Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa

7 września 2021
9.30-15.30
On-line

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy z obsługi tzw. incydentów bezpieczeństwa. W różnych branżach i sektorach nazywane są one inaczej. W przypadku RODO jest to naruszenie (ochrony) danych osobowych, w BHP jest to zdarzenie okołowypadkowe. Niezależnie od branży i sektora są pewne zasady, którymi należy się kierować przy obsłudze incydentów bezpieczeństwa.

 Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił:

  • Zidentyfikować incydent i go opisać
  • Sklasyfikować incydent
  • Zidentyfikować źródła wystąpienia incydentu
  • Zidentyfikować moment zaistnienia incydentu
  • Zidentyfikować ryzyko (w tym ryzyko naruszenia istotnych praw i wolności osoby)
  • Zaprojektować warstwy zabezpieczeń, przeciwdziałające kolejnemu wystąpieniu
  • Zaprojektować warstwy zabezpieczeń mitygujące ryzyka
  • Określić prawidłowość postępowania w trakcie incydentu
  • Oszacować możliwości materializacji kryzysu długotrwałego, wynikającego z incydentu

W trakcie szkolenia przewidziane jest wypracowanie powyższych umiejętności, poprzez odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia.