Audyt Bezpieczeństwa

O szkoleniu:

Celem szkolenia Audytor Bezpieczeństwa jest kompleksowe zapoznanie uczestników z tematyką audytu w obszarze zarządzania bezpieczeństwem. Prócz wiedzy z zakresu audytu jako procesu, uczestnicy zostaną również zapoznani z głównymi wymaganiami bezpieczeństwa w firmach i organizacjach, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ochrony fizycznej, bezpieczeństwa i higieny pracy, czy bezpieczeństwa informacji, włączając w to nowe regulacje o ochronie danych osobowych. Słuchacze zdobędą branżową wiedzę opartą między innymi o standardy międzynarodowe – ISO 19011, ISO 27007 oraz wytyczne w zakresie audytów bezpieczeństwa, wydanych przez uznane międzynarodowe organizacji.

Dowiedz się więcej: Szkolenie Audyt Bezpieczeństwa z praktyką zawodową.

Zamierzone efekty:

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił:

 • Określić cele audytu
 • Określić wykonalność audytu
 • Dobrać zespół
 • Określić zadania i termin ich realizacji
 • Określić sposób gromadzenia dowodów z audytu
 • Udokumentować przebieg audytu, tworząc właściwe dokumenty z przebiegu audytu oraz raport.
 • Uzgodnić działania poaudytowe

W trakcie szkolenia przewidziane jest wypracowanie powyższych umiejętności, poprzez odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia.

Rodzaj szkolenia

 • Szkolenie stacjonarne
 • Szkolenie otwarte (dla każdego)
 • Szkolenie zamknięte (dla firm)

Dla kogo?

 • Audytor bezpieczeństwa (fizycznego, informacji, pożarowego, procesowego)
 • Audytor wewnętrzny
 • Audytor wiodący
 • Manager bezpieczeństwa /Security manager
 • Asset protection manager
 • Inspektor ochrony danych
 • Kierownik (koordynator) ochrony fizycznej

Co na szkoleniu:

Ramowy program:

 • Istota audytu w organizacji
 • Rodzaje audytów
 • Cele realizacji audytów
 • Projektowanie i planowanie audytu
 • Zespół audytu
 • Planowanie działań – faza I audytu i faza II audytu
 • Realizacja fazy I – analiza dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem
 • Realizacja fazy II – ocena w miejscu funkcjonowania
 • Uzgadnianie wniosków z audytu, w tym identyfikacja niezgodności i potencjału doskonalenia
 • Projektowanie raportu z audytu

Ćwiczenia i warsztaty (wybrane):

 • Określanie celu audytu i jego analiza metodą SMART/WARTO
 • Projektowanie programu audytów
 • Plan audytu – przygotowanie ramowego planu
 • Określenie kluczowych kompetencji audytora
 • Identyfikacja kryteriów audytu (zbiorów wymagań)
 • Identyfikacja wymagań
 • Przygotowanie narzędzi – listy kontrolne, kwestionariusze wywiadu, testy ochrony
 • Protokół niezgodności
 • Identyfikacja (potencjał) doskonalenia
 • Projekt raportu

Podstawy szkolenia:

 • Normy ISO 19011, ISO 27007
 • Przepisy branżowe (związane z bezpieczeństwem) w tym RODO, przepisy o ochronie ppoż, Ustawa o ochronie osób i mienia
 • Metodyki, wytyczne i standardy branżowe (zależne od grupy), w tym Rekomendacje KNF, Metodyka KGP, Kodeksy Branżowe

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie branżowej wiedzy opartej o międzynarodowe standardy
 •  interaktywne zajęcia łączące wykład z ćwiczeniami
 • 30 dniowa opieka Trenera
 • dwujęzyczny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
 • Wszystkie szablony dokumentów używane w trakcie szkolenia – do samodzielnego wykorzystania
 • Dokumenty i materiały wytworzone w trakcie szkolenia (prowadzący szkolenie wypełnia dokumenty i materiały w trakcie)
Czas trwania: 2 dni
Cena (stacjonarnie): 2700 PLN / netto
Cena (e-learning): 2300 PLN / netto

Najbliższe szkolenie

Audyt bezpieczeństwa
 • 8 września, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Warszawa

Ścieżki szkolenia ESSASzkolenie wymagane dla

Szybki kontakt

Jestem zainteresowany tym szkoleniem, proszę o więcej informacji:

O prowadzącym:

Trener jest ekspertem w zarządzaniu bezpieczeństwem, pracującym w branży od 1995 roku. Realizuje audyty bezpieczeństwa od 2000 roku, początkowo w strukturach instytucji administracji rządowej i samorządowej, od 2007 roku na rynku komercyjnym. Działa w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Od 2007 roku rozwija własną metodykę audytu, zgodną z ISO 19011 i uwzględniającą podejście oparte o ryzyko. 

Jest też członkiem międzynarodowych organizacji branżowych oraz zajmujących się standaryzacją usług.

Zrealizował ponad 300 audytów bezpieczeństwa z zakresów:

 • Bezpieczeństwo żywności (w tym w oparciu o wymagania IFS, HACCP, BRC 7, ISO 22000)
 • Bezpieczeństwa i ochrony ppoż (w tym ATEX)
 • Bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych (w tym w oparciu o ISO 27007)
 • Bezpieczeństwa i ochrony fizycznej

Pracował i pracuje dla czołowych firm i marek w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Z usług skorzystali między innymi Grupa VOX, Grupa Kęty SA, PKO Bank Polski SA, APSYS (Manufaktura), Cederrorth Polska (znany z marek Soraya i Dermika), Procter & Gamble (OLAY) i wiele innych firm i instytucji.

Z zakresu audytu bezpieczeństwa przeszkolił audytorów i managerów bezpieczeństwa takich firm i instytucji jak PANSA (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej), NSA (Naczelny Sąd Administracyjny), Google Polska, G4S, Solid Security, Gilette Polska, Energa Operator, PGNIG oraz wiele innych.

Publikacje trenera

 • Odpowiedzialność za ochronę danych osobowych – nie tylko na Administratorze.

  Autor: Łukasz Kolatorski   Czy odpowiedzialność za ochronę danych osobowych spoczywa wyłącznie na Administratorze danych? Dla tych, którzy nie znają odpowiedzi, krótko: NIE.   Przypadki z ostatnich tygodni w postaci dokonanych zawiadomień do prokuratury o uzasadnionych podejrzeniach popełnienia przestępstwa przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz zawiadomień, których możemy się spodziewać najlepiej pokazują, że odpowiedzialność

 • CO Z TYM RODO?

  AUTOR: Łukasz Kolatorski Co z tym RODO? – dlaczego wciąż mamy problemy z jego stosowaniem i dochodzi do absurdalnych sytuacji? O RODO, jego zastosowaniu oraz wpływie na nas jako osoby fizyczne powstało wiele książek i publikacji – lepszych i gorszych, wnoszących coś nowego i powtarzających to, co napisali wcześniej inni. Niebawem minie 4 lata, odkąd