Szkolenia wielodniowe

Szkolenia pakietowe, oparte są o koncepcję ścieżek edukacyjnych (szkoleniowych), oferowanych przez ESSA jako wydarzenia otwarte. W przypadku organizacji lub firmy możliwe jest modyfikowanie podstaw w zależności dostosowując je do założonych celów, dodając bądź podejmując konkretne szkolenia. Informacje o tym, jakie szkolenia zostały ukończone w trakcie ścieżki edukacyjnej, będą opisane w certyfikacie zbiorczym, wydawanym dodatkowo po zakończeniu cyklu. 

Poziomy

W przeciwieństwie do szkoleń otwartych, dla firm, organizacji oraz grup zorganizowanych prowadzimy cykle na 3 poziomach: 

  • Specjalista ds bezpieczeństwa
  • Poziom managerski (manager, audytor)
  • Zarządzający, są to szkolenia z najwyższego poziomu

Czas realizacji

Szkolenia w ramach konkretnych specjalizacji, np. Specjalisty ds. bezpieczeństwa, Specjalisty ds. ochrony danych osobowych (RODO) lub managerskie i audytorskie możliwe jest wykonanie w ramach kilku dni. Oznacza to, że pełne szkolenia ze ścieżki Manager Bezpieczeństwa możemy wykonać w ciągu  jednego tygodnia robocze.

Dobra praktyka

Jeśli jednak projekt nie posiada ścisłych ram czasowych, wskazane jest aby szkolenia z danego bloku następowały po sobie z odstępami minimum 2 tygodniowymi. Wynika to z naszego doświadczenia w prowadzeniu dłuższych projektów edukacyjnych. Przy każdym cyklu szkoleniowym zachodzą relacje między szkoleniami z bloków safety & security, warsztat oraz zarządzanie bezpieczeństwem.

Przykład:

ECSSM – ESSA Certified Security & Safety Manager rozpoczyna się od szkoleń obejmujących wymagania prawne w kraju, co do zasady w obszarach RODO (dane osobowe), BHP oraz ochrona przeciwpożarowa, jako wymagania dotyczące wszystkich organizacji. Każdy z tych obszarów zawiera wytyczne i wskazówki związane z identyfikacją zagrożeń czy ryzyka i sposobu postępowania z nim.

Kolejne ze szkoleń to analiza zagrożeń i szacowanie i ocena ryzyka. Wskazane jest by uczestnicy po zakończeniu szkoleń z RODO, BHP i ochrony ppoż mieli czas na praktyczne spojrzenie na to, jak te obszary są realizowane w ich firmach. Dzięki temu praca na szkoleniu z analizy zagrożeń oraz na kolejnym, szacowanie i ocena ryzyka jest pracą realną i przede wszystkim praktyczną.

Pozostałe szkolenia jednostkowe również bazują na wcześniejszych zadaniach praktycznych.

Ewaluacja przez projekt, nie tylko ankieta

Dzięki podejściu opisanemu w przykładzie, ocena skuteczności szkoleń jest wykonywana przez projekty realizowane po każdym bloku.

Dla przykładu:

Wymagania prawne.

Szkolenia z bloku safety & security da możliwość identyfikacji wymagań prawnych dotyczących konkretnej organizacji, dzięki czemu możliwe jest przygotowanie katalogu aktów prawnych. Katalog ten będzie wykorzystywany przy tworzeniu dokumentacji (szkolenie: Dokumentacja bezpieczeństwa), w tej części procedur i instrukcji, w których wskazane są podstawy prawne i powiązane akty prawne. Również do identyfikacji kryteriów w audycie (szkolenie: audyt bezpieczeństwa), pozwolą na szybkie zidentyfikowanie zbiorów wymagań.