Obronność

O szkoleniu:

Celem szkolenia Obronność dla Przedsiębiorców jest kompleksowe zapoznanie uczestników z tematyką obrony narodowej. Prócz wiedzy z zakresu przepisów prawa, Strategii Obronności RP, Strategii rozwoju systemu Bezpieczeństwa Narodowego, uczestnicy dowiedzą się również jak wyglądają pozamilitarne przygotowania obronne. Bardzo istotnym elementem szkolenia jest wyjaśnienie i przećwiczenie na przykładach zasad realizacji zadań obronnych, z ich wyjaśnieniem, sposobem realizacji oraz nadzoru.

Zamierzone efekty:

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił:

 • Określić zakres działań obronnych w swojej organizacji
 • Przygotować rozwiązania w zakresie pełnienia stałego dyżuru
 • Określić struktury
 • Zdefiniować stany gotowości obronnej państwa
 • Wskazać i opisać zasady nadzoru nad realizacją zadań obronnych

W trakcie szkolenia przewidziane jest wypracowanie powyższych umiejętności, poprzez odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia.

Rodzaj szkolenia

 • Szkolenie stacjonarne
 • Szkolenie otwarte (dla każdego)
 • Szkolenie zamknięte (dla firm)

Dla kogo?

 • Specjalista ds. działań obronnych
 • Specjalista ds. obronności
 • Inspektor ds obronności
 • Inspektor ochrony danych
 • Kierownik (koordynator) ochrony fizycznej

Co na szkoleniu:

Ramowy program:

 • Rys historyczny działań obronnych
 • Podsystem niemiliatarny
 • Strategia Obronności RP, strategia rozwoju systemu BN
 • Pozamilitarne przygotowania obronne
 • Stany gotowości obronnej państwa
 • Podstawa do realizacji zadań obronnych
 • Zadania obronne
 • Nadzór nad wykonanie zadań obronnych

Ćwiczenia i warsztaty (wybrane):

 • Identyfikacja i opis struktur przedsiębiorstwa, w kontekście obronności
 • Przypisanie zadań
 • Opisanie działań w zakresie przedsięwzięć
 • Planowanie i realizacja stałego dyżuru

Podstawy szkolenia:

 • Ustawa o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (oraz projekt)
 • Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP
 • Ustawa o urzędzie Ministra Obrony Narodowej
 • Rozporządzenie RM w sprawie szkolenia obronnego

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie branżowej wiedzy opartej o przepisy krajowe
 •  interaktywne zajęcia łączące wykład z ćwiczeniami
 • 30 dniowa opieka Trenera
 • dwujęzyczny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
 • Wszystkie szablony dokumentów używane w trakcie szkolenia – do samodzielnego wykorzystania
 • Dokumenty i materiały wytworzone w trakcie szkolenia (prowadzący szkolenie wypełnia dokumenty i materiały w trakcie)
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 900 PLN / netto

Najbliższe szkolenie

Szybki kontakt

Jestem zainteresowany tym szkoleniem, proszę o więcej informacji:

Nowe na blogu

O prowadzącym:

Trener jest ekspertem w dziedzinie obronności. Od lat realizuje zadania jako specjalista w spółce państwowej sektora energetycznego. Organizował i realizował wiele szkoleń z dziedziny obronności. Absolwent AGH oraz Akademii Sztuki Wojennej.