Manager bezpieczeństwa fizycznego

2-3 grudnia 2021
10:00-16:00
On-line

Celem szkolenia Manager Bezpieczeństwa Fizycznego jest przygotowanie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo fizyczne do realizacji zadań. Szkolenie skierowane jest do kwalifikowanych pracowników ochrony oraz do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo fizyczne korporacji, firm i organizacji, czyli Security Managerów, specjalistów ds bezpieczeństwa fizycznego, asset protection managerów i osób pełniących podobne funkcje.

Prócz wiedzy z zakresu planowania systemów bezpieczeństwa fizycznego, uczestnicy zostaną zapoznani z praktykami europejskimi, w tym w szczególności z podejściem opartym o ryzyko. Słuchacze zdobędą również branżową wiedzę opartą między innymi o standardy międzynarodowe – ISO 18788, BS 16000 oraz w zakresie ochrony osób i mienia z wymaganiami Metodyki Komendy Głównej określającej zasady uzgadniania planów ochrony.

Ważnym aspektem będzie też poruszenie na szkoleniu zagadnień odpowiedzialności za działania i zaniechania, w tym odpowiedzialności karnej i cywilnej. Elementem szkolenia jest również kwestia RODO w organizacji.