Ochrona przeciwpożarowa dla managerów

Cel szkolenia:

Celem szkolenia Ochrona Przeciwpożarowa II jest zapoznanie uczestników z tematyką ochrony przeciwpożarową. Kluczowym aspektem jest zrozumienie, że ochrona ppoż jest rozumiana w Polsce jako ochrona przed pożarem, ale również przed tzw zdarzeniami miejscowymi, czyli zdarzeniami naturalnymi, awariami i innymi, które nie noszą znamion katastrof i klęsk.

Bardzo istotną kwestią omawianą podczas szkolenia będzie odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa zarządców, właścicieli oraz użytkowników obiektów jak i kadry kierowniczej.

UWAGA: szkolenie nie jest szkoleniem dla specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Zamierzone efekty:

Cele szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Polsce.

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił:

 • Zidentyfikować podstawowe akty prawne związane z ochroną ppoż w Polsce
 • Określić wymagane przepisami dokumenty, które powinny funkcjonować w nadzorowanym obiekcie
 • Wskazać wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej w tym zakres niezbędnych działań
 • Wskazać podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej zarządcy, właściciela, czy użytkownika obiektu.

W trakcie szkolenia przewidziane jest wypracowanie powyższych umiejętności, poprzez odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia.

Rodzaj szkolenia

 • Szkolenie stacjonarne
 • Szkolenie otwarte (dla każdego)
 • Szkolenie zamknięte (dla firm)

Dla kogo?

 • Manager bezpieczeństwa /Security manager
 • Asset protection manager
 • Inspektor ochrony danych
 • Kierownik (koordynator) ochrony fizycznej
 • Specjalista/inspektor ochrony ppoż
 • Manager/Specjalista ds bezpieczeństwa informacji
 • Audytor bezpieczeństwa (fizycznego, informacji, pożarowego, procesowego)

Co na szkoleniu:

Ramowy program:

 • Przepisy prawa – wprowadzenie
 • Odpowiedzialność karna i za wykroczenia
 • Odpowiedzialność zarządzającego, w tym odpowiedzialność za działanie i zaniechanie działania
 • Organizacja ochrony przeciwpożarowej
 • Organizacja ewakuacji
 • Przeglądy, kontrole, audyty

Ćwiczenia i warsztaty (wybrane):

 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (IBP) – identyfikacja zespołu odpowiedzialnego za ochronę ppoż
 • IBP identyfikacja zadań
 • Prace niebezpieczne pod względem pożarowym – przygotowanie kontroli wykonania

Podstawy szkolenia:

 • Przepisy branżowe (związane z bezpieczeństwem) w tym RODO, przepisy o ochronie ppoż, Ustawa o ochronie osób i mienia
 • Metodyki, wytyczne i standardy branżowe (zależne od grupy), w tym Rekomendacje KNF, Metodyka KGP, Kodeksy Branżowe

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie branżowej wiedzy opartej o międzynarodowe standardy
 •  interaktywne zajęcia łączące wykład z ćwiczeniami
 • 30 dniowa opieka Trenera
 • dwujęzyczny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
 • Wszystkie szablony dokumentów używane w trakcie szkolenia – do samodzielnego wykorzystania
 • Dokumenty i materiały wytworzone w trakcie szkolenia (prowadzący szkolenie wypełnia dokumenty i materiały w trakcie)

O prowadzącym:

Trener jest ekspertem w zarządzaniu bezpieczeństwem, pracującym w branży od 1995 roku.Jest inspektorem ochrony przeciwpożarowej oraz specjalistą zabezpieczeń przeciwwybuchowych w zastosowaniach przemysłowych (ATEX). Był też strażakiem oraz ratownikiem w Pogotowiu Ratunkowym.

Pracował i pracuje dla czołowych firm i marek w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Z usług audytu, szkoleń,m doradztwa skorzystali między innymi Grupa VOX, Grupa Kęty SA, PKO Bank Polski SA, APSYS (Manufaktura), Cederrorth Polska (znany z marek Soraya i Dermika), Procter & Gamble (OLAY), PANSA (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej), NSA (Naczelny Sąd Administracyjny), Google Polska, G4S, Solid Security, Gilette Polska, Energa Operator, PGNIG oraz wiele innych.

Publikacje trenera

 • Ryzyko a podatności

  Zarządzanie ryzykiem, za sprawą coraz częściej wymaganego myślenia opartego o ryzyko, staje się tematem numer 1. Coraz więcej standardów, ale również i przepisów wskazuje na konieczność wdrażania rozwiązań zależnych od stopnia ryzyka. W publikacjach i przepisach tych widoczne jest podejście dwustopniowe: Wymagania minimalne, wynikające z przepisu prawa; Wymagania adekwatne do danego systemu, wynikające z analizy

 • Alkomaty a compliance

  Ostatni artykuł z cyklu nie będzie dotyczył bezpośrednio alkomatów, a idei czy też filozofii zgodności. Od wielu lat compliance, czyli zgodność, jest jednym z ważniejszych nurtów, który w dość dużym stopniu konkuruje z działami zajmującymi się bezpieczeństwem (RODO, BHP, PPOŻ. i wieloma innymi) o prymat właśnie w dziedzinie bezpieczeństwa organizacji. W dużym skrócie, nie wchodząc