Szacowanie i ocena ryzyka

19-20 lipca 2021
09:30-15:30
On-line

Celem szkolenia Szacowanie i Ocena ryzyka jest kompleksowe zapoznanie uczestników z tematyką oceny jako bardzo istotnego elementu wszystkich systemów zarządzania bezpieczeństwem. W większości systemów bezpieczeństwa wyniki oceny są traktowane jako wytyczne do tworzenia planu postępowania z ryzykiem bądź strategii bezpieczeństwa. Dokumenty te są rozumiane jako plany działań, nakładów, stosowania różnego rodzaju zabezpieczeń w celu zmniejszenia możliwości materializacji ryzyka czy też zmniejszenia skutków jego wystąpienia.

Prócz wiedzy z zakresu szacowania i oceny ryzyka jako procesu, uczestnicy zostaną również zapoznani z głównymi wymaganiami dla ocen ryzyka w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ochrony fizycznej, bezpieczeństwa i higieny pracy, czy bezpieczeństwa informacji, włączając w to nowe regulacje o ochronie danych osobowych. Słuchacze zdobędą branżową wiedzę opartą między innymi o standardy międzynarodowe – ISO 31000, ISO 27005, ISO 12100.