Certyfikacja ESSA

Aktualne ścieżki kształcenia ESSAKliknij tytuł aby zobaczyć pełen opis

ECSSA - Certyfikowany Audytor Bezpieczeństwa i OchronyCelem ukończenia tej ścieżki kształcenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem oraz oceny skuteczności wdrożonych rozwiązań.

ECSSM - Certyfikowany Manager Bezpieczeństwa i OchronyCelem ukończenia tej ścieżki kształcenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem.

ECDPO - Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych OsobowychCelem ukończenia tej ścieżki kształcenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji zadań Inspektora Ochrony Danych (data Protection Officer) zgodnie z wymaganiami RODO/GDPR.

ECBCM - Certyfikowany Manager Zarządzania Ciągłością Działania i KryzysamiCelem ukończenia tej ścieżki kształcenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania ciągłością działania oraz zarządzania kryzysowego.

Ścieżki kształcenia to zestaw określonych szkoleń, dostarczających wiedzę i umiejętności do pełnienia funkcji, ról czy objęcia stanowisk w strukturach bezpieczeństwa. Podstawą określenia szkoleń, wchodzących w ścieżki jest monitoring rynku pracy i ogłoszeń oraz doświadczenia trenerów ESSA

Podstawy

U podstaw koncepcji ścieżek leży doskonałe rozpoznanie koncepcji zarządzania personelem w branży bezpieczeństwa w Polsce. W znacznej części firmy korzystają z tzw. koncepcji sita, zakładając, że specjalista, manager, audytor bądź dyrektor przyjdą już ukształtowani, z odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem. Niewiele firm stawia na drugą z wiodących strategii zarządzania personelem, czyli koncepcję kapitału ludzkiego, w której to koncepcji pracownik rozwija się w strukturach firmy. (dla firm – jeśli są Państwo zainteresowani przygotowaniem ścieżek kształcenia lub pełnych ścieżek rozwoju, zapraszamy do kontaktu)

Wypełniając tę lukę, oferujemy ścieżki kształcenia, które pozwalają zaplanować rozwój zawodowy uczestników naszych szkoleń. Po stronie uczestnika pozostaje zdobycie doświadczenia i praktyki zawodowej, tak jak to ma miejsce w klasycznych ścieżkach rozwoju.

Jesteśmy partnerem na lata

Bogata oferta naszych szkoleń, z których możemy złożyć przygotowanie specjalisty w każdej dziedzinie i każdej branży pozwala nam na towarzyszenie przez wiele lat rozwoju pracowników branży bezpieczeństwa. Zaczynając od ścieżek w bloku Safety & Security dostarczamy podstaw z zakresu przepisów prawnych i wymagań w obszarach bezpieczeństwa niezbędnych na stanowiskach liniowych. Dodając część szkoleń z bloku Warsztat pracownik staje się specjalistą lub managerem średniego lub niższego szczebla. Po kolejnym okresie praktyki, uzupełniając wiedzę z zakresu obszarów bezpieczeństwa (blok safety & security, poziom managerski) oraz szkoleń z Warsztatu, możliwe jest uzyskanie kompetencji managerskich wyższego szczebla. W tym miejscu w zależności od predyspozycji możliwe jest dalsze rozwijanie się w kierunku zarządzania bezpieczeństwem już na szczeblu wysokim, uzupełniając wiedzę i umiejętności uzyskiwane na szkoleniach z bloku top management, czyli zarządzanie na najwyższym szczeblu. Nie wszyscy jednak czują powołanie do zarządzania, jest bardzo duża grupa osób, które doskonale czują się w danej specjalizacji czy ocenie. Tym osobom oferujemy dalszy rozwój ekspercki, po uzupełnieniu szkoleń z bloku safety & security – poziom ekspercki oraz szkoleń z zarządzania (top management), tak aby mogli świadczyć swoje usługi na rynku bezpieczeństwa jako konsultanci, doradcy i audytorzy.