzania bezpieczeństwem. Do tych działań przygotują go szkolenia, które uznajemy za obowiązkowe z bloku warsztat:

Każdy system bezpieczeństwa funkcjonuje z przygotowaniem do tzw incydentów bezpieczeństwa. Są to różne zdarzenia, od niewłaściwego realizowania instrukcji czy procedury, po celowe działania osób. Dlatego szkoleniem obowiązkowym z tego obszaru w naszej ścieżce kształcenia jest:

Szkolenia w podobnym układzie prowadzone są od 2007 roku. Według podobnego schematu wyszkolonych zostało ponad 120 managerów, obecnie pracujących w strukturach największych międzynarodowych koncernów i korporacji.

Najbliższe szkolenia ECSSM