Dokumentacja bezpieczeństwa

Cel szkolenia:

Celem szkolenia Dokumentacja Bezpieczeństwa jest kompleksowe zapoznanie uczestników z tematyką zarządzania dokumentacją w systemowych rozwiązaniach w bezpieczeństwa. Dokumentacja bezpieczeństwa w rozumieniu tego szkolenia to wszelkie regulacje dedykowane bezpieczeństwu, takie jak polityki, instrukcje czy procedury.

Prócz wiedzy z zakresu tworzenia, nadzoru oraz aktualizacji dokumentacji bezpieczeństwa uczestnicy zostaną również zapoznani z głównymi wymaganiami bezpieczeństwa w firmach i organizacjach, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ochrony fizycznej, bezpieczeństwa i higieny pracy, czy bezpieczeństwa informacji, włączając w to nowe regulacje o ochronie danych osobowych.

Zamierzone efekty:

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu dokumentacji bezpieczeństwa, w tym zasad jakie obowiązują przy jej tworzeniu, nadzorze i zmianach.

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił:

 • Zaprojektować strukturę dokumentów
 • Wskazać powiązania między dokumentami strategicznymi na poziomie polityki i strategii bezpieczeństwa z polityką i strategią organizacji
 • Wskazać dobre praktyki związane z tworzeniem i nadzorem nad dokumentacją bezpieczeństwa
 • Przygotować szkic polityki, strategii
 • Opracować szablon procedury operacyjnej (SOP)
 • Opracować instrukcję wykonania czynności

W trakcie szkolenia przewidziane jest wypracowanie powyższych umiejętności, poprzez odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia.

Rodzaj szkolenia

 • Szkolenie stacjonarne
 • Szkolenie otwarte (dla każdego)
 • Szkolenie zamknięte (dla firm)

Dla kogo?

 • Business continuity manager/specialist
 • Crisis manager/specialist
 • Manager bezpieczeństwa /Security manager
 • Asset protection manager
 • Inspektor ochrony danych
 • Kierownik (koordynator) ochrony fizycznej
 • Specjalista/inspektor ochrony ppoż
 • Manager/Specjalista ds bezpieczeństwa informacji
 • Audytor bezpieczeństwa (fizycznego, informacji, pożarowego, procesowego)

Co na szkoleniu:

Ramowy program:

 • Dokument – pojęcie prawne
 • Struktura dokumentacji bezpieczeństwa w organizacji (piramida STO)
 • Dokumenty najwyższego rzędu – zasady tworzenia
 • Dokumenty realizacyjne – technika prawodawcza
 • Zasady nadzoru nad dokumentacją
 • Zasady aktualizacji dokumentacji
 • Dokumentacja operacyjna – procedury i instrukcje
 • Dokumentacja operacyjna – notatki, raporty
 • Obieg dokumentów
 • Archiwizacja dokumentów

Ćwiczenia i warsztaty (wybrane):

 • Planowanie struktury dokumentów
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Standardowa Procedura Operacyjna (SOP) – trzy ćwiczenia
 • Instrukcja wykonania czynności
 • Szablon notatki/raportu/protokołu

Podstawy szkolenia:

 • Zasady techniki prawodawczej (rozporządzenie) jako dobra praktyka
 • Przepisy branżowe (związane z bezpieczeństwem) w tym RODO, przepisy o ochronie ppoż, Ustawa o ochronie osób i mienia
 • Rozporządzenia branżowe, w tym rozporządzenia określające strukturę dokumentacji operacyjnej
 • Metodyki, wytyczne i standardy branżowe (zależne od grupy), w tym Rekomendacje KNF, Metodyka KGP, Kodeksy Branżowe

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie branżowej wiedzy opartej o międzynarodowe standardy
 •  interaktywne zajęcia łączące wykład z ćwiczeniami
 • 30 dniowa opieka Trenera
 • dwujęzyczny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
 • Wszystkie szablony dokumentów używane w trakcie szkolenia – do samodzielnego wykorzystania
 • Dokumenty i materiały wytworzone w trakcie szkolenia (prowadzący szkolenie wypełnia dokumenty i materiały w trakcie)
Czas trwania: 1 dzień
Cena (stacjonarnie): 900 PLN / netto
Cena (e-learning): 600 PLN / netto

Najbliższe szkolenie

Dokumentacja bezpieczeństwa
 • 29 września, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • On-line

Ścieżki szkolenia ESSASzkolenie wymagane dla

Szybki kontakt

Jestem zainteresowany tym szkoleniem, proszę o więcej informacji:

Szybki kontakt

Jestem zainteresowany tym szkoleniem, proszę o więcej informacji:

O prowadzącym:

Trener jest ekspertem w zarządzaniu bezpieczeństwem, pracującym w branży od 1995 roku. Wdraża systemy zarządzania bezpieczeństwem w Polsce i Wielkiej Brytanii zwracając uwagę na konieczność budowania odpowiedniej dokumentacji bezpieczeństwa. Opiera swoje działania na trzypoziomowej strukturze dokumentacji: strategiczna (polityki i strategie), taktycznej (plany, instrukcje) i operacyjnej (notatki, protokoły, raporty). W obszarze objętym szkoleniem zrealizował między innymi:

 • System zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 dla organizacji działające w sektorze bezpieczeństwa
 • Strategie działania i rozwoju (ponad 10 w latach 2005-2017)
 • Dokumentację systemów HACCP (bezpieczeństwo żywności)
 • Dokumentację bezpieczeństwa danych osobowych (RODO i UODO – kilkanaście projektów) dla koncernów, korporacji i fim o zasięgu globalnym
 • Dokumentację bezpieczeństwa fizycznego (plany ochrony, instrukcje) dla największych i najbardziej prestiżowych obiektów w Polsce

Pracował i pracuje dla czołowych firm i marek w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Z usług audytu, doradztwa i szkoleń skorzystali między innymi Grupa VOX, Grupa Kęty SA, PKO Bank Polski SA, APSYS (Manufaktura), Cederrorth Polska (znany z marek Soraya i Dermika), Procter & Gamble (OLAY), PANSA (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej), NSA (Naczelny Sąd Administracyjny), Google Polska, G4S, Solid Security, Gilette Polska, Energa Operator, PGNIG owraz wiele innych.

Publikacje trenera

 • Odpowiedzialność za ochronę danych osobowych – nie tylko na Administratorze.

  Autor: Łukasz Kolatorski   Czy odpowiedzialność za ochronę danych osobowych spoczywa wyłącznie na Administratorze danych? Dla tych, którzy nie znają odpowiedzi, krótko: NIE.   Przypadki z ostatnich tygodni w postaci dokonanych zawiadomień do prokuratury o uzasadnionych podejrzeniach popełnienia przestępstwa przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz zawiadomień, których możemy się spodziewać najlepiej pokazują, że odpowiedzialność

 • CO Z TYM RODO?

  AUTOR: Łukasz Kolatorski Co z tym RODO? – dlaczego wciąż mamy problemy z jego stosowaniem i dochodzi do absurdalnych sytuacji? O RODO, jego zastosowaniu oraz wpływie na nas jako osoby fizyczne powstało wiele książek i publikacji – lepszych i gorszych, wnoszących coś nowego i powtarzających to, co napisali wcześniej inni. Niebawem minie 4 lata, odkąd