Zarządzanie bezpieczeństwem

4-5 października 2021
09:30-15:30
On-line

Celem szkolenia Zarządzanie Bezpieczeństwem jest kompleksowe zapoznanie uczestników z tematyką zarządzania bezpieczeństwem w ujęciu systemowym. Prócz wiedzy z zakresu zarządzania jako procesu, uczestnicy zostaną również zapoznani z głównymi wymaganiami bezpieczeństwa w firmach i organizacjach, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ochrony fizycznej, bezpieczeństwa i higieny pracy, czy bezpieczeństwa informacji, włączając w to nowe regulacje o ochronie danych osobowych.

Słuchacze zdobędą branżową wiedzę opartą między innymi o standardy międzynarodowe – BS 16000 oraz wytyczne w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, wydanych przez uznane międzynarodowe organizacji.