Zarządzanie kryzysowe

22-23 stycznia 2020
10:00-17:00
Warszawa

Celem szkolenia Zarządzanie Kryzysowe jest kompleksowe zapoznanie uczestników z tematyką zarządzania kryzysem rozumianym nie tylko jako sytuacja kryzysowa, występująca w ograniczonym czasie, ale również jako kryzys długofalowy, wynikających z incydentu lub zdarzenia. Prócz wiedzy z zakresu zarządzania kryzysem, uczestnicy zostaną również zapoznani z zasadami podejmowania decyzji, tworzenia raportów sytuacyjnych, czy komunikacji z mediami. Słuchacze zdobędą branżową wiedzę opartą między innymi o standardy międzynarodowe – ISO 22301, BS 11200 oraz wytyczne w zakresie zarządzania kryzysowego, wydanych przez uznane międzynarodowe organizacje.

Najbliższe szkolenie

Zarządzanie kryzysowe
  • Styczeń 22, 2020
  • 10:00 to 17:00
  • Warszawa

Ścieżki szkolenia ESSASzkolenie wymagane dla

Szybki kontakt

Jestem zainteresowany tym szkoleniem, proszę o więcej informacji: