Wiedza i szkolenie w bezpieczeństwie

21 października 2020
10:00-16:00
On-line

Celem szkolenia Wiedza i Szkolenie w Bezpieczeństwie jest kompleksowe zapoznanie uczestników z tematyką idei zarządzania wiedzą w organizacji. Zgodnie z głównym założeniem, wiedza jest dostępna w miejscu, czasie i formie wymaganej w danej chwili.

Prócz wiedzy z zakresu zarządzania personelem uczestnicy zostaną również zapoznani z głównymi wymaganiami bezpieczeństwa w firmach i organizacjach, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ochrony fizycznej, bezpieczeństwa i higieny pracy, czy bezpieczeństwa informacji, włączając w to nowe regulacje o ochronie danych osobowych. Niniejsze szkolenie jest związane również z planowaniem rozwoju pracowników w strukturach bezpieczeństwa, w zakresie dostarczania im wiedzy i umiejętności niezbędnych do osiągania kolejnych etapów kariery.