Ochrona ppoż dla managerów

10 sierpnia 2021
13.00-15.30
On-line

Celem szkolenia Ochrona Przeciwpożarowa II jest zapoznanie uczestników z tematyką ochrony przeciwpożarową. Kluczowym aspektem jest zrozumienie, że ochrona ppoż jest rozumiana w Polsce jako ochrona przed pożarem, ale również przed tzw zdarzeniami miejscowymi, czyli zdarzeniami naturalnymi, awariami i innymi, które nie noszą znamion katastrof i klęsk.

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił:

  • Zidentyfikować podstawowe akty prawne związane z ochroną ppoż w Polsce
  • Określić wymagane przepisami dokumenty, które powinny funkcjonować w nadzorowanym obiekcie
  • Wskazać wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej w tym zakres niezbędnych działań
  • Wskazać podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej zarządcy, właściciela, czy użytkownika obiektu.

Bardzo istotną kwestią omawianą podczas szkolenia będzie odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa zarządców, właścicieli oraz użytkowników obiektów jak i kadry kierowniczej.

UWAGA: szkolenie nie jest szkoleniem dla specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej