Komunikacja kryzysowa

5 sierpnia 2020
10:00-16:00
Warszawa

Celem szkolenia Komunikacja Kryzysowa jest nabycie umiejętności w zakresie prowadzenia komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Istotnym elementem w szkoleniu jest pokazanie powiązań między wewnętrznymi i zewnętrznymi systemami komunikacji i zależności między nimi mogą skutkować postrzeganiem zdarzeń kryzysowych. Kluczowe też jest, aby rozumieć że jedna informacja przekazywana będzie do osób o różnym poziomie wykształcenia, rozumienia, ale też i różnych relacjach z podmiotem, którego dotyczy incydent czy kryzys.

Niebywale ważnym aspektem w komunikacji kryzysowej jest obrona informacyjna. Może być aktywna i pasywna, oparta o narzędzia mniej lub bardziej sformalizowane. Aby dobrać właściwe narzędzia konieczna jest kontrola mediów (media scrutiny).