Maksymalizacja zysków w bezpieczeństwie

28 maja 2021
10:00-16:00
On-line

Szkolenie dostarcza wiedzy oraz umiejętności z zakresu rachunkowości i rachunkowości zarządczej, która dobrze opracowana i wykorzystana pomoże wskazać zyski, które przynosi dział bezpieczeństwa. Jeśli poszukujesz sposobu na uzasadnienie ponoszonych nakładów na bezpieczeństwo i zyskowności projektów, podczas szkolenia znajdziesz i wypracujesz na to sposób.

W trakcie ćwiczeń opracowywane są wyliczenia kosztów, nakładów i strat ponoszonych w związku z incydentami, sumowanie ich i prezentacja jako tzw. incydent referencyjny. Stanowi on bazę do obliczenia poziomu zysku rozumianego jako ograniczenie strat, kosztów i nakładów na incydenty po zastosowaniu zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych. Drugim nurtem szkolenia jest identyfikacja zadań nakładanych na działy bezpieczeństwa i ochrony, a nie będących w ich gestii np. czynności administracyjne, porządkowe. To działanie ma na celu zbadanie, ile zadań w zakresie bezpieczeństwa rzeczywiście realizują działy, a ile z nich to koszty ukryte innych działów.

Na tej podstawie zostają opisane projekty inwestycyjne i optymalizacyjne nastawione na zysk rozumiany jako ograniczenie strat z incydentów bezpieczeństwa. Projekty te mogą być związane z optymalizacją rozumianą jako uwolnienie działów bezpieczeństwa od innych działań, dzięki czemu zadania mogą być wykonywane bardziej profesjonalnie, nawet jeśli ograniczony zostanie zespół.