Audytor Wewnętrzny ISO 27001

Cel szkolenia:

Celem szkolenia Audytor Wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) zgodnego z ISO 27001 jest kompleksowe zapoznanie uczestników z tematyką audytu w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji. Prócz wiedzy z zakresu audytu jako procesu, uczestnicy zostaną również zapoznani z głównymi wymaganiami norm ISO serii 27000 oraz ich interpretacją.

UWAGA: Ukończenie szkolenia Audyt bezpieczeństwa wraz z niniejszym szkoleniem oznacza uzyskanie kwalifikacji Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zgodnego z ISO 27001

Zamierzone efekty:

Cele szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu realizacji audytów wewnętrznych w ramach Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 27001 Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił:

 • Zidentyfikować wymagania normy ISO 27001
 • Określić cele audytu na podstawie programów audytów
 • Zaplanować działania audytowe w określonym (wyznaczonym) obszarze)
 • Określić metody i formy realizowanych audytów
 • Przygotować formularze używane w trakcie audytu
 • Zrealizować audyt wewnętrzny
 • Zidentyfikować niezgodności oraz je opisać
 • Zidentyfikować potencjał doskonalenia i go opisać
 • Podsumować audyt w formie raportu

W trakcie szkolenia przewidziane jest wypracowanie powyższych umiejętności, poprzez odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia.

Rodzaj szkolenia

 • Szkolenie stacjonarne
 • Szkolenie otwarte (dla każdego)
 • Szkolenie zamknięte (dla firm)

Dla kogo?

 • Manager bezpieczeństwa informacji
 • Specjalista bezpieczeństwa informacji
 • Inspektor Ochrony Danych
 • Audytor bezpieczeństwa (fizycznego, informacji, pożarowego, procesowego)
 • Audytor wewnętrzny
 • Audytor wiodący
 • Manager bezpieczeństwa /Security manager
 • Asset protection manager
 • Kierownik (koordynator) ochrony fizycznej
 • Audytor wewnętrzny i wiodący systemów zarządzania jakością zgodnych z ISO 27001

Co na szkoleniu:

Ramowy program:

 • Struktura normy ISO 27001
 • Wymagania normy, w tym część główna normy
 • Wymagania normy – załącznik normatywny A
 • Rodzaje audytów
 • Metody i sposoby audytowania
 • Identyfikacja niezgodności
 • Dokumentowanie działań audytowych
 • Raport z audytu

Ćwiczenia i warsztaty (wybrane):

 • Plan audytu – przygotowanie planu audytu wewnętrznego na podstawie programu lub zlecenia
 • Identyfikacja kryteriów audytu (zbiorów wymagań) dla audytu wewnętrznego
 • Identyfikacja wymagań
 • Przygotowanie narzędzi – listy kontrolne, kwestionariusze wywiadu, testy ochrony
 • Niezgodności i potencjał doskonalenia
 • Projekt raportu

Podstawy szkolenia:

 • Normy ISO 19011, ISO 27000, ISO 27001, ISO 27002
 • Przepisy branżowe (związane z bezpieczeństwem) w tym RODO, przepisy o ochronie ppoż, Ustawa o ochronie osób i mienia
 • Metodyki, wytyczne i standardy branżowe (zależne od grupy), w tym Rekomendacje KNF, Metodyka KGP, Kodeksy Branżowe

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie branżowej wiedzy opartej o międzynarodowe standardy
 •  interaktywne zajęcia łączące wykład z ćwiczeniami
 • 30 dniowa opieka Trenera
 • dwujęzyczny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
 • Wszystkie szablony dokumentów używane w trakcie szkolenia – do samodzielnego wykorzystania
 • Dokumenty i materiały wytworzone w trakcie szkolenia (prowadzący szkolenie wypełnia dokumenty i materiały w trakcie)
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1800 PLN / netto

Najbliższe szkolenie

Audyt bezpieczeństwa
 • 8 września, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Warszawa

Szybki kontakt

Jestem zainteresowany tym szkoleniem, proszę o więcej informacji:

O prowadzącym:

Trener jest ekspertem w zarządzaniu bezpieczeństwem, pracującym w branży od 1995 roku.Wdrożył systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym w oparciu o ISO 27001, był pełnomocnikiem systemu i audytorem wiodącym.

Realizuje audyty bezpieczeństwa od 2000 roku. Działa w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Od 2007 roku rozwija własną metodykę audytu, zgodną z ISO 19011 i uwzględniającą podejście oparte o ryzyko. Zrealizował ponad 300 audytów bezpieczeństwa z zakresów:

 • Bezpieczeństwo żywności (w tym w oparciu o wymagania IFS, HACCP, BRC 7, ISO 22000)
 • Bezpieczeństwa i ochrony ppoż (w tym ATEX)
 • Bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych (w tym w oparciu o ISO 27007)
 • Bezpieczeństwa i ochrony fizycznej

Pracował i pracuje dla czołowych firm i marek w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Z usług skorzystali między innymi Grupa VOX, Grupa Kęty SA, PKO Bank Polski SA, APSYS (Manufaktura), Cederrorth Polska (znany z marek Soraya i Dermika), Procter & Gamble (OLAY) i wiele innych firm i instytucji.

Z zakresu audytu bezpieczeństwa przeszkolił audytorów i managerów bezpieczeństwa takich firm i instytucji jak PANSA (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej), NSA (Naczelny Sąd Administracyjny), Google Polska, G4S, Solid Security, Gilette Polska, Energa Operator, PGNIG oraz wiele innych.

Publikacje trenera

 • Odpowiedzialność za ochronę danych osobowych – nie tylko na Administratorze.

  Autor: Łukasz Kolatorski   Czy odpowiedzialność za ochronę danych osobowych spoczywa wyłącznie na Administratorze danych? Dla tych, którzy nie znają odpowiedzi, krótko: NIE.   Przypadki z ostatnich tygodni w postaci dokonanych zawiadomień do prokuratury o uzasadnionych podejrzeniach popełnienia przestępstwa przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz zawiadomień, których możemy się spodziewać najlepiej pokazują, że odpowiedzialność

 • CO Z TYM RODO?

  AUTOR: Łukasz Kolatorski Co z tym RODO? – dlaczego wciąż mamy problemy z jego stosowaniem i dochodzi do absurdalnych sytuacji? O RODO, jego zastosowaniu oraz wpływie na nas jako osoby fizyczne powstało wiele książek i publikacji – lepszych i gorszych, wnoszących coś nowego i powtarzających to, co napisali wcześniej inni. Niebawem minie 4 lata, odkąd