Bezpieczeństwo informacji w organizacji

Cel szkolenia:

Celem szkolenia “Bezpieczeństwo informacji w organizacji” jest wprowadzenie w tematykę zarządzania informacjami w firmie. Szczególnym elementem szkolenia jest wskazanie różnic oraz podobieństw między informacjami i danymi chronionymi obowiązkowo oraz dobrowolnie.

Szkolenie obejmuje również wskazówki dotyczące klasyfikacji i wartościowania informacji, w tym wyliczania wartości odtworzeniowej oraz procesowej informacji wykorzystywanych w firmach.

W trakcie szkolenia wskazane zostaną również mechanizmy i środki ochrony informacji wynikające z przepisów prawa, zapisów umownych jak i przyjętych rozwiązań organizacyjnych i technicznych.

Zamierzone efekty:

Po szkoleniu Uczestnik będzie rozumiał zasady i podstawy, w tym:

 • Zidentyfikować i opisać proces biznesowy w którym przetwarzane są informacje
 • Wskazać wymagania w zakresie ochrony informacji wynikające z przepisów prawa i zobowiązań
 • Wskazać zasady klasyfikacji i wartościowania informacji
 • Wskazać przepisy prawa wspierające ochronę informacji, w tym te które opisują tajemnicę przedsiębiorstwa oraz tajemnicę negocjacji handlowych.
 • Określić założenia do analizy ryzyka w bezpieczeństwie informacji
 • Wskazać zasady organizacji ochrony, w tym doboru środków technicznych i organizacyjnych.

W trakcie szkolenia przewidziane jest wypracowanie powyższych umiejętności, poprzez odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia.

Rodzaj szkolenia

 • Szkolenie on-line
 • Szkolenie otwarte (dla każdego)
 • Szkolenie zamknięte (dla firm)

Dla kogo?

 • Inspektor Ochrony Danych (IOD)
 • Specjalista ds. ochrony danych osobowych
 • Specjalista / manager ochrony informacji
 • Konsultant ds bezpieczeństwa
 • Specjalista ds. bezpieczeństwa

Co na szkoleniu:

Ramowy program:

 • Proces biznesowy a cykl życia informacji
 • Klasyfikacja i wartościowanie informacji
 • Przepisy prawa w ochronie informacji
 • Atrybuty bezpieczeństwa informacji (triada CIA)
 • Analiza ryzyka (model uproszczony oraz prezentacja modelu z ISO 27005)
 • Zabezpieczenia dla informacji

Ćwiczenia i warsztaty (wybrane):

 • Klasyfikacja informacji
 • Wartościowanie informacji
 • Informacje w procesach biznesowych
 • Analiza ryzyka
 • Cele zabezpieczeń

Podstawy szkolenia:

 • Przepisy branżowe
 • ISO 27001, ISO 27002, ISO 27005
 • Metodyki, wytyczne i standardy branżowe (zależne od grupy), w tym Rekomendacje KNF, Metodyka KGP, Kodeksy Branżowe

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie branżowej wiedzy opartej o międzynarodowe standardy
 •  interaktywne zajęcia łączące wykład z ćwiczeniami
 • 30 dniowa opieka Trenera
 • dwujęzyczny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
 • Wszystkie szablony dokumentów używane w trakcie szkolenia – do samodzielnego wykorzystania
 • Dokumenty i materiały wytworzone w trakcie szkolenia (prowadzący szkolenie wypełnia dokumenty i materiały w trakcie)
Czas trwania: 1 dzień (e-learning)
Cena: 600 PLN / netto

Najbliższe szkolenie

Bezpieczeństwo informacji w organizacji
 • 27 września 2021
 • 09:30 to 15:30
 • On-line

  Szybki kontakt

  Jestem zainteresowany tym szkoleniem, proszę o więcej informacji:

  O prowadzącym:

  Trener jest ekspertem w zarządzaniu bezpieczeństwem, pracującym w branży od 1995 roku. Bezpieczeństwem informacji zajmuje się od 2000 roku, w tym realizował:

  • Projekty związane z wykorzystaniem security awareness do spełnienia obowiązków informacyjnych RODO i Kodeks Pracy (Polska i Wielka Brytania), dla największych marek globalnych
  • Obsługę incydentów bezpieczeństwa informacji (kilka naruszeń w tym w Polsce i Wielkiej Brytanii), w tym w organizacjach ICT
  • Wdrożenia systemów ochrony informacji, w tym w oparciu o ISO 27001. 

  Pracował i pracuje dla czołowych firm i marek w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Z usług szkoleń, wdrożeń i audytów oraz obsługi incydentów skorzystali między innymi Grupa VOX, Grupa Kęty SA, PKO Bank Polski SA, APSYS (Manufaktura), Cederrorth Polska (znany z marek Soraya i Dermika), Procter & Gamble (OLAY), PANSA (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej), NSA (Naczelny Sąd Administracyjny), Google Polska, G4S, Solid Security, Gilette Polska, Energa Operator, PGNIG oraz wiele innych.

  Publikacje trenera

  • KONTEKST ORGANIZACJI NA PRZYKŁADZIE LINII BIZNESOWYCH

   W 2009 roku została wydana pierwsza norma ISO 31000:2009 Zasady i wytyczne (tytuł polski), tym samym wprowadzając pojęcie tzw. kontekstu organizacji. Dzieląc go na kontekst zewnętrzny i wewnętrzny. W dużym uproszczeniu kontekst organizacji to próba zrozumienia czynników, w których działa organizacja (kontekst zewnętrzny) oraz wnętrza organizacji (kontekst wewnętrzny), a w efekcie zrozumienie powiązań. Te powiązania,

  • Czy drożej oznacza lepiej?

   Ostatnie kilka lat w branży ochrony upłynęło pod znakiem pozornego rozwoju branży m.in. na skutek zmian regulacji prawnych, dotyczących minimalnego wynagrodzenia. Pracownicy ochrony zaczęli dostawać większe wynagrodzenie, skończyły się stawki oscylujące wokół zawrotnej kwoty 5 zł za godzinę pracy. Przedsiębiorcy płacą za usługę zdecydowanie wyższe kwoty, w związku z czym ich wymagania rosną proporcjonalnie do

  • Organizacja bezpieczeństwa – skąd wiedzieć co potrzebne?

   Od wielu lat w branży bezpieczeństwa fizycznego mamy do czynienia z dziwną sytuacją związaną z tworzeniem założeń do systemów zarządzania oraz szukania wymagań wobec nich. Źródło tych wymagań możemy podzielić na: Klient tak chciał – często wskazywane wymaganie w gronie osób sprzedających usługę, czyli działów sprzedaży, handlowych, czy klienta kluczowego; Bo tak robiłem zawsze –