Bezpieczeństwo fizyczne dla managerów

Cel szkolenia:

Celem szkolenia “Bezpieczeństwo fizyczne dla managerów” jest wprowadzenie w tematykę związaną z ochroną osób i mienia w Polsce. Istota szkolenia jest przedstawienie form i metod ochrony, z których korzystają praktycznie wszystkie działy firm. Ochrona przed zniszczeniem, dewastacją czy kradzieżą musi być ujęta jako element analizy ryzyka w ochronie informacji i danych osobowych, w bezpieczeństwie procesowym i wielu innych obszarach.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z przepisami o ochronie osób i mienia, klasyfikacja form i metod ochrony, klasyfikacją zabezpieczeń technicznych w tym systemów alarmowych, czy systemów zabezpieczenia technicznego.

Zamierzone efekty:

Po szkoleniu Uczestnik będzie rozumiał zasady i podstawy, w tym:

 • Wskazać podstawowe przepisy prawa o ochronie osób i mienia
 • Wskazać uprawnienia pracowników ochrony
 • Dokonać podziału form i metod ochrony fizycznej
 • Dokonać podziału zabezpieczeń technicznych
 • Wskazać podstawowe wymagania funkcjonalne dla systemów

W trakcie szkolenia przewidziane jest wypracowanie powyższych umiejętności, poprzez odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia.

Rodzaj szkolenia

 • Szkolenie on-line
 • Szkolenie otwarte (dla każdego)
 • Szkolenie zamknięte (dla firm)

Dla kogo?

 • Manager bezpieczeństwa /Security manager
 • Asset protection manager
 • Inspektor ochrony danych
 • Kierownik (koordynator) ochrony fizycznej
 • Specjalista/inspektor ochrony ppoż
 • Manager/Specjalista ds bezpieczeństwa informacji
 • Audytor bezpieczeństwa (fizycznego, informacji, pożarowego, procesowego)

Co na szkoleniu:

Ramowy program:

 • Definicja ochrony osób i mienia
 • Uprawnienia pracowników ochrony
 • Podział zabezpieczeń technicznych
 • Identyfikacja wymagań dla ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych
 • RODO a ochrona fizyczna

Ćwiczenia i warsztaty (wybrane):

 • Identyfikacja form i metod ochrony fizycznej
 • Dokumentowanie ochrony fizycznej – podstawowe wymagania
 • Dokumentowanie zabezpieczenia technicznego – podstawowe zasady eksploatacj

Podstawy szkolenia:

 • Prawo karne, prawo wykroczeń
 • Przepisy postępowania w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie branżowej wiedzy opartej o międzynarodowe standardy
 •  interaktywne zajęcia łączące wykład z ćwiczeniami
 • 30 dniowa opieka Trenera
 • dwujęzyczny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
 • Wszystkie szablony dokumentów używane w trakcie szkolenia – do samodzielnego wykorzystania
 • Dokumenty i materiały wytworzone w trakcie szkolenia (prowadzący szkolenie wypełnia dokumenty i materiały w trakcie)
Czas trwania: 1 dzień (e-learning)
Cena: 170 PLN / netto

Najbliższe szkolenie

Szybki zakup

O prowadzącym:

Trener jest ekspertem w zarządzaniu bezpieczeństwem, pracującym w branży od 1995 roku. Doświadczenia w zakresie postępowania karnego oraz w sprawach o wykroczenia zdobywał od 2000 roku, po ukończeniu kursu specjalistycznego w jednej ze służb. W tym obszarze został przygotowany do prowadzenia postępowań z przepisów Kodeksu Karnego oraz Karnego-Skarbowego. W późniejszych latach kierował jednostkami i formacjami które miały uprawnienia oskarżycieli w zakresie stosowania prawa karnego oraz prawa wykroczeń. 

Prowadził postępowania pod nadzorem prokuratora (karne) oraz samodzielnie kierował wnioski o ukaranie (wykroczenia). Posiadał przez prawie 10 lat uprawnienia oskarżyciela publicznego w imieniu instytucji w których pracował.

Prowadził i prowadzi konsultacje w zakresie spraw karnych i spraw o wykroczenia w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego, ochrony danych, BHP i wielu innych, doradzając zarówno klientom jak  i kancelariom prawnym.

Pracował i pracuje dla czołowych firm i marek w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Z usług szkoleń, wdrożeń i audytów oraz obsługi incydentów skorzystali między innymi Grupa VOX, Grupa Kęty SA, PKO Bank Polski SA, APSYS (Manufaktura), Cederrorth Polska (znany z marek Soraya i Dermika), Procter & Gamble (OLAY), PANSA (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej), NSA (Naczelny Sąd Administracyjny), Google Polska, G4S, Solid Security, Gilette Polska, Energa Operator, PGNIG oraz wiele innych.

Publikacje trenera

 • Ryzyko a podatności

  Zarządzanie ryzykiem, za sprawą coraz częściej wymaganego myślenia opartego o ryzyko, staje się tematem numer 1. Coraz więcej standardów, ale również i przepisów wskazuje na konieczność wdrażania rozwiązań zależnych od stopnia ryzyka. W publikacjach i przepisach tych widoczne jest podejście dwustopniowe: Wymagania minimalne, wynikające z przepisu prawa; Wymagania adekwatne do danego systemu, wynikające z analizy

 • Alkomaty a compliance

  Ostatni artykuł z cyklu nie będzie dotyczył bezpośrednio alkomatów, a idei czy też filozofii zgodności. Od wielu lat compliance, czyli zgodność, jest jednym z ważniejszych nurtów, który w dość dużym stopniu konkuruje z działami zajmującymi się bezpieczeństwem (RODO, BHP, PPOŻ. i wieloma innymi) o prymat właśnie w dziedzinie bezpieczeństwa organizacji. W dużym skrócie, nie wchodząc

 • KONTEKST ORGANIZACJI NA PRZYKŁADZIE LINII BIZNESOWYCH

  W 2009 roku została wydana pierwsza norma ISO 31000:2009 Zasady i wytyczne (tytuł polski), tym samym wprowadzając pojęcie tzw. kontekstu organizacji. Dzieląc go na kontekst zewnętrzny i wewnętrzny. W dużym uproszczeniu kontekst organizacji to próba zrozumienia czynników, w których działa organizacja (kontekst zewnętrzny) oraz wnętrza organizacji (kontekst wewnętrzny), a w efekcie zrozumienie powiązań. Te powiązania,