Audytor Ochrony Fizycznej

Cel szkolenia:

Celem szkolenia Audytor Ochrony Fizycznej jest przygotowanie specjalistów do realizacji audytów w dziedzinie ochrony osób i mienia. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z przebiegiem audytu, zgodnie z międzynarodowymi standardami i wytycznymi. Audytorzy zostaną przygotowani w zakresie oceny zgodności i skuteczności realizowanych zadań ochronnych na obiektach. Szczególnie istotną kwestią poruszaną w trakcie szkolenia jest wykazanie zgodności z art. 5.2. RODO, a więc dokumentowanie rozliczalności.

Prócz wiedzy praktycznej z zakresu audytowania jako procesu, uczestnicy zostaną również zapoznani z głównymi wymaganiami dla realizacji audytów. Słuchacze zdobędą branżową wiedzę opartą między innymi o standardy międzynarodowe – ISO 19011, ISO 27007 oraz w zakresie ochrony osób i mienia z wymaganiami Metodyki Komendy Głównej określającej zasady uzgadniania planów ochrony, gdzie jednym z elementów jest ocena stanu bezpieczeństwa jednostki.

Zamierzone efekty:

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu projektowania i wykonania audytu ochrony osób i mienia.

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił:

 • Określić cele audytu bezpieczeństwa (zgodność, skuteczność, rozliczalność)
 • Dobrać zespół
 • Zaplanować audyt ochrony fizycznej osób i mienia
 • Zrealizować fazę I i II audytu
 • Dokumentować przebieg, tworząc właściwe dokumenty z realizacji oceny
 • Opracować rekomendacje i wnioski
 • Zaplanować działania poaduytowe

W trakcie szkolenia przewidziane jest wypracowanie powyższych umiejętności, poprzez odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia.

Rodzaj szkolenia

 • Szkolenie stacjonarne
 • Szkolenie otwarte (dla każdego)
 • Szkolenie zamknięte (dla firm)

Dla kogo?

 • Inspektorzy i Koordynatorzy Ochrony Fizycznej
 • Managerowie i Specjaliści ochrony osób i mienia
 • Managerowie i specjaliści bezpieczeństwa informacji
 • Compliance officer
 • Security managerowie
 • Loss prevention managerowie
 • Wszystkie inne osoby, które mają w ramach obowiązków nadzór nad ochroną fizyczną osób i mienia

Co na szkoleniu:

Ramowy program:

 • Wprowadzenie do audytu
 • Typy i rodzaje audytu – czyli co podlega audytowaniu w ochronie osób i mienia
 • Przebieg audytu – omówienie podstawowych zasad
 • Systemowe podejście do audytu ochrony osób i mienia w organizacji
 • Kryteria audytu – Ustawa o ochronie osób i mienia, przepisy sektorowe, wytyczne, w tym Metodyka KGP
 • Polityki, procedury, instrukcje – jako kryteria audytu
 • Planowanie audytu ochrony fizycznej osób i mienia – cele audytu
 • Faza I audytu – ocena zgodności dokumentacji z przepisami prawa
 • Faza II audytu – ocena stopnia realizacji polityk, procesu i instrukcji
 • Wnioski z audytu – ocena skuteczności przyjętych rozwiązań
 • Niezgodności i potencjał doskonalenia
 • Raport z audytu – rekomendacje, zasady postępowania z raportem
 • Działania poaduytowe.

Ćwiczenia i warsztaty (wybrane):

 • Identyfikacja kryteriów (zbiorów wymagań) w tym wymagań i wytycznych branżowych
 • Identyfikacja wymagań z Ustawy i przepisów krajowych
 • Program audytów
 • Dobór audytorów
 • Plan audytu
 • Planowanie działań audytowych: projektowanie dokumentów
 • Ocena zgodności – protokół niezgodności
 • Identyfikacja potencjału doskonalenia
 • Raport z audytu

Podstawy szkolenia:

Podstawy szkolenia obejmują przepisy o ochronie osób i mienia oraz Metodykę KGP w sprawie uzgadniania planów ochrony. W obszarze metodycznym, szkolenie oparte jest o normę ISO 19011 oraz o normę ISO 27007.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie branżowej wiedzy opartej o międzynarodowe standardy
 •  interaktywne zajęcia łączące wykład z ćwiczeniami
 • 30 dniowa opieka Trenera
 • dwujęzyczny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
 • Wszystkie szablony dokumentów używane w trakcie szkolenia – do samodzielnego wykorzystania
 • Dokumenty i materiały wytworzone w trakcie szkolenia (prowadzący szkolenie wypełnia dokumenty i materiały w trakcie)
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1600 PLN / netto

Najbliższe szkolenie

Szybki kontakt

Jestem zainteresowany tym szkoleniem, proszę o więcej informacji:

O prowadzącym:

Grzegorz Krzemiński od 19 lat zajmuje się audytem, od 24 lat w ochronie osób i mienia. Ale doświadczenia to nie tylko audyt, również a może przede wszystkim wdrożenia i utrzymanie ochrony w organizacjach w administracji publicznej, firmach komercyjnych różnej wielkości, ale też i koncernach i korporacjach międzynarodowych. Pracuje w oparciu o własną metodykę audytu, zgodną z ISO 19011 czy ISO 27007, która nakierowana jest na ocenę skuteczności działających systemów.

Publikacje trenera

 • Odpowiedzialność za ochronę danych osobowych – nie tylko na Administratorze.

  Autor: Łukasz Kolatorski   Czy odpowiedzialność za ochronę danych osobowych spoczywa wyłącznie na Administratorze danych? Dla tych, którzy nie znają odpowiedzi, krótko: NIE.   Przypadki z ostatnich tygodni w postaci dokonanych zawiadomień do prokuratury o uzasadnionych podejrzeniach popełnienia przestępstwa przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz zawiadomień, których możemy się spodziewać najlepiej pokazują, że odpowiedzialność

 • CO Z TYM RODO?

  AUTOR: Łukasz Kolatorski Co z tym RODO? – dlaczego wciąż mamy problemy z jego stosowaniem i dochodzi do absurdalnych sytuacji? O RODO, jego zastosowaniu oraz wpływie na nas jako osoby fizyczne powstało wiele książek i publikacji – lepszych i gorszych, wnoszących coś nowego i powtarzających to, co napisali wcześniej inni. Niebawem minie 4 lata, odkąd