Personel bezpieczeństwa

02 lipca 2021
09:30-15:30
On-line

Celem szkolenia Personel Bezpieczeństwa jest kompleksowe zapoznanie uczestników z tematyką zarządzania personelem biorącym udział w tworzeniu i realizacji rozwiązań w szeroko pojętym bezpieczeństwie. Personel bezpieczeństwa w rozumieniu tego szkolenia to nie tylko osoby dedykowane do tych funkcji czy ról, jak pracownicy ochrony, security managerowie, inspektorzy bezpieczeństwa czy audytorzy, ale wszystkie osoby, które w ramach swoich obowiązków mają reagowanie, zgłaszanie incydentów czy podejmowanie jakichkolwiek działań wynikających z procedur, instrukcji i innych regulacji wewnętrznych.

Prócz wiedzy z zakresu zarządzania personelem uczestnicy zostaną również zapoznani z głównymi wymaganiami bezpieczeństwa w firmach i organizacjach, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ochrony fizycznej, bezpieczeństwa i higieny pracy, czy bezpieczeństwa informacji, włączając w to nowe regulacje o ochronie danych osobowych. Niniejsze szkolenie jest związane również z planowaniem rozwoju pracowników w strukturach bezpieczeństwa.