Zarządzanie kryzysowe

7-8 czerwca 2021
10:00-17:00
On-line

Celem szkolenia Zarządzanie Kryzysowe jest kompleksowe zapoznanie uczestników z tematyką zarządzania kryzysem rozumianym nie tylko jako sytuacja kryzysowa, występująca w ograniczonym czasie, ale również jako kryzys długofalowy, wynikających z incydentu lub zdarzenia. Prócz wiedzy z zakresu zarządzania kryzysem, uczestnicy zostaną również zapoznani z zasadami podejmowania decyzji, tworzenia raportów sytuacyjnych, czy komunikacji z mediami. Słuchacze zdobędą branżową wiedzę opartą między innymi o standardy międzynarodowe – ISO 22301, BS 11200 oraz wytyczne w zakresie zarządzania kryzysowego, wydanych przez uznane międzynarodowe organizacje.