Audyt bezpieczeństwa

13-14 grudnia 2021
9.30-15.30
On-line

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu projektowania audytów w organizacji w dłuższym okresie (programy np. rocznie), planowania audytów, doboru osób, metod i środków audytu.

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił:

  • Określić cele audytu
  • Określić wykonalność audytu
  • Dobrać zespół
  • Określić zadania i termin ich realizacji
  • Określić sposób gromadzenia dowodów z audytu
  • Udokumentować przebieg audytu, tworząc właściwe dokumenty z przebiegu audytu oraz raport.
  • Uzgodnić działania poaudytowe

W trakcie szkolenia przewidziane jest wypracowanie powyższych umiejętności, poprzez odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia.

Zobacz też: