Analiza wpływu na biznes (BIA)

Cel szkolenia:

Celem szkolenia BIA jest kompleksowe zapoznanie uczestników z tematyką analizy wpływu na biznes. Prócz wiedzy z zakresu analizy jako procesu w systemach zarządzania ciągłością działania, uczestnicy zostaną również zapoznani z zasadami projektowania BIA, metodami oceny oraz powiązaniem BIA z systemami szacowania i oceny ryzyka. Słuchacze zdobędą branżową wiedzę opartą między innymi o standardy międzynarodowe – ISO 22301, ISO/TS 22317 oraz wytyczne w zakresie analizy wpływu na biznes, wydanych przez uznane międzynarodowe organizacje.

Zamierzone efekty:

Cele szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu oceny wpływu na biznes – BIA.

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił:

 • Zidentyfikować krytyczne usługi, produkty
 • Zidentyfikować i opisać krytyczne procesy realizujące usługi i produkty klasyfikowane jako krytyczne
 • Opisać aktywności w ramach procesów krytycznych
 • Określić maksymalne czasy przestoju lub zakłócenia (MTPD, MAO, BIL)
 • Określić cele przywrócenia (RTO, RPO)
 • Zaprezentować wymagania dla systemów ciągłości działania i systemów odporności organizacji

W trakcie szkolenia przewidziane jest wypracowanie powyższych umiejętności, poprzez odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia.

Rodzaj szkolenia

 • Szkolenie stacjonarne
 • Szkolenie otwarte (dla każdego)
 • Szkolenie zamknięte (dla firm)

Dla kogo?

 • Business continuity manager/specialist
 • Crisis manager/specialist
 • Manager bezpieczeństwa /Security manager
 • Asset protection manager
 • Inspektor ochrony danych
 • Kierownik (koordynator) ochrony fizycznej
 • Specjalista/inspektor ochrony ppoż
 • Manager/Specjalista ds bezpieczeństwa informacji
 • Audytor bezpieczeństwa (fizycznego, informacji, pożarowego, procesowego)

Co na szkoleniu:

Ramowy program:

 • Wprowadzenie do BIA
 • Rola BIA w tworzeniu organizacji odpornych (resilient) oraz systemów zarządzania ciągłością działania
 • Różnice, podobieństwa i wspólne elementy BIA, analizie zagrożeń i ocenie ryzyka
 • Identyfikacja krytycznych usług i/lub produktów w firmie
 • Nowoczesne zasady zarządzania organizacją a BIA (metody zarządzania zapasami, metody zarządzania operacyjnego a wpływ na ciągłość działania)
 • Identyfikacja kluczowych procesów, dla krytycznych usług i/lub produktów
 • Ocena maksymalnych czasów przestoju lub zakłócenia procesów
 • Identyfikacja aktywności w procesach kluczowych (krytycznych)
 • Utrzymanie ruchu (maitenance) a BIA – wstęp (w wybranych szkoleniach, zależne od grupy)

Ćwiczenia i warsztaty (wybrane):

 • Określenie celu i wykonalności BIA
 • Metody identyfikacji krytycznych usług i/lub produktów na podstawie misji i wizji firmy (analiza portfelowa, analiza strukturalna frmy)
 • Identyfikacja procesu głównego (opis etapów)
 • Elementy niezbędne, krytyczne i poboczne (diagram rybiej ości)
 • Wyliczenie czasów przestoju (BIL, MTPD, MAO – zależnie od gupy)
 • Analiza BOW-TIE ze skalą czasową

Podstawy szkolenia:

 • Normy ISO 22301, 22317, BS 25999 (jako dobre praktyki korporacyjne)
 • Przepisy branżowe (związane z bezpieczeństwem)
 • Metodyki, wytyczne i standardy branżowe (zależne od grupy), w tym Rekomendacje KNF, Metodyka KGP, Kodeksy Branżowe

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie branżowej wiedzy opartej o międzynarodowe standardy
 •  interaktywne zajęcia łączące wykład z ćwiczeniami
 • 30 dniowa opieka Trenera
 • dwujęzyczny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
 • Wszystkie szablony dokumentów używane w trakcie szkolenia – do samodzielnego wykorzystania
 • Dokumenty i materiały wytworzone w trakcie szkolenia (prowadzący szkolenie wypełnia dokumenty i materiały w trakcie)
Czas trwania: 1 dzień
Cena (stacjonarnie): 900 PLN / netto
Cena (e-learning): 600 PLN / netto

Najbliższe szkolenie

Ścieżki szkolenia ESSASzkolenie wymagane dla

Szybki kontakt

Jestem zainteresowany tym szkoleniem, proszę o więcej informacji:

O prowadzącym:

Trener jest ekspertem w zarządzaniu bezpieczeństwem, pracującym w branży od 1995 roku. Działa w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Realizuje projekty w obszarze bezpieczeństwa z zakresów bezpieczeństwo żywności (w tym w oparciu o wymagania IFS, HACCP, BRC 7, ISO 22000), bezpieczeństwa i ochrony ppoż (w tym ATEX), bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych (w tym w oparciu o ISO 27007), bezpieczeństwa i ochrony fizycznej. Bardzo dobrą podstawą jest również praktyka w zakresie obsługi kryzysów i incydentów, dzięki czemu praca przy scenariuszach i typowaniu skutków oraz siły zdarzeń jest oparta o doświadczenie. W obszarze zarządzania ciągłością działania, czego BIA jest elementem realizował:

 • Audyty systemów zarządzania ciągłością działania – międzynarodowe korporacje z pierwszej piątki najbardziej rozpoznawalnych firm i marek, oceniając prawidłowość wykonania analiz i ustawienia parametrów dla systemu.
 • Audyty systemów zintegrowanych, opartych o normy i standardy (np. zintegrowany system zarządzania oparty o ISO 9001, ISO 27001 i BS 25999)
 • Oceny ryzyka i BIA do systemów bezpieczeństwa dla firm IT i koncernów
 • Szkolenia dla departamentów bezpieczeństwa grup kapitałowych i korporacji

Pracował i pracuje dla czołowych firm i marek w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Z usług audytu, szkoleń i wdrożeń skorzystali między innymi Grupa VOX, Grupa Kęty SA, PKO Bank Polski SA, APSYS (Manufaktura), Cederrorth Polska (znany z marek Soraya i Dermika), Procter & Gamble (OLAY), PANSA (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej), NSA (Naczelny Sąd Administracyjny), Google Polska, G4S, Solid Security, Gilette Polska, Energa Operator, PGNIG oraz wiele innych.

Publikacje trenera

 • Odpowiedzialność za ochronę danych osobowych – nie tylko na Administratorze.

  Autor: Łukasz Kolatorski   Czy odpowiedzialność za ochronę danych osobowych spoczywa wyłącznie na Administratorze danych? Dla tych, którzy nie znają odpowiedzi, krótko: NIE.   Przypadki z ostatnich tygodni w postaci dokonanych zawiadomień do prokuratury o uzasadnionych podejrzeniach popełnienia przestępstwa przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz zawiadomień, których możemy się spodziewać najlepiej pokazują, że odpowiedzialność

 • CO Z TYM RODO?

  AUTOR: Łukasz Kolatorski Co z tym RODO? – dlaczego wciąż mamy problemy z jego stosowaniem i dochodzi do absurdalnych sytuacji? O RODO, jego zastosowaniu oraz wpływie na nas jako osoby fizyczne powstało wiele książek i publikacji – lepszych i gorszych, wnoszących coś nowego i powtarzających to, co napisali wcześniej inni. Niebawem minie 4 lata, odkąd