Dokumentacja bezpieczeństwa

O szkoleniu:

Szkolenie DOKUMENTACJA BEZPIECZEŃSTWA dostarcza wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia, uzgadniania i wdrażania dokumentów regulujących bezpieczeństwo i ochronę, oraz dostarczających udokumentowanych informacji z realizacji.

Szkolenie rozpoczyna się od określenia misji i wizji bezpieczeństwa oraz celów strategicznych. Następnie uczestnicy wraz z Trenerem przechodzą przez opracowanie strategii bezpieczeństwa wskazując w jaki sposób zrealizowane zostaną cele bezpieczeństwa, stworzenie procedur, polityki bezpieczeństwa i instrukcje wskazujące działania, które należy podejmować w ramach organizacji.

Dzięki zrozumieniu powiązań od poziomu strategicznego do wykonawczego, dokumentacja stanie się doskonałym narzędziem do wykazania zgodności z przepisami prawa. W wielu sytuacjach dokumentacja bezpieczeństwa jest zabezpieczeniem zarówno firmy, zarządu, specjalistów bezpieczeństwa przed odpowiedzialnością karną i finansową w przypadku jakiegokolwiek incydentu, naruszenia lub sytuacji kryzysowej. Prawidłowo i rzetelnie przygotowana dokumentacja bezpieczeństwa rozwija organizację, realizuje stawiane przez nią cele, wymagania klientów oraz spełnia wymogi prawne.

Zamierzone efekty:

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu dokumentacji bezpieczeństwa, w tym zasad jakie obowiązują przy jej tworzeniu, nadzorze i zmianach.

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił:

 • Zaprojektować strukturę dokumentów
 • Wskazać powiązania między dokumentami strategicznymi na poziomie polityki i strategii bezpieczeństwa z polityką i strategią organizacji
 • Wskazać dobre praktyki związane z tworzeniem i nadzorem nad dokumentacją bezpieczeństwa
 • Przygotować szkic polityki, strategii
 • Opracować szablon procedury operacyjnej (SOP)
 • Opracować instrukcję wykonania czynności

W trakcie szkolenia przewidziane jest wypracowanie powyższych umiejętności, poprzez odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia.

Ramowy program:

 • Dokument – pojęcie prawne,
 • Struktura dokumentacji bezpieczeństwa w organizacji (piramida STO),
 • Identyfikacja wymagań wobec systemów zarządzania bezpieczeństwie (prawne, organizacyjne, klienta),
 • Misja, wizja, cele bezpieczeństwa. Ćwiczenie: Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa (deklaratywna),
 • Planowanie realizacji celów bezpieczeństwa. Ćwiczenie: Opracowanie Strategii Bezpieczeństwa na modelu MCST na wybranym zakresie,
 • Projekty wdrożeniowe w bezpieczeństwie. Ćwiczenie: Wybrany projekt,
 • Opisy procesów bezpieczeństwa. Ćwiczenie: Projektowanie procedury,
 • Opisy sposobów wykonania zadań: Ćwiczenie: Projektowanie instrukcji wykonania czynności/zadań,
 • Dokumentowanie czynności i zadań. Ćwiczenie: Projektowanie rejestrów, druków wykonania zadań (wybrane: notatka, raport, protokół wykaz).

Informacje dodatkowe:

Materiały szkoleniowe:

Materiały złożone są z 3 części: e-booka z teorią, ćwiczeń złożonych z formularzy, analiz i druków, które nadają się do wykorzystania w codziennej pracy, materiałów dodatkowych w postaci prezentacji, norm, przepisów i przykładów (jeśli dotyczą danego szkolenia). W przypadku szkolenia stacjonarnego dodatkowo uczestnicy otrzymują cały materiał w formie papierowej.

Cena i terminy:

Szkolenie on-line (prowadzone przez Trenera): 600 zł + 23% VAT

Szkolenie stacjonarne: 900 zł + 23% VAT

Termin szkolenia on-line: 20 sierpnia 2020

Cena zawiera:

Udział w szkoleniu (1 dzień), materiał szkoleniowy, poczęstunek kawowy (dot. szkoleń stacjonarnych), lunch w pobliskiej restauracji (dot. szkoleń stacjonarnych), 30 dniową opiekę Trenera, bezpłatny udział w webinariach organizowanych dla uczestników szkoleń, certyfikat w języku polskim oraz angielskim.

Forma szkolenia:

Interaktywny wykład łączony z warsztatem.

Szkolenie jest jednym z 3 szkoleń organizacyjnych w ścieżkach kształcenia: Certyfikowany Manager Bezpieczeństwa i Ochrony, Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych, Certyfikowany Audytor Bezpieczeństwa i Ochrony, Certyfikowany Manager Zarządzania Ciągłością Działania i Kryzysami. (tu odnośniki)

ZAPISY:

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu, zapraszamy do kontaktu e-mailowego: szkolenia@essa.pro

Czas trwania: 1 dzień
Cena (stacjonarnie): 900 PLN / netto
Cena (e-learning): 600 PLN / netto

Najbliższe szkolenie

Ścieżki szkolenia ESSASzkolenie wymagane dla

  Szybki kontakt

  Jestem zainteresowany tym szkoleniem, proszę o więcej informacji:

   Szybki kontakt

   Jestem zainteresowany tym szkoleniem, proszę o więcej informacji:

   O prowadzącym:

   Trener jest ekspertem w zarządzaniu bezpieczeństwem, pracującym w branży od 1995 roku. Wdraża systemy zarządzania bezpieczeństwem w Polsce i Wielkiej Brytanii zwracając uwagę na konieczność budowania odpowiedniej dokumentacji bezpieczeństwa. Opiera swoje działania na trzypoziomowej strukturze dokumentacji: strategiczna (polityki i strategie), taktycznej (plany, instrukcje) i operacyjnej (notatki, protokoły, raporty). W obszarze objętym szkoleniem zrealizował między innymi:

   • System zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 dla organizacji działające w sektorze bezpieczeństwa
   • Strategie działania i rozwoju (ponad 10 w latach 2005-2017)
   • Dokumentację systemów HACCP (bezpieczeństwo żywności)
   • Dokumentację bezpieczeństwa danych osobowych (RODO i UODO – kilkanaście projektów) dla koncernów, korporacji i fim o zasięgu globalnym
   • Dokumentację bezpieczeństwa fizycznego (plany ochrony, instrukcje) dla największych i najbardziej prestiżowych obiektów w Polsce

   Pracował i pracuje dla czołowych firm i marek w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Z usług audytu, doradztwa i szkoleń skorzystali między innymi Grupa VOX, Grupa Kęty SA, PKO Bank Polski SA, APSYS (Manufaktura), Cederrorth Polska (znany z marek Soraya i Dermika), Procter & Gamble (OLAY), PANSA (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej), NSA (Naczelny Sąd Administracyjny), Google Polska, G4S, Solid Security, Gilette Polska, Energa Operator, PGNIG owraz wiele innych.

   Publikacje trenera

   • Ryzyko a podatności

    Zarządzanie ryzykiem, za sprawą coraz częściej wymaganego myślenia opartego o ryzyko, staje się tematem numer 1. Coraz więcej standardów, ale również i przepisów wskazuje na konieczność wdrażania rozwiązań zależnych od stopnia ryzyka. W publikacjach i przepisach tych widoczne jest podejście dwustopniowe: Wymagania minimalne, wynikające z przepisu prawa; Wymagania adekwatne do danego systemu, wynikające z analizy

   • Alkomaty a compliance

    Ostatni artykuł z cyklu nie będzie dotyczył bezpośrednio alkomatów, a idei czy też filozofii zgodności. Od wielu lat compliance, czyli zgodność, jest jednym z ważniejszych nurtów, który w dość dużym stopniu konkuruje z działami zajmującymi się bezpieczeństwem (RODO, BHP, PPOŻ. i wieloma innymi) o prymat właśnie w dziedzinie bezpieczeństwa organizacji. W dużym skrócie, nie wchodząc