Szkolenie ESSA w Londynie. Jak szkolimy?

Zapraszamy do relacji z naszego szkolenia, jakie zrealizowaliśmy w Londynie dla klienta z branży produkcyjnej (żywność). Na obiekcie istnieje możliwość występowania atmosfer wybuchowych. W Wielkiej Brytanii regulacją dla tego obszaru jest tzw DSEAR czyli Dangerous Substances and Explosive Atmospheres Regulations 2002.

Kim są Fire Wardens?

Fire Wardens nie mają odpowiednika w polskich regulacjach. Są to osoby wyznaczone i przeszkolone do utrzymania bieżącego bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie czy firmie. Odpowiadają za tzw. działanie “day-by-day”, czyli za bieżące sprawdzenie stanu podręcznego sprzętu gaśniczego, sprawność centrali sygnalizacji pożaru, kontrolę oświetlenia ewakuacyjnego i wiele innych aktywności, które następnie są rejestrowane w odpowiednich formularzach, na podstawie których organizacja ma możliwość wykazania nadzoru nad bezpieczeństwem pożarowym w firmie.

Fire Wardens myleni są czasem z Fire Marshal, mimo tego, iż wiele z ich zadań pokrywa się ze sobą występują istotne różnice w zakresie odpowiedzialności i zakresu działania na ich pozycjach. O Fire Marshal powstanie osobny wpis.

Praktyka dla praktyki

Wszystkie szkolenia ESSA są oparte o praktykę,  tym bardziej szkolenia dla osób praktycznie odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe. Dlatego też szkolenie zostało  przeprowadzone na terenie hal produkcyjnych.

Struktura szkolenia

Wymagania i trochę teorii

Szkolenie rozpoczęło się od omówienia wymagań dla Fire Wardens. Omówione zostały podstawowe zadania, w tym:

 • Kontrola podręcznego sprzętu gaśniczego, od razu uzupełniona praktyczną kontrolą gaśnic w miejscu szkolenia. Obok znajdowały się dwa typy: wodna i śniegowa. Ten sposób prezentacji jak również dyskusja o właściwym doborze środka gaśniczego, od razu przyniosły efekt praktyczny w postaci identyfikacji niewłaściwej gaśnicy, w jednym z działów produkcji (płyny palne). Osoba odpowiedzialna za zakupy (uczestnik szkolenia) od razu zanotowała konieczność zakupu właściwej gaśnicy, koca gaśniczego oraz oznaczenia ich. Dyskusja dotyczyła również rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, które w Wielkiej Brytanii co do zasady oparte jest o rejon wyjść ewakuacyjnych.
 • Zasady ewakuacji. Jedno z zadań Fire Wardens to sprawdzenie po ewakuacji pomieszczeń i dopilnowanie by wszyscy udali się na miejsce zbiórki. A w miejscu zbiórki sprawdzenie, czy wszystkie osoby przebywające na obiekcie stawiły się w wyznaczonych miejscach. Dyskusja dotyczyła sposobów ewakuacji, szczególnie poruszania się w zadymionym pomieszczeniu oraz schodzenia po schodach. Prowadzący przekazał praktyczne zasady sprawdzenia pomieszczeń (np. na lewą rękę), zasady poszukiwania miejsc, w których może pozostać tlen oraz wiele innych przydatnych w trakcie ewakuacji wskazówek.

Praktyczna strona kontroli sprzętu i organizacji ewakuacji

Po zakończeniu części teoretycznej w halach, uczestnicy otrzymali zadanie polegające na:

 • Identyfikacji podręcznego, wraz z oceną czy dobrany został właściwy środek gaśniczy
 • Identyfikacji i oznakowania wyjść ewakuacyjnych oraz ich drożności
 • Identyfikacji i oceny oświetlenia awaryjnego.

Czas realizacji zadania 30 minut.

Po zakończeniu tej części i podsumowaniu, na ostatni element szkolenia pozostało dwie osoby, odpowiedzialne za bezpieczeństwo pożarowe, wyznaczone do późniejszych szkoleń personelu.

Fire Safety Risk Assessment (FSRA)

Mimo, że szkolenie było przeznaczone dla Fire Wardens, pojawiły się w nim również elementy oceny ryzyka. Wynika to z filozofii kontraktu wdrożeniowego, którego częścią było niniejsze szkolenie. W części poświęconej FSRA przeprowadzona została ocena na podstawie dostarczonych formularzy. W ramach oceny uwzględniono między innymi (sekcje oceny):

 

 • SECTION 1 – FIRE SAFETY ARRANGEMENTS / USTALENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
 • SECTION 2 – IDENTIFICATION OF FIRE HAZARDS / IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ POŻAROWYCH
 • SECTION 3 – IDENTIFICATION OF PEOPLE AT RISK / IDENTYFIKACJA OSÓB ZAGROŻONYCH W PRZYPADKU POŻARU
 • SECTION 4 – REMOVAL OR REDUCTION OF FIRE HAZARDS / USUWANIE LUB OBNIŻANIE ZAGROŻEŃ POŻAROWYCH
 • SECTION 5 – FIRE DETECTION AND WARNING SYSTEM / SYSTEM WYKRYWANIA I OSTRZEGANIA POŻAROWEGO
 • SECTION 6 – ESCAPE ROUTES AND FIRE SIGNS / DROGI EWAKUACYJNE I ZNAKI POŻAROWE
 • SECTION 7 – FIRE EMERGENCY ACTION PLAN / PLAN DZIAŁANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
 • SECTION 8 – TRAINING AND COMPETENCE / SZKOLENIA I KOMPETENCJE

 

Działania te były również prowadzone w sposób praktyczny. Omawiane były na miejscu, wraz z dokumentacją fotograficzną. Prowadzący przekazał niezwykle istotne uwagi związane z aranżacją pomieszczeń, czy dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń, w której zawarte są informacje o zasadach bezpieczeństwa pożarowego oraz potencjalnych źródeł zapłonu.

Drugą częścią szkolenia jest zadanie “domowe” polegające na wykonaniu oceny przez uczestników. Każdy z uczestników otrzymał zadanie oceny części organizacji, w której odpowiada za bezpieczeństwo. Czas realizacji 7 dni.

Co dalej?

Kolejnym etapem będzie przygotowanie Fire Wardens do prowadzenia szkoleń dla pracowników w organizacji. Planowany czas realizacji to styczeń 2019. Zapraszamy do śledzenia naszego bloga, profili oraz stron w mediach społecznościowych, w których pojawi się relacja z tego szkolenia .

Podsumowanie

Trudno nie odnieść się w kontekście szkoleń czy kontraktów konsultingowych do sytuacji na rynku bezpieczeństwa związanej z RODO (GDPR). Nasza filozofia to:

Nie straszymy. Uczymy, konsultujemy, wdrażamy.

Mimo, że w Wielkiej Brytanii kary za naruszenie bezpieczeństwa pożarowego są bardzo istotne, to dopiero na koniec szkolenia opowiedzieliśmy o tym, że małe zdarzenie może skutkowac kara grzywny do £5 tys. , a w przypadku dużych zdarzeń nie ma górnej granicy. Osoby odpowiedzialne mogą mieć dodatkowo zasądzoną karę pozbawienia wolności do lat 2. W związku z tym bezpośrednia odpowiedzialność jest dużo większa. Taka informacja na początku lub w trakcie szkolenia skutkuje tym, iż uczestnicy skupiają się wyłącznie na karach oraz konsekwencjach.

O prowadzącym

Szkolenie przeprowadził Trener ESSA, który posiada bogate doświadczenie w akcjach ratowniczo-gaśniczych w Straży Pożarnej oraz Pogotowiu Ratunkowym. Jest członkiem FPA – Fire Protection Association w Wielkiej Brytanii, gdzie od pięciu lat realizuje kontrakty związane z bezpieczeństwem przemysłowym (w UK nie ma wymagań dla inspektorów/specjalistów), w tym w obszarze H&S (bezpieczeństwo i higiena pracy), bezpieczeństwa pożarowego, ATEX, czy bezpieczeństwa żywności. Posiada certyfikat Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej w Polsce oraz międzynarodowy certyfikat Specjalisty ds. zabezpieczeń przeciwwybuchowych w zastosowaniach przemysłowych (ATEX).