Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa

21 stycznia 2020
10:00-17:00
Warszawa

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy z obsługi tzw. incydentów bezpieczeństwa. W różnych branżach i sektorach nazywane są one inaczej. W przypadku RODO jest to naruszenie (ochrony) danych osobowych, w BHP jest to zdarzenie okołowypadkowe. Niezależnie od branży i sektora są pewne zasady, którymi należy się kierować przy obsłudze incydentów bezpieczeństwa.

 Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił:

 • Zidentyfikować incydent i go opisać
 • Sklasyfikować incydent
 • Zidentyfikować źródła wystąpienia incydentu
 • Zidentyfikować moment zaistnienia incydentu
 • Zidentyfikować ryzyko (w tym ryzyko naruszenia istotnych praw i wolności osoby)
 • Zaprojektować warstwy zabezpieczeń, przeciwdziałające kolejnemu wystąpieniu
 • Zaprojektować warstwy zabezpieczeń mitygujące ryzyka
 • Określić prawidłowość postępowania w trakcie incydentu
 • Oszacować możliwości materializacji kryzysu długotrwałego, wynikającego z incydentu

W trakcie szkolenia przewidziane jest wypracowanie powyższych umiejętności, poprzez odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia.

Najbliższe szkolenie

Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa
 • Styczeń 21, 2020
 • 10:00 to 17:00
 • Warszawa

Ścieżki szkolenia ESSASzkolenie wymagane dla

Szybki kontakt

Jestem zainteresowany tym szkoleniem, proszę o więcej informacji: