Audytor RODO

Cel szkolenia:

Celem szkolenia Audytor RODO jest przygotowanie specjalistów do realizacji audytów w dziedzinie ochrony danych osobowych. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z przebiegiem audytu, zgodnie z międzynarodowymi standardami i wytycznymi. Szczególnie istotną kwestią poruszaną w trakcie szkolenia jest wykazanie zgodności z art. 5.2. RODO, a więc dokumentowanie rozliczalności.

Prócz wiedzy z zakresu audytu jako procesu, uczestnicy zostaną również zapoznani z głównymi wymaganiami dla realizacji audytów. Słuchacze zdobędą branżową wiedzę opartą między innymi o standardy międzynarodowe – ISO 19011, ISO 27007.

Zamierzone efekty:

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu projektowania i wykonania audytu ochrony danych osobowych, na zgodność z przepisami RODO oraz przepisów krajowych.

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił:

 • Określić cele audytu bezpieczeństwa (zgodność, skuteczność, rozliczalność)
 • Dobrać zespół
 • Zaplanować audyt (R)ODO
 • Zrealizować fazę I i II audytu
 • Dokumentować przebieg, tworząc właściwe dokumenty z realizacji oceny
 • Opracować rekomendacje i wnioski
 • Zaplanować działania poaduytowe

W trakcie szkolenia przewidziane jest wypracowanie powyższych umiejętności, poprzez odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia.

Rodzaj szkolenia:

 • Szkolenie stacjonarne
 • Szkolenie otwarte (dla każdego)
 • Szkolenie zamknięte (dla firm)

Dla kogo:

 • Inspektorzy Ochrony Danych
 • Managerowie i Specjaliści ochrony danych osobowych
 • Managerowie i specjaliści bezpieczeństwa informacji
 • Compliance officer
 • Inne osoby odpowiedzialne za zgodność z RODO i przepisami krajowymi

Co na szkoleniu:

Ramowy program:

 • Wprowadzenie do audytu
 • Typy i rodzaje audytu – czyli co podlega audytowaniu RODO? Audyt zgodności (compliance) vs audyt skuteczności w świetle art. 5 RODO
 • Przebieg audytu – omówienie podstawowych zasad
 • Systemowe podejście do audytu RODO w organizacji
 • Kryteria audytu – RODO, przepisy sektorowe, inne przepisy
 • Polityki, procedury, instrukcje – jako kryteria audytu
 • Planowanie audytu RODO – cele audytu
 • Faza I audytu – ocena zgodności dokumentacji z RODO
 • Faza II audytu – ocena stopnia realizacji polityk, procesu i instrukcji
 • Wnioski z audytu – ocena skuteczności przyjętych rozwiązań do obowiązków wynikających z RODO
 • Niezgodności w RODO – przypadek szczególny, jak opisać niezgodność z „miękkim” wymaganiem
 • Raport z audytu – rekomendacje, zasady postępowania z raportem
 • Działania poaduytowe.

Ćwiczenia i warsztaty wybrane:

 • Identyfikacja kryteriów (zbiorów wymagań) w tym przepisów sektorowych
 • Identyfikacja wymagań z RODO i przepisów krajowych
 • Program audytów
 • Dobór audytorów
 • Plan audytu
 • Planowanie działań audytowych: projektowanie dokumentów
 • Ocena zgodności – protokół niezgodności
 • Identyfikacja potencjału doskonalenia
 • Raport z audytu

Podstawy szkolenia:

 • Podstawy szkolenia obejmują przepisy RODO oraz krajowe ustawy sektorowe oraz Ustawę o ochronie danych osobowych. W obszarze metodycznym, szkolenie oparte jest o normę ISO 19011 oraz o normę ISO 27007.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie branżowej wiedzy opartej o międzynarodowe standardy
 •  interaktywne zajęcia łączące wykład z ćwiczeniami
 • 30 dniowa opieka Trenera
 • dwujęzyczny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
 • Wszystkie szablony dokumentów używane w trakcie szkolenia – do samodzielnego wykorzystania
 • Dokumenty i materiały wytworzone w trakcie szkolenia (prowadzący szkolenie wypełnia dokumenty i materiały w trakcie)
Czas trwania: 2 dni
Cena (stacjonarnie): 1800 PLN / netto
Cena (e-learning): 1300 PLN / netto

Najbliższe szkolenie

Audytor (R)ODO
 • 27 kwietnia 2021
 • 10:00 to 16:00
 • On-line

  Szybki kontakt

  Jestem zainteresowany tym szkoleniem, proszę o więcej informacji:

  O prowadzacym:

  Grzegorz Krzemiński od ponad 20 lat zajmuje się audytem, w tym audytem bezpieczeństwa informacji i danych osobowych. Ale doświadczenia to nie tylko audyt, również, a może przede wszystkim wdrożenia i utrzymanie ochrony danych osobowych w organizacjach w administracji publicznej, firmach komercyjnych różnej wielkości, ale też i koncernach i korporacjach międzynarodowych. W modelu w jakim dziś funkcjonuje RODO, a więc wskazania efektów, ale nie narzędzi, pracuje od wielu lat. Weryfikacją jego umiejętności jest wyprowadzenie firm z kryzysów, w które popadły stosując „papierową ochronę” w Wielkiej Brytanii. Pracuje w oparciu o własną metodykę audytu, zgodną z ISO 19011 czy ISO 27007, która nakierowana jest na ocenę skuteczności działających systemów.