Manager Ochrony Fizycznej

Cel szkolenia:

Celem szkolenia Manager Ochrony Fizycznej jest przygotowanie pracowników kwalifikowanych lub osób nadzorujących ochronę do właściwego realizowania zadań. Podstawą jest Metodyka KGP w sprawie uzgadniania planów ochrony. Mimo, że skierowana do obiektów obowiązkowej ochrony, jest jedną z nielicznych publikacji w języku polskim.

Prócz wiedzy z zakresu planowania systemów ochrony fizycznej, uczestnicy zostaną zapoznani z praktykami europejskimi, w tym w szczególności z podejściem opartym o ryzyko. Słuchacze zdobędą również branżową wiedzę opartą między innymi o standardy międzynarodowe – ISO 18788, BS 16000 oraz w zakresie ochrony osób i mienia z wymaganiami Metodyki Komendy Głównej określającej zasady uzgadniania planów ochrony.

Zamierzone efekty:

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu planowania i projektowania systemów ochrony fizycznej.

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił:

 • Określić cele dla systemu ochrony fizycznej
 • Opisać i scharakteryzować chroniony obiekt
 • Wykonać analizę zagrożeń
 • Zidentyfikować zabezpieczenie techniczne oraz określić wymagania w zakresie dokumentacji
 • Zaprojektować formy ochrony fizycznej odpowiednie do zagrożeń
 • Przypisać zadania do posterunków, patroli, grup interwencyjnych etc,
 • Wskazać wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony
 • Wskazać podstawowe procedury i opracować je
 • Zaprojektować dokumentację obiektową, zgodną z przepisami prawa i wymaganiami klienta

W trakcie szkolenia przewidziane jest wypracowanie powyższych umiejętności, poprzez odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia.

Rodzaj szkolenia

 • Szkolenie stacjonarne
 • Szkolenie otwarte (dla każdego)
 • Szkolenie zamknięte (dla firm)

Dla kogo?

 • Inspektorzy i Koordynatorzy Ochrony Fizycznej
 • Managerowie i Specjaliści ochrony osób i mienia
 • Managerowie i specjaliści bezpieczeństwa informacji
 • Compliance officer
 • Security managerowie
 • Loss prevention managerowie
 • Wszystkie inne osoby, które mają w ramach obowiązków nadzór nad ochroną fizyczną osób i mienia

Co na szkoleniu:

Ramowy program:

 • Wprowadzenie do organizacji ochrony fizycznej – podstawowe pojęcia i uprawnienia
 • Charakterystyka obiektu – podstawy planowania ochrony
 • Analiza zagrożeń
 • Identyfikacja istniejących zabezpieczeń
 • Planowanie form i metod ochrony fizycznej
 • Opis zadań dla posterunku/patrolu/grupy etc.
 • Wymagania kwalifikacyjne dla pracowników ochrony
 • Dokumentacja obiektowa – plan, instrukcje, procedury, notatki i raporty

Ćwiczenia i warsztaty (wybrane):

 • Opis obiektu
 • Analiza zagrożeń (2 wybrane czynniki)
 • Identyfikacja zabezpieczeń technicznych (dwa wybrane)
 • Zadania dla form ochrony (patrol, posterunek, GI, etc)
 • Opis stanowiska (wymagania kwalifikacyjne)

Podstawy szkolenia:

Podstawy szkolenia obejmują przepisy o ochronie osób i mienia oraz Metodykę KGP w sprawie uzgadniania planów ochrony. Szczególnym aspektem szkolenia będą rozporządzenia, jako akty wykonawcze regulujące tryb i zasady wykonywania ochrony fizycznej osób i mienia.

Uzupełnieniem są dobre praktyki wskazane w standardach i normach między innymi ISO 18788 oraz BS 16000

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie branżowej wiedzy opartej o międzynarodowe standardy
 •  interaktywne zajęcia łączące wykład z ćwiczeniami
 • 30 dniowa opieka Trenera
 • dwujęzyczny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
 • Wszystkie szablony dokumentów używane w trakcie szkolenia – do samodzielnego wykorzystania
 • Dokumenty i materiały wytworzone w trakcie szkolenia (prowadzący szkolenie wypełnia dokumenty i materiały w trakcie)
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1400 PLN / netto

Najbliższe szkolenie

Manager ochrony fizycznej
 • Styczeń 15, 2020
 • 10:00 to 17:00
 • Warszawa

Szybki kontakt

Jestem zainteresowany tym szkoleniem, proszę o więcej informacji:

O prowadzącym:

Grzegorz Krzemiński od 24 lat w ochronie osób i mienia. Zaczynał od szeregowego pracownika ochrony, następnie realizował konwoje i ochronę osobistą. Później kierownik i dyrektor działu ochrony oraz departamentu bezpieczeństwa. Organizował wszystkie formy ochrony, tworzył również zespoły specjalistyczne – konwojowe i ochrony osobistej. Organizował i wykonywał ochronę osobistą liderów czołowych partii politycznych, gwiazd i biznesmenów. Doświadczenia zdobywał w Polsce i w Wielkiej Brytanii.

Publikacje trenera