Bezpieczeństwo fizyczne dla managerów

9 sierpnia 2021
9:30 - 12:00
On-line

Celem szkolenia “Bezpieczeństwo fizyczne dla managerów” jest wprowadzenie w tematykę związaną z ochroną osób i mienia w Polsce. Istota szkolenia jest przedstawienie form i metod ochrony, z których korzystają praktycznie wszystkie działy firm. Ochrona przed zniszczeniem, dewastacją czy kradzieżą musi być ujęta jako element analizy ryzyka w ochronie informacji i danych osobowych, w bezpieczeństwie procesowym i wielu innych obszarach.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z przepisami o ochronie osób i mienia, klasyfikacja form i metod ochrony, klasyfikacją zabezpieczeń technicznych w tym systemów alarmowych, czy systemów zabezpieczenia technicznego.