Analiza zagrożeń

Cel szkolenia:

Celem szkolenia Analiza Zagrożeń jest kompleksowe zapoznanie uczestników z tematyką identyfikacji zagrożeń, szacowania siły wpływu oraz sposobów zapobiegania czy możliwości wystąpienia zagrożeń. Działanie to jest pierwszym i najbardziej kluczowym etapem w przygotowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem. W wielu obszarach wymagania prawne wskazują, że analiza zagrożeń jest wystarczająca, jako że przepis nie dopuszcza dalszego rozwoju zagrożenia i materializacji różnych rodzajów ryzyka. Tak jest np. w przypadku bezpieczeństwa i higieny pracy (H&S w Wielkiej Brytanii), gdzie skutek zagrożenia w postaci utraty zdrowia i życia jest niedopuszczalny, dlatego sama analiza, mimo nazwy “ocena ryzyka” sprowadza się do identyfikacji zagrożeń z konkretnym skutkiem. Identycznie jest w przypadkach bezpieczeństwa pożarowego czy ochrony środowiska. Prócz wiedzy z zakresu analizy zagrożeń jako procesu, uczestnicy zostaną również zapoznani z głównymi wymaganiami w zakresie identyfikacji zagrożeń ich klasyfikacji (katalog zagrożeń) oraz oceny siły ich oddziaływania. Słuchacze zdobędą branżową wiedzę w tym podstawy do wykonywania analiz metodami PHA, czy HAZOP, która to metoda wymagana jest w wielu zastosowaniach przemysłowych i bezpieczeństwa informacji.

Zamierzone efekty:

Cele szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu projektowania analizy zagrożeń, określenia zespołu, który tą analizę wykona oraz zamierzonych efektów.

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił:

 • Określić cele analizy (dane wejściowe do RODO/GDPR, BHP/H&S, ochrony ppoż i wielu innych systemów)
 • Dobrać metodę (PHA, HAZOP)
 • Przygotować katalog zagrożeń dla organizacji (zewnętrzne i wewnętrzne)
 • Dobrać zespół
 • Określić zadania i termin ich realizacji
 • Określić sposób gromadzenia informacji i wskazać ich rzetelność
 • Udokumentować przebieg analizy, tworząc właściwe dokumenty.
 • Uzgodnić dalsze działania wynikające z analizy zagrożeń

W trakcie szkolenia przewidziane jest wypracowanie powyższych umiejętności, poprzez odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia.

Rodzaj szkolenia

 • Szkolenie stacjonarne
 • Szkolenie otwarte (dla każdego)
 • Szkolenie zamknięte (dla firm)

Dla kogo?

 • Specjalista ds bezpieczeństwa i higieny pracy/H&S officer
 • Specjalista ds bezpieczeństwa pożarowego
 • Audytor bezpieczeństwa (fizycznego, informacji, pożarowego, procesowego)
 • Manager bezpieczeństwa /Security manager
 • Asset protection manager
 • Inspektor ochrony danych/Data protection officer
 • Kierownik (koordynator) ochrony fizycznej

Co na szkoleniu:

Ramowy program:

 • Wprowadzenie do analizy zagrożeń
 • Różnica między analizą zagrożeń a analizą ryzyka
 • Typowe źródła zagrożeń (katalog)
 • Siła zagrożenia i wpływ zagrożenia na proces, zasoby i organizację
 • Skutki zagrożeń
 • Wybór właściwej metody oceny zagrożeń
 • Podejście prawne (legislacyjne) do zagrożenia vs podejście do ryzyka

Ćwiczenia i warsztaty (wybrane):

 • Określenie celu analizy
 • Analiza zagrożeń metodą PHA
 • Analiza zagrożeń metodą HAZOP (minimum 4 elementy systemu)

Podstawy szkolenia:

 • Normy ISO i BS związane z analizą zagrożeń
 • Przepisy branżowe (związane z bezpieczeństwem) w tym RODO, przepisy o ochronie ppoż, Ustawa o ochronie osób i mienia
 • Metodyki, wytyczne i standardy branżowe (zależne od grupy), w tym Rekomendacje KNF, Metodyka KGP, Kodeksy Branżowe

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie branżowej wiedzy opartej o międzynarodowe standardy
 •  interaktywne zajęcia łączące wykład z ćwiczeniami
 • 30 dniowa opieka Trenera
 • dwujęzyczny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
 • Wszystkie szablony dokumentów używane w trakcie szkolenia – do samodzielnego wykorzystania
 • Dokumenty i materiały wytworzone w trakcie szkolenia (prowadzący szkolenie wypełnia dokumenty i materiały w trakcie)
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 900 PLN / netto

Najbliższe szkolenie

Ścieżki szkolenia ESSASzkolenie wymagane dla

Szybki kontakt

Jestem zainteresowany tym szkoleniem, proszę o więcej informacji:

Szybki kontakt

Jestem zainteresowany tym szkoleniem, proszę o więcej informacji:

O prowadzącym:

Trener jest ekspertem w zarządzaniu bezpieczeństwem, pracującym w branży od 1995 roku. Realizuje zadania związane z zarządzaniem bezpieczeństwem, w tym przygotowuje ocenę zagrożenia w następujących obszarach:

 • Ocena zagrożenia wybuchem (ATEX)
 • Ocena zagrożenia w bezpieczeństwie przemysłowym dla instalacji (HAZOP)
 • Ocena zagrożenia dla przepływów danych (HAZOP dla Data Protection/Ochrony danych)
 • Ocena zagrożenia pożarowego (Polska i Wielka Brytania)

Pracował i pracuje dla czołowych firm i marek w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Z usług skorzystali między innymi H&M, AGORA SA, Grupa VOX, Grupa Kęty SA, PKO Bank Polski SA, APSYS (Manufaktura), Cederrorth Polska (znany z marek Soraya i Dermika), Procter & Gamble (OLAY), Coca Cola, FM Logistic, AKZO Nobel Decorative Paints i wiele innych firm i instytucji.

Publikacje trenera