BHP dla managerów

10 sierpnia 2021
9.30-12.00
On-line

Celem szkolenia BHP dla managerów jest zapoznanie uczestników z podstawami bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy w kontekście zarządzania bezpieczeństwem w organizacji. Prócz wiedzy z zakresu BHP jako procesu, uczestnicy zostaną również zapoznani z głównymi wymaganiami prawnymi w firmach i organizacjach, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ważnym aspektem szkolenia będzie zapoznanie też z wymogami związanymi z możliwością wystąpienia atmosfer wybuchowych (ATEX).

Szkolenie nie jest szkoleniem BHP dla osób kierujących pracownikami w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy i aktów wykonawczych.

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił:

  • Określić wymagania prawne w zakresie BHP w zakładzie pracy
  • Zidentyfikować rodzaje niektórych prac, w tym prace szczególnie niebezpieczne
  • Określić wymagania podstawowe dla miejsc w których może wystąpić atmosfera wybuchowa
  • Wskazać dokumenty wymagane prawem, jakie należy posiadać w zakładzie.