Audyt bezpieczeństwa

16-17 grudnia 2019
10:00-17:00
Warszawa

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu projektowania audytów w organizacji w dłuższym okresie (programy np. rocznie), planowania audytów, doboru osób, metod i środków audytu.

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił:

  • Określić cele audytu
  • Określić wykonalność audytu
  • Dobrać zespół
  • Określić zadania i termin ich realizacji
  • Określić sposób gromadzenia dowodów z audytu
  • Udokumentować przebieg audytu, tworząc właściwe dokumenty z przebiegu audytu oraz raport.
  • Uzgodnić działania poaudytowe

W trakcie szkolenia przewidziane jest wypracowanie powyższych umiejętności, poprzez odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia.

Zobacz też:

Najbliższe szkolenie

Audyt bezpieczeństwa
  • Grudzień 16, 2019
  • 10:00 to 17:00
  • Warszawa

Ścieżki szkolenia ESSASzkolenie wymagane dla

Szybki kontakt

Jestem zainteresowany tym szkoleniem, proszę o więcej informacji: