Security Awareness

Awareness w języku angielskim oznacza świadomość. Jest to bardzo istotny element zarządzania bezpieczeństwem w organizacji. Każdy system powinien być budowany w oparciu o świadomość dzięki temu działania będą wykonywane skuteczniej.

Security Awareness to już pewna dziedzina w zarządzaniu bezpieczeństwem,powoli wkraczająca również w sferę wymagań prawnych.

Przykład:

RODO/GDPR czyli nowa regulacja o ochronie danych osobowych wskazuje już wprost wymaganie dotyczące podejmowania działań w obszarze świadomości,przypisując to Inspektorowi Ochrony Danych. W naszej ofercie tematyka tak poruszana jest w ramach szkolenia Wiedza i szkolenie w bezpieczeństwie. RODO jako akt prawny wskazuje na wykorzystanie infografik w celu przekazania podstawowych informacji w ramach tzw obowiązku informacyjnego. Co jest istotne to taka forma spełnia podstawowe wymaganie w zakresie zwięzłości informacji pozwalając na umieszczenie wszystkich danych na krótkiej infografice umieszczonej przy wejściu do firmy, a poszerzanej w formach np. pełnego materiału informacyjnego czy ulotki trójdzielnej.

Typowe formy

Security Awareness występuje też w wielu formach. W zaawansowanych kampaniach są to filmy, maile, dni bezpieczeństwa, ulotki, grafiki etc.

Działania w zakresie przygotowania tego typu materiałów to styk dwóch branż:

  • Ekspertów bezpieczeństwa
  • Agencji kreatywnych, przygotowujących projekt

ESSA bierze udział w przygotowaniu takich materiałów dostarczając treści do materiałów. Polecamy również agencję kreatywną która z nami współpracuje przy realizacji programów.

Jeśli są Państwo zainteresowani usługą z opisanego zakresu prosimy o kontakt.