Bezpieczeństwo fizyczne dla IOD

Cel szkolenia:

Celem szkolenia Bezpieczeństwo Fizyczne dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych jest kompleksowe zapoznanie uczestników z tematyką bezpieczeństwa fizycznego. Prócz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i ochrony fizycznej jako procesu, uczestnicy zostaną również zapoznani z głównymi wymaganiami bezpieczeństwa fizycznego w firmach i organizacjach w tym zakresie ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, włączając w to regulacje prawne. Słuchacze zdobędą branżową wiedzę opartą między innymi o Metodykę Komendy Głównej Policji w sprawie uzgadniania planów ochrony.

Zamierzone efekty:

Cele szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu wykorzystania ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego bezpieczeństwie informacji w tym danych osobowych jak również zasad przetwarzania danych osobowych w procesach ochrony osób i mienia

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił:

 • Określić zasady organizacji bezpieczeństwa fizycznego dla informacji i danych osobowych
 • Określić wymagania dla ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego w kontekście bezpieczeństwa informacji (danych osobowych)
 • Wskazać komplementarność zabezpieczeń
 • Zidentyfikować procesy zachodzące w obszarze ochrony osób i mienia
 • Zidentyfikować przepływy danych osobowych
 • Wskazać podstawy przetwarzania, w tym sektorowe przepisy prawa
 • Określić administratorów i procesorów
 • Określić czas retencji danych zawartych w dokumentacji prowadzonej na rzecz bezpieczeństwa fizycznego

Rodzaj szkolenia

 • Szkolenie e-learning
 • Szkolenie otwarte (dla każdego)
 • Szkolenie zamknięte (dla firm)

Dla kogo?

 • Inspektor ochrony danych
 • Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji
 • Audytor bezpieczeństwa informacji,
 • Audytor wewnętrzny
 • Audytor wiodący
 • Manager bezpieczeństwa /Security manager
 • Asset protection manager
 • Kierownik (koordynator) ochrony fizycznej
 • Audytor wewnętrzny i wiodący systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 27001, ISO 45001 i innych)

Co na szkoleniu:

Ramowy program:

 • Z jakich elementów składa się system bezpieczeństwa fizycznego
 • Formy ochrony
 • Ochrona fizyczna
 • Zasady wykonywania ochrony fizycznej, w tym wymagania prawne
 • Zabezpieczenie techniczne, w tym wymagania prawne
 • Skuteczność i dokumentowanie działań ochronnych
 • Procesy ochrony z punktu widzenia RODO
 • Uprawnienia pracowników ochrony
 • Wymagania prawne w zakresie dokumentowania działań

Ćwiczenia i testy:

 • Koncepcja ochrony dla pomieszczenia archiwum/serwerowni
 • Rejestr kategorii przetwarzania danych osobowych
 • Zakres umowy powierzenia lub innego instrumentu prawnego
 • Test ogólny z wiedzy o przepisach prawa – wymagania minimalne

Podstawy szkolenia:

 • Ustawa o ochronie osób i mienia z aktami wykonawczymi
 • Przepisy branżowe (związane z bezpieczeństwem) w tym RODO, przepisy o ochronie ppoż, Ustawa o ochronie osób i mienia
 • Metodyki, wytyczne i standardy branżowe (zależne od grupy), w tym Rekomendacje KNF, Metodyka KGP, Kodeksy Branżowe

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Zdobycie branżowej wiedzy opartej o krajowe i międzynarodowe standardy
 • 30 dniowa opieka Trenera (on-line)
 • Dwujęzyczny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
Czas trwania: 2 tygodnie (e-learning)
Cena: 590PLN / netto

Najbliższe szkolenie

Ścieżki szkolenia ESSASzkolenie wymagane dla

Szybki kontakt

Jestem zainteresowany tym szkoleniem, proszę o więcej informacji:

O prowadzącym:

Trener jest ekspertem w zarządzaniu bezpieczeństwem, pracującym w branży od 1995 roku. Ochroną fizyczną zajmuje się od samego początku kariery, zaczynając od szeregowych stanowisk, przez stanowiska managerskie oraz zarządzające w firmach ochrony. Posiada kwalifikacje formalne, był między innymi licencjonowanym pracownikiem ochrony fizycznej II stopnia oraz zabezpieczenia technicznego również II stopnia (obecnie licencje zastąpione są wpisami na listę pracowników kwalifikowanych). Były wykładowca w poliecalnych szkołach ochrony w zakresie organizacji ochrony fizycznej, analizy zagrożeń i sporządzania planu ochrony. Obecnie doradca i ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa fizycznego.

Ochronę informacji i danych osobowych realizuje od 2000 roku, początkowo jako inspektor w pionie ochrony informacji niejawnych, następnie jako specjalista i manager bezpieczeństwa informacji. Wdrażał ochronę danych osobowych dla firm krajowych oraz korporacji międzynarodowych, w tym też o zasięgu globalnych (transfer danych poza EOG). Obecnie wdraza RODO w firmach i organizacjach w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Pracował i pracuje dla czołowych firm i marek w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Z usług skorzystali między innymi Grupa VOX, Grupa Kęty SA, PKO Bank Polski SA, APSYS (Manufaktura), Cederrorth Polska (znany z marek Soraya i Dermika), Procter & Gamble (OLAY), PANSA (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej), NSA (Naczelny Sąd Administracyjny), Google Polska, G4S, Solid Security, Gilette Polska, Energa Operator, PGNIG oraz wiele innych.

Publikacje trenera