Maksymalizacja zysków w bezpieczeństwie

O szkoleniu:

Szkolenie dostarcza wiedzy oraz umiejętności z zakresu rachunkowości i rachunkowości zarządczej, która dobrze opracowana i wykorzystana pomoże wskazać zyski, które przynosi dział bezpieczeństwa. Jeśli poszukujesz sposobu na uzasadnienie ponoszonych nakładów na bezpieczeństwo i zyskowności projektów, podczas szkolenia znajdziesz i wypracujesz na to sposób.

W trakcie ćwiczeń opracowywane są wyliczenia kosztów, nakładów i strat ponoszonych w związku z incydentami, sumowanie ich i prezentacja jako tzw. incydent referencyjny. Stanowi on bazę do obliczenia poziomu zysku rozumianego jako ograniczenie strat, kosztów i nakładów na incydenty po zastosowaniu zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych. Drugim nurtem szkolenia jest identyfikacja zadań nakładanych na działy bezpieczeństwa i ochrony, a nie będących w ich gestii np. czynności administracyjne, porządkowe. To działanie ma na celu zbadanie, ile zadań w zakresie bezpieczeństwa rzeczywiście realizują działy, a ile z nich to koszty ukryte innych działów.

Na tej podstawie zostają opisane projekty inwestycyjne i optymalizacyjne nastawione na zysk rozumiany jako ograniczenie strat z incydentów bezpieczeństwa. Projekty te mogą być związane z optymalizacją rozumianą jako uwolnienie działów bezpieczeństwa od innych działań, dzięki czemu zadania mogą być wykonywane bardziej profesjonalnie, nawet jeśli ograniczony zostanie zespół.

Ramowy program szkolenia:

 • Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej (managerskiej);
 • Podstawowe terminy;
 • Wstęp do loss prevention;
 • Koszty w bezpieczeństwie, Ile kosztuje bezpieczeństwo? (ćwiczenie: identyfikacja zadań personelu bezpieczeństwa;
 • Ile kosztuje incydent? (ćwiczenie: wyliczenie kosztu referencyjnego incydentu);
 • Optymalizacja procesów bezpieczeństwa (ćwiczenie: projekt optymalizacyjny);
 • Inwestycje w bezpieczeństwie (ćwiczenia: porównanie projektu optymalizacyjnego do obecnego stanu, z wykorzystaniem wcześniejszych ćwiczeń.

Informacje dodatkowe:

Materiały szkoleniowe:

Materiały złożone są z 3 części: e-booka z teorią, ćwiczeń złożonych z formularzy, analiz i druków, które nadają się do wykorzystania w codziennej pracy, materiałów dodatkowych w postaci prezentacji, norm, przepisów i przykładów (jeśli dotyczą danego szkolenia). W przypadku szkolenia stacjonarnego dodatkowo uczestnicy otrzymują cały materiał w formie papierowej.

Cena i terminy:

Szkolenie on-line (prowadzone przez Trenera): 650 zł + 23% VAT

Szkolenie stacjonarne: 950 zł + 23% VAT

Termin szkolenia on-line: 20 sierpnia 2020

Cena zawiera:

Udział w szkoleniu (1 dzień), materiał szkoleniowy, poczęstunek kawowy (dot. szkoleń stacjonarnych), lunch w pobliskiej restauracji (dot. szkoleń stacjonarnych), 30 dniową opiekę Trenera, bezpłatny udział w webinariach organizowanych dla uczestników szkoleń, certyfikat w języku polskim oraz angielskim.

Forma szkolenia:

Interaktywny wykład łączony z warsztatem.

ZAPISY:

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu, zapraszamy do kontaktu e-mailowego: szkolenia@essa.pro

Czas trwania: 1 dzień
Cena (stacjonarnie): 950 PLN / netto
Cena (e-learning): 650 PLN / netto

Najbliższe szkolenie

Ścieżki szkolenia ESSASzkolenie wymagane dla

  Szybki kontakt

  Jestem zainteresowany tym szkoleniem, proszę o więcej informacji:

   Szybki kontakt

   Jestem zainteresowany szkoleniem maksymalizacja zysków w bezpieczeństwie, proszę o więcej informacji:

   O prowadzącym:

   Szkolenie prowadzi doświadczony manager i audytor bezpieczeństwa z ponad 25-letnim stażem. W swojej karierze często uzasadniał dodatkowe koszty projektów związane m.in. ze zwiększeniem stanu osobowego ochrony i zwiększeniem nakładów na bezpieczeństwo. Tym samym wskazując na płynące z tego korzyści.

   Trener posiada m.in. wykształcenie kierunkowe w specjalności rachunkowość i finanse, co pozwala mu swobodnie dyskutować o kosztach, nakładach i zyskach z bezpieczeństwa z dyrektorami finansowymi i zarządami. Wiedzę i doświadczenie z obszaru bezpieczeństwa i zarządzania finansami przełożył na dwa główne projekty w tym obszarze, nad którymi pracuje od ponad 10 lat. Jest to praca nad realnym kosztem incydentu oraz projekty inwestycyjne w bezpieczeństwie, co wykorzystał w praktyce między innymi przy kryzysach wywołanych huraganem Gaston. Drugi projekt obejmuje unikalny i nowatorski sposób rozliczania firm ochrony, które gotowe są do udziału w programach loss provention. W koncepcji tej precyzyjne badanie indeksu loss prevention stanowi podstawę do udziału firmy ochrony w zysku z ograniczenia strat, jeśli współczynnik spadnie.

   Publikacje

   • Ryzyko a podatności

    Zarządzanie ryzykiem, za sprawą coraz częściej wymaganego myślenia opartego o ryzyko, staje się tematem numer 1. Coraz więcej standardów, ale również i przepisów wskazuje na konieczność wdrażania rozwiązań zależnych od stopnia ryzyka. W publikacjach i przepisach tych widoczne jest podejście dwustopniowe: Wymagania minimalne, wynikające z przepisu prawa; Wymagania adekwatne do danego systemu, wynikające z analizy

   • Alkomaty a compliance

    Ostatni artykuł z cyklu nie będzie dotyczył bezpośrednio alkomatów, a idei czy też filozofii zgodności. Od wielu lat compliance, czyli zgodność, jest jednym z ważniejszych nurtów, który w dość dużym stopniu konkuruje z działami zajmującymi się bezpieczeństwem (RODO, BHP, PPOŻ. i wieloma innymi) o prymat właśnie w dziedzinie bezpieczeństwa organizacji. W dużym skrócie, nie wchodząc