Warsztat: Ryzyko w RODO

8 lipca 2020
17:00-20:00
On-line

Celem warsztatu “Ryzyko w RODO” jest wypracowanie umiejętności identyfikacji i wartościowania danych osobowych w odniesieniu do potencjalnego ryzyka dla osoby, których dane dotyczą. Stanowi to bazę do właściwej oceny dwóch parametrów dla zdarzenia:

  • Siły wpływu
  • Możliwości wystąpienia (prawdopodobieństwa)

W trakcie warsztatu wskazane zostaną i przepracowane takie zagadnienia jak:

  • Podatność zasobów (w tym środków przetwarzania)
  • Zagrożenia (siła i prawdopodobieństwo) w dwóch środowiskach: tradycyjnym i IT
  • Skutek zdarzenia (naruszenie ochrony danych)
  • Skutki dla osoby oraz możliwość ich wystąpienia (ryzyko)

Uwaga: warsztat ma formułę praktyczną, w której prowadzący prezentuje wykonanie czynności związanych z tematem warsztatu. Wymagana jest co najmniej minimalna wiedza z zakresu RODO i ochrony danych osobowych.