Ochrona PPOŻ dla IOD

Cel szkolenia:

Celem szkolenia Bezpieczeństwo i Ochrona PPOZ dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych jest kompleksowe zapoznanie uczestników z tematyką bezpieczeństwa pożarowego. Bardzo ważne jest zrozumienie definicji ochrony ppoż w Polsce, która obejmuje ochronę przed pożarem, ale również przed innymi zagrożeniami miejscowymi. Prócz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ppoż jako procesu, uczestnicy zostaną również zapoznani z głównymi wymaganiami ochrony przeciwpożarowej w firmach i organizacjach włączając w to regulacje prawne. Słuchacze zdobędą branżową wiedzę opartą między innymi o standardy i normy w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

Zamierzone efekty:

Cele szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu wykorzystania ochrony przeciwpożarowej w bezpieczeństwie informacji w tym danych osobowych jak również zasad przetwarzania danych osobowych w procesach ochrony ppoż.

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił:

 • Określić zasady organizacji ochrony ppoż dla informacji i danych osobowych
 • Określić wymagania dla ochrony ppoż w kontekście bezpieczeństwa informacji (danych osobowych)
 • Wskazać komplementarność zabezpieczeń
 • Zidentyfikować procesy zachodzące w obszarze ochrony ochrony ppoż
 • Zidentyfikować przepływy danych osobowych w tych procesach
 • Wskazać podstawy przetwarzania, w tym sektorowe przepisy prawa
 • Określić administratorów i procesorów
 • Określić czas retencji danych zawartych w dokumentacji prowadzonej na rzecz ochrony ppoż

Rodzaj szkolenia

 • Szkolenie e-learning
 • Szkolenie otwarte (dla każdego)
 • Szkolenie zamknięte (dla firm)

Dla kogo?

 • Inspektor ochrony danych
 • Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji
 • Audytor bezpieczeństwa informacji,
 • Audytor wewnętrzny
 • Audytor wiodący
 • Manager bezpieczeństwa /Security manager
 • Asset protection manager
 • Kierownik (koordynator) ochrony fizycznej
 • Audytor wewnętrzny i wiodący systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 27001, ISO 45001 i innych)

Co na szkoleniu:

Ramowy program:

 • Z jakich elementów składa się system ochrony przeciwpożarowej
 • Urządzenia przecipwożarowe
 • Ochrona ppoż – formy organizacyjne
 • Zasady wykonywania ochrony ppoż, w tym wymagania prawne
 • Zabezpieczenie techniczne, w tym wymagania prawne
 • Klasy odporności (REI) i ich wpływ na bezpieczeństwo pomieszczeń i danych osobowych
 • Skuteczność i dokumentowanie działań ochronnych
 • Procesy ochrony ppoż z punktu widzenia RODO
 • Wymagania prawne w zakresie dokumentowania działań

Ćwiczenia i testy:

 • Koncepcja ochrony dla pomieszczenia archiwum/serwerowni
 • Rejestr kategorii przetwarzania danych osobowych
 • Zakres umowy powierzenia lub innego instrumentu prawnego
 • Test ogólny z wiedzy o przepisach prawa – wymagania minimalne

Podstawy szkolenia:

 • Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z aktami wykonawczymi
 • Przepisy branżowe (związane z bezpieczeństwem) w tym RODO, przepisy o ochronie ppoż, Ustawa o ochronie osób i mienia
 • Metodyki, wytyczne i standardy branżowe

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Zdobycie branżowej wiedzy opartej o krajowe i międzynarodowe standardy
 • 30 dniowa opieka Trenera (on-line)
 • Dwujęzyczny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
Czas trwania: 2 tygodnie (e-learning)
Cena: 590PLN / netto

Najbliższe szkolenie

Ścieżki szkolenia ESSASzkolenie wymagane dla

Szybki kontakt

Jestem zainteresowany tym szkoleniem, proszę o więcej informacji:

O prowadzącym:

Trener jest ekspertem w zarządzaniu bezpieczeństwem, pracującym w branży od 1995 roku. Ochroną ppoż zajmuje się od samego początku kariery, zaczynając od udziału w akcjach ratowniczo gaśniczych oraz w działaniach prewencyjnych. Posiada kwalifikacje formalne, Jest inspektorem ochrony ppoż oraz specjalistą w dziedzinie zabezpieczenia przeciwwybuchowego w zastosowaniach przemysłowych (ATEX). Autor wielu publikacji, w tym dotyczących organizacji bezpieczeństwa i ochrony ppoż, prelegent wielu kongresów i konferencji branżowych. Obecnie doradca i ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony ppoż. Członek FPA – Fire Protection Association. Realizuje kontrakty w zakresie ochrony ppoż w Polsce i Wielkiej Brytanii.  

Ochronę informacji i danych osobowych realizuje od 2000 roku, początkowo jako inspektor w pionie ochrony informacji niejawnych, następnie jako specjalista i manager bezpieczeństwa informacji. Wdrażał ochronę danych osobowych dla firm krajowych oraz korporacji międzynarodowych, w tym też o zasięgu globalnych (transfer danych poza EOG). Obecnie wdraza RODO w firmach i organizacjach w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Pracował i pracuje dla czołowych firm i marek w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Z usług skorzystali między innymi Grupa VOX, Grupa Kęty SA, PKO Bank Polski SA, APSYS (Manufaktura), Cederrorth Polska (znany z marek Soraya i Dermika), Procter & Gamble (OLAY), PANSA (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej), NSA (Naczelny Sąd Administracyjny), Google Polska, G4S, Solid Security, Gilette Polska, Energa Operator, PGNIG oraz wiele innych.

Publikacje trenera