Komunikacja kryzysowa

Cel szkolenia:

Celem szkolenia Komunikacja Kryzysowa jest nabycie umiejętności w zakresie prowadzenia komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Istotnym elementem w szkoleniu jest pokazanie powiązań między wewnętrznymi i zewnętrznymi systemami komunikacji i zależności między nimi mogą skutkować postrzeganiem zdarzeń kryzysowych. Kluczowe też jest, aby rozumieć że jedna informacja przekazywana będzie do osób o różnym poziomie wykształcenia, rozumienia, ale też i różnych relacjach z podmiotem, którego dotyczy incydent czy kryzys.

Niebywale ważnym aspektem w komunikacji kryzysowej jest obrona informacyjna. Może być aktywna i pasywna, oparta o narzędzia mniej lub bardziej sformalizowane. Aby dobrać właściwe narzędzia konieczna jest kontrola mediów (media scrutiny).

Zamierzone efekty:

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu prowadzenia komunikacji kryzysowej.

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił:

 • Zdefiniować czym jest proces komunikacji
 • Wskazać podstawowe zasady budowy zespołu komunikacji kryzysowej
 • Określić grupy audytorium
 • Wskazać zasady budowy komunikatu
 • Zaprojektować komunikat do wybranej grupy audytorium
 • Zidentyfikować techniki atakowania przekazu
 • Poruszać się po przepisach prawa związanych z komunikacja, w tym również Kodeksie Karnym.

W trakcie szkolenia przewidziane jest wypracowanie powyższych umiejętności, poprzez odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia.

Rodzaj szkolenia

 • Szkolenie stacjonarne
 • Szkolenie e-learning
 • Szkolenie otwarte (dla każdego)
 • Szkolenie zamknięte (dla firm)

Dla kogo?

 • Managerowie zespołów kryzysowych
 • Managerowie zespołów komunikacji kryzysowej
 • Członkowie zespołów komunikacji kryzysowej
 • Managerowie bezpieczeństwa

Co na szkoleniu:

Ramowy program:

 • Wprowadzenie do procesu komunikacji
 • Grupy odbiorców (audytorium)
 • Zespół komunikacji kryzysowej
 • Budowanie komunikatów
 • Komunikat “nie wiem”
 • Praca z reputacją (Sprostowania, przepisy karne)
 • Anty-erystyka

Ćwiczenia i warsztaty (wybrane):

 • Identyfikacja grup audytorium
 • Określenie celu komunikatu
 • Projektowanie komunikatu “nie wiem”
 • Projektowanie wezwania do sprostowania
 • Ćwiczenie “hity vs kity”

Podstawy szkolenia:

Podstawy szkolenia obejmują standard BS 11200 – przewodnik po zarządzaniu kryzysowym przepisy Prawa Prasowego, zapisy etyki dziennikarskiej, przepisy prawa cywilnego i karnego.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie branżowej wiedzy opartej o międzynarodowe standardy
 •  interaktywne zajęcia łączące wykład z ćwiczeniami
 • 30 dniowa opieka Trenera
 • dwujęzyczny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
 • Wszystkie szablony dokumentów używane w trakcie szkolenia – do samodzielnego wykorzystania
 • Dokumenty i materiały wytworzone w trakcie szkolenia (prowadzący szkolenie wypełnia dokumenty i materiały w trakcie)
Czas trwania: 1 dzień
Cena (stacjonarnie): 900 PLN / netto
Cena (e-learning): 600 PLN / netto

Najbliższe szkolenie

  Szybki kontakt

  Jestem zainteresowany tym szkoleniem, proszę o więcej informacji:

  O prowadzącym:

  Trener od 17 lat zajmuje się zarządzaniem kryzysowym, jednak z sytuacjami kryzysowymi, incydentami i wypadkami ma do czynienia od 1994. Jest byłym strażakiem, ratownikiem i funkcjonariuszem, który wiele dramatów widział na własne oczy i w nich uczestniczył. Jako kierujący i zarządzający w sytuacjach kryzysowych brał udział w działaniach w obszarze publicznym (np. operacja POCIĄG, związana z potencjalnym zamachem na metro z użyciem gazu bojowego, powodzi w Krakowie, operacji POŻEGNANIE, pogrzeb pary prezydenckiej) jak i prywatnym (kryzysy długofalowe, nawet 7 letnie związane z ciężkimi wypadkami, pożarami i awariami). Pracował również międzynarodowo obsługując zdarzenia wycofania produktów z rynku (product recall).

  Publikacje trenera

  • Ryzyko a podatności

   Zarządzanie ryzykiem, za sprawą coraz częściej wymaganego myślenia opartego o ryzyko, staje się tematem numer 1. Coraz więcej standardów, ale również i przepisów wskazuje na konieczność wdrażania rozwiązań zależnych od stopnia ryzyka. W publikacjach i przepisach tych widoczne jest podejście dwustopniowe: Wymagania minimalne, wynikające z przepisu prawa; Wymagania adekwatne do danego systemu, wynikające z analizy

  • Alkomaty a compliance

   Ostatni artykuł z cyklu nie będzie dotyczył bezpośrednio alkomatów, a idei czy też filozofii zgodności. Od wielu lat compliance, czyli zgodność, jest jednym z ważniejszych nurtów, który w dość dużym stopniu konkuruje z działami zajmującymi się bezpieczeństwem (RODO, BHP, PPOŻ. i wieloma innymi) o prymat właśnie w dziedzinie bezpieczeństwa organizacji. W dużym skrócie, nie wchodząc