RODO dla managerów

Cel szkolenia:

Celem szkolenia RODO dla Managerów jest zapoznanie uczestników z tematyką regulacji związanych z ochroną danych osobowych, w tym w szczególności z wymaganiami RODO w kontekście systemów bezpieczeństwa organizacji.

Prócz wiedzy z zakresu przepisów prawa, uczestnicy zostaną również zapoznani z podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa danych osobowych w organizacjach, w tym w zakresie projektowania i planowania ochrony, odpowiedniego wykonywania tzw praw osoby, której dane dotyczą oraz dokumentowania tych działań.

Zamierzone efekty:

Cele szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych.

Po szkoleniu Uczestnik będzie rozumiał zasady i podstawy, w tym:

 • Podać podstawowe definicje w zakresie danych osobowych
 • Określić podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 • Rozumiał proces przetwarzania danych
 • Rozumiał zasady analizy zagrożeń dla danych osobowych
 • Rozumiał zasady analizy ryzyka dla praw i wolności osoby
 • Wskazał źródła wymagań w zakresie realizacji obowiązków wobec osoby, której dane dotyczą
 • Rozumiał istotę naruszenia ochrony danych

W trakcie szkolenia przewidziane jest wypracowanie powyższych umiejętności, poprzez odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia.

Rodzaj szkolenia

 • Szkolenie on-line
 • Szkolenie otwarte (dla każdego)
 • Szkolenie zamknięte (dla firm)

Dla kogo?

 • Manager bezpieczeństwa /Security manager
 • Asset protection manager
 • Inspektor ochrony danych
 • Kierownik (koordynator) ochrony fizycznej
 • Specjalista/inspektor ochrony ppoż
 • Manager/Specjalista ds bezpieczeństwa informacji
 • Audytor bezpieczeństwa (fizycznego, informacji, pożarowego, procesowego)

Co na szkoleniu:

Ramowy program:

 • Podstawy prawne ochrony danych osobowych
 • Podstawowe definicje
 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Przesłanki legalności przetwarzania
 • Obowiązki administratora i procesora
 • Prawa osób, których dane dotyczą
 • Naruszenie ochrony danych osobowych
 • Działania organu nadzorczego

Ćwiczenia i warsztaty (wybrane):

 • Przepływy danych osobowych na wybranym procesie
 • Analiza zagrożeń oraz ocena ryzyka
 • Konstrukcja klauzuli informacyjnej
 • Rejestracja naruszenia ochrony danych

Podstawy szkolenia:

 • Przepisy branżowe (związane z bezpieczeństwem) w tym RODO, przepisy o ochronie ppoż, Ustawa o ochronie osób i mienia
 • Metodyki, wytyczne i standardy branżowe (zależne od grupy), w tym Rekomendacje KNF, Metodyka KGP, Kodeksy Branżowe

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie branżowej wiedzy opartej o międzynarodowe standardy
 •  interaktywne zajęcia łączące wykład z ćwiczeniami
 • 30 dniowa opieka Trenera
 • dwujęzyczny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
 • Wszystkie szablony dokumentów używane w trakcie szkolenia – do samodzielnego wykorzystania
 • Dokumenty i materiały wytworzone w trakcie szkolenia (prowadzący szkolenie wypełnia dokumenty i materiały w trakcie)

O prowadzącym:

Trener jest ekspertem w zarządzaniu bezpieczeństwem, pracującym w branży od 1995 roku. Ochroną danych osobowych zajmuje się od 2000 roku, w tym realizował:

 • Projekty wdrożeniowe RODO w firmie produkcyjnej (Londyn), agencji marketingowej (Londyn)
 • Projekty związane z wykorzystaniem security awareness do spełnienia obowiązków informacyjnych RODO i Kodeks Pracy (Polska i Wielka Brytania), dla największych marek globalnych
 • Obsługę incydentów związanych z naruszeniem ochrony danych (kilka naruszeń w tym w Polsce i Wielkiej Brytanii)
 • Funkcję ABI w administracji samorządowej, z dostępami do systemów CEPIK, PESEL, TBD;
 • Wdrożenia systemów ochrony danych osobowych w największych koncernach i firmach globalnych, w tym z transferem do państw trzecich

Pracował i pracuje dla czołowych firm i marek w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Z usług szkoleń, wdrożeń i audytów oraz obsługi incydentów skorzystali między innymi Grupa VOX, Grupa Kęty SA, PKO Bank Polski SA, APSYS (Manufaktura), Cederrorth Polska (znany z marek Soraya i Dermika), Procter & Gamble (OLAY), PANSA (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej), NSA (Naczelny Sąd Administracyjny), Google Polska, G4S, Solid Security, Gilette Polska, Energa Operator, PGNIG oraz wiele innych.

Publikacje trenera