Manager Bezpieczeństwa Fizycznego

Cel szkolenia:

Celem szkolenia Manager Bezpieczeństwa Fizycznego jest przygotowanie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo fizyczne do realizacji zadań. Szkolenie skierowane jest do kwalifikowanych pracowników ochrony oraz do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo fizyczne korporacji, firm i organizacji, czyli Security Managerów, specjalistów ds bezpieczeństwa fizycznego, asset protection managerów i osób pełniących podobne funkcje. 

Prócz wiedzy z zakresu planowania systemów bezpieczeństwa fizycznego, uczestnicy zostaną zapoznani z praktykami europejskimi, w tym w szczególności z podejściem opartym o ryzyko. Słuchacze zdobędą również branżową wiedzę opartą między innymi o standardy międzynarodowe – ISO 18788, BS 16000 oraz w zakresie ochrony osób i mienia z wymaganiami Metodyki Komendy Głównej określającej zasady uzgadniania planów ochrony.

Ważnym aspektem będzie też poruszenie na szkoleniu zagadnień odpowiedzialności za działania i zaniechania, w tym odpowiedzialności karnej i cywilnej. Elementem szkolenia jest również kwestia RODO w organizacji. 

Zamierzone efekty:

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu planowania i projektowania systemów bezpieczeństwa fizycznego.

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił:

 • Określić cele dla systemu
 • Opisać i scharakteryzować chroniony obiekt
 • Wykonać analizę zagrożeń oraz oszacować ryzyko 
 • Zidentyfikować zabezpieczenie techniczne oraz określić wymagania w zakresie dokumentacji
 • Zaprojektować formy ochrony fizycznej odpowiednie do zagrożeń
 • Przypisać zadania do posterunków, patroli, grup interwencyjnych etc,
 • Wskazać wymagania kwalifikacyjne personelu bezpieczeństwa
 • Wskazać podstawowe procedury i opracować je
 • Zaprojektować dokumentację bezpieczeństwa, w tym procedury i instrukcje
 • Będzie potrafił wyjaśnić jak stosowane powinny być przepisy o ochronie danych osobowych w tym RODO

W trakcie szkolenia przewidziane jest wypracowanie powyższych umiejętności, poprzez odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia.

Rodzaj szkolenia

 • Szkolenie stacjonarne
 • Szkolenie otwarte (dla każdego)
 • Szkolenie zamknięte (dla firm)

Dla kogo?

 • Compliance officer
 • Security managerowie
 • Loss prevention managerowie
 • Wszystkie inne osoby, które mają w ramach obowiązków nadzór nad ochroną fizyczną osób i mienia
 • Inspektorzy i Koordynatorzy Ochrony Fizycznej
 • Managerowie i Specjaliści ochrony osób i mienia
 • Managerowie i specjaliści bezpieczeństwa informacji

Co na szkoleniu:

Ramowy program:

 • Wprowadzenie do bezpieczeństwa fizycznego – podstawowe pojęcia i uprawnienia
 • Przepisy związane z bezpieczeństwem fizycznym
 • RODO w bezpieczeństwie
 • Charakterystyka obiektu
 • Analiza zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Identyfikacja istniejących zabezpieczeń i celów zabezpieczeń
 • Planowanie form i metod ochrony fizycznej oraz innych form zabezpieczenia
 • Opis zadań dla personelu bezpieczeństwa
 • Wymagania kwalifikacyjne dla personelu bezpieczeństwa
 • Dokumentacja obiektowa – plan, instrukcje, procedury, notatki i raporty

Ćwiczenia i warsztaty (wybrane):

 • Opis obiektu
 • Analiza zagrożeń (2 wybrane czynniki)
 • Identyfikacja zabezpieczeń technicznych (dwa wybrane)
 • Zadania dla form ochrony (patrol, posterunek, GI, etc)
 • Opis stanowiska (wymagania kwalifikacyjne)

Podstawy szkolenia:

Podstawy szkolenia obejmują standardy międzynarodowe i dobre praktyki, w tym BS 16000 – strategiczne i operacyjne zarządzanie bezpieczeństwem oraz norma ISO 18788 dotycząca organizacji bezpieczeństwa fizycznego.

Uzupełnieniem są przepisy o ochronie osób i mienia oraz Metodykę KGP w sprawie uzgadniania planów ochrony. Szczególnym aspektem szkolenia będą rozporządzenia, jako akty wykonawcze regulujące tryb i zasady wykonywania ochrony fizycznej osób i mienia.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie branżowej wiedzy opartej o międzynarodowe standardy
 •  interaktywne zajęcia łączące wykład z ćwiczeniami
 • 30 dniowa opieka Trenera
 • dwujęzyczny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
 • Wszystkie szablony dokumentów używane w trakcie szkolenia – do samodzielnego wykorzystania
 • Dokumenty i materiały wytworzone w trakcie szkolenia (prowadzący szkolenie wypełnia dokumenty i materiały w trakcie)
Czas trwania: 2 dni
Cena (stacjonarnie): 1500 PLN / netto
Cena (e-learning): 1300PLN / netto

Najbliższe szkolenie

  Szybki kontakt

  Jestem zainteresowany tym szkoleniem, proszę o więcej informacji:

  O prowadzącym:

  Trenerem jest specjalista z podan 25 letnim stażem w bezpieczeństwie fizycznym. Swoją pracę zaczynał jako pracownik ochrony i przeszedł wszystkie szczeble i formy ochrony. Były licencjonowany pracownik ochrony i zabezpieczenia technicznego (oba drugiego stopnia) inspektor ochrony ppoż, specjalista ATEX. Pracował również na stanowiskach zarządczych i kierowniczy po stronie zleceniodawcy ochrony jako interim safety & security manager oraz dyrektor departamentu bezpieczeństwa w wiodącej organizacji na rynku bezpieczeństwa fizycznego. Realizował również zadania w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo audytor z ponad 20 letnim stażem w dziedzinie bezpieczeństwa fizycznego. 

  Publikacje trenera

  • Ryzyko a podatności

   Zarządzanie ryzykiem, za sprawą coraz częściej wymaganego myślenia opartego o ryzyko, staje się tematem numer 1. Coraz więcej standardów, ale również i przepisów wskazuje na konieczność wdrażania rozwiązań zależnych od stopnia ryzyka. W publikacjach i przepisach tych widoczne jest podejście dwustopniowe: Wymagania minimalne, wynikające z przepisu prawa; Wymagania adekwatne do danego systemu, wynikające z analizy

  • Alkomaty a compliance

   Ostatni artykuł z cyklu nie będzie dotyczył bezpośrednio alkomatów, a idei czy też filozofii zgodności. Od wielu lat compliance, czyli zgodność, jest jednym z ważniejszych nurtów, który w dość dużym stopniu konkuruje z działami zajmującymi się bezpieczeństwem (RODO, BHP, PPOŻ. i wieloma innymi) o prymat właśnie w dziedzinie bezpieczeństwa organizacji. W dużym skrócie, nie wchodząc