Audytor (R)ODO

27-28 kwietnia 2021
10:00-16:00
On-line

Celem szkolenia Audytor RODO jest przygotowanie specjalistów do realizacji audytów w dziedzinie ochrony danych osobowych. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z przebiegiem audytu, zgodnie z międzynarodowymi standardami i wytycznymi. Szczególnie istotną kwestią poruszaną w trakcie szkolenia jest wykazanie zgodności z art. 5.2. RODO, a więc dokumentowanie rozliczalności.

Prócz wiedzy z zakresu audytu jako procesu, uczestnicy zostaną również zapoznani z głównymi wymaganiami dla realizacji audytów. Słuchacze zdobędą branżową wiedzę opartą między innymi o standardy międzynarodowe – ISO 19011, ISO 27007.