BHP dla managerów

Cel szkolenia:

Celem szkolenia BHP dla managerów jest zapoznanie uczestników z podstawami bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy w kontekście zarządzania bezpieczeństwem w organizacji. Prócz wiedzy z zakresu BHP jako procesu, uczestnicy zostaną również zapoznani z głównymi wymaganiami prawnymi w firmach i organizacjach, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ważnym aspektem szkolenia będzie zapoznanie też z wymogami związanymi z możliwością wystąpienia atmosfer wybuchowych (ATEX).

Szkolenie nie jest szkoleniem BHP dla osób kierujących pracownikami w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy i aktów wykonawczych.

Zamierzone efekty:

Cele szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu projektowania systemowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił:

 • Określić wymagania prawne w zakresie BHP w zakładzie pracy
 • Zidentyfikować rodzaje niektórych prac, w tym prace szczególnie niebezpieczne
 • Określić wymagania podstawowe dla miejsc w których może wystąpić atmosfera wybuchowa
 • Wskazać dokumenty wymagane prawem, jakie należy posiadać w zakładzie.

W trakcie szkolenia przewidziane jest wypracowanie powyższych umiejętności, poprzez odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia.

Rodzaj szkolenia

 • Szkolenie stacjonarne
 • Szkolenie otwarte (dla każdego)
 • Szkolenie zamknięte (dla firm)

Dla kogo?

 • Manager bezpieczeństwa /Security manager
 • Asset protection manager
 • Inspektor ochrony danych
 • Kierownik (koordynator) ochrony fizycznej
 • Manager/Specjalista ds bezpieczeństwa informacji
 • Audytor bezpieczeństwa (fizycznego, informacji, pożarowego, procesowego)

Co na szkoleniu:

Ramowy program:

 • Podstawy prawne BHP, przepisy prawa, rozporządzenia
 • Wymagania zawarte w przepisach dotyczące organizacji pracy
 • Bezpieczeństwo na stanowisku pracy – wymagania minimalne i zasadnicze
 • Prace szczególnie niebezpieczne – zasady organizowania
 • Wprowadzenie do tematyki atmosfer wybuchowych (ATEX)
 • Kontrole, inspekcje, audyty

Ćwiczenia i warsztaty (wybrane):

 • Wymagania BHP dla stanowiska pracy
 • Identyfikacja instrukcji przygotowanie instruktażu wstępnego
 • Lista kontrolna wymagań

Podstawy szkolenia:

 • Normy ISO 19011, ISO 45001
 • Przepisy branżowe (związane z bezpieczeństwem) w tym RODO, przepisy o ochronie ppoż, Ustawa o ochronie osób i mienia
 • Metodyki, wytyczne i standardy branżowe (zależne od grupy), w tym Rekomendacje KNF, Metodyka KGP, Kodeksy Branżowe

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie branżowej wiedzy opartej o międzynarodowe standardy
 •  interaktywne zajęcia łączące wykład z ćwiczeniami
 • 30 dniowa opieka Trenera
 • dwujęzyczny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
 • Wszystkie szablony dokumentów używane w trakcie szkolenia – do samodzielnego wykorzystania
 • Dokumenty i materiały wytworzone w trakcie szkolenia (prowadzący szkolenie wypełnia dokumenty i materiały w trakcie)

O prowadzącym:

Trener jest ekspertem w zarządzaniu bezpieczeństwem, pracującym w branży od 1995 roku.Działa w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Obsługiwał i obsługuje kryzysy związane z wypadkami i ciężkimi wypadkami, doradza i realizuje kontrakty związane z bezpieczeństwem przemysłowym w zakresie bezpieczeństwa maszynowego, ATEX, dostosowania maszyn i urządzeń do wymagań prawnych.

Pracował i pracuje dla czołowych firm i marek w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Z usług audytu, szkoleń, wdrożeń skorzystali między innymi Grupa VOX, Grupa Kęty SA, PKO Bank Polski SA, APSYS (Manufaktura), Cederrorth Polska (znany z marek Soraya i Dermika), Procter & Gamble (OLAY), PANSA (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej), NSA (Naczelny Sąd Administracyjny), Google Polska, G4S, Solid Security, Gilette Polska, Energa Operator, PGNIG oraz wiele innych.

Publikacje trenera

 • Ryzyko a podatności

  Zarządzanie ryzykiem, za sprawą coraz częściej wymaganego myślenia opartego o ryzyko, staje się tematem numer 1. Coraz więcej standardów, ale również i przepisów wskazuje na konieczność wdrażania rozwiązań zależnych od stopnia ryzyka. W publikacjach i przepisach tych widoczne jest podejście dwustopniowe: Wymagania minimalne, wynikające z przepisu prawa; Wymagania adekwatne do danego systemu, wynikające z analizy

 • Alkomaty a compliance

  Ostatni artykuł z cyklu nie będzie dotyczył bezpośrednio alkomatów, a idei czy też filozofii zgodności. Od wielu lat compliance, czyli zgodność, jest jednym z ważniejszych nurtów, który w dość dużym stopniu konkuruje z działami zajmującymi się bezpieczeństwem (RODO, BHP, PPOŻ. i wieloma innymi) o prymat właśnie w dziedzinie bezpieczeństwa organizacji. W dużym skrócie, nie wchodząc

 • KONTEKST ORGANIZACJI NA PRZYKŁADZIE LINII BIZNESOWYCH

  W 2009 roku została wydana pierwsza norma ISO 31000:2009 Zasady i wytyczne (tytuł polski), tym samym wprowadzając pojęcie tzw. kontekstu organizacji. Dzieląc go na kontekst zewnętrzny i wewnętrzny. W dużym uproszczeniu kontekst organizacji to próba zrozumienia czynników, w których działa organizacja (kontekst zewnętrzny) oraz wnętrza organizacji (kontekst wewnętrzny), a w efekcie zrozumienie powiązań. Te powiązania,