Personel bezpieczeństwa

Cel szkolenia:

Celem szkolenia Personel Bezpieczeństwa jest kompleksowe zapoznanie uczestników z tematyką zarządzania personelem biorącym udział w tworzeniu i realizacji rozwiązań w szeroko pojętym bezpieczeństwie. Personel bezpieczeństwa w rozumieniu tego szkolenia to nie tylko osoby dedykowane do tych funkcji czy ról, jak pracownicy ochrony, security managerowie, inspektorzy bezpieczeństwa czy audytorzy, ale wszystkie osoby, które w ramach swoich obowiązków mają reagowanie, zgłaszanie incydentów czy podejmowanie jakichkolwiek działań wynikających z procedur, instrukcji i innych regulacji wewnętrznych.

Prócz wiedzy z zakresu zarządzania personelem uczestnicy zostaną również zapoznani z głównymi wymaganiami bezpieczeństwa w firmach i organizacjach, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ochrony fizycznej, bezpieczeństwa i higieny pracy, czy bezpieczeństwa informacji, włączając w to nowe regulacje o ochronie danych osobowych. Niniejsze szkolenie jest związane również z planowaniem rozwoju pracowników w strukturach bezpieczeństwa.

Zamierzone efekty:

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu zarządzania personelem, w tym zarządzania rolami, zadaniami i funkcjami.

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił:

 • Wyjaśnić podstawowe struktury organizacyjne występujące w organizacjach
 • Strukturę organizacyjną własnego działu bezpieczeństwa (strukturę macierzową)
 • Wskazać zależności między stanowiskami
 • Udokumentować zadania dla stanowisk, ról i funkcji
 • Określić minima kompetencyjne dla stanowisk
 • Przeprowadzić rekrutację na wybrane stanowisko

W trakcie szkolenia przewidziane jest wypracowanie powyższych umiejętności, poprzez odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia.

Rodzaj szkolenia

 • Szkolenie stacjonarne
 • Szkolenie otwarte (dla każdego)
 • Szkolenie zamknięte (dla firm)

Dla kogo?

 • Business continuity manager/specialist
 • Crisis manager/specialist
 • Manager bezpieczeństwa /Security manager
 • Asset protection manager
 • Inspektor ochrony danych
 • Kierownik (koordynator) ochrony fizycznej
 • Specjalista/inspektor ochrony ppoż
 • Manager/Specjalista ds bezpieczeństwa informacji
 • Audytor bezpieczeństwa (fizycznego, informacji, pożarowego, procesowego)

Co na szkoleniu:

Ramowy program:

 • Wprowadzenie do zarządzania personelem w organizacji
 • Struktury organizacyjne – przegląd
 • Aspekty psychologiczne w tworzeniu zespołów (m.in fazy towrzenia grupy, wzajemne relacje, źródła władzy)
 • Podstawowe teorie motywacji a bezpieczeństwo organizacji
 • Podstawy zarządzania personelem (proces zarządzania personelem)
 • Opisy stanowisk, ról i funkcji
 • Ramy kompetencyjne – dobre praktyki
 • Dobre praktyki rekrutacji (wewnętrznej i zewnętrznej)

Ćwiczenia i warsztaty (wybrane):

 • Struktura organizacyjna zespołu bezpieczeństwa
 • Wymagania kwalifikacyjne dla stanowisk – opis stanowiska
 • Opisy kompetencji (na wybranych trzech kompetencjach)
 • Rekrutacja i selekcja personelu, ocena CV
 • Rekrutacja i selekcja – rozmowa kwalifikacyjna
 • Wprowadzenie do pracy (tworzenie przewodnika)
 • Planowanie rozwoju (wstęp) – etapy rozwoju

Podstawy szkolenia:

 • Przepisy prawne – w tym w szczególności Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny
 • Przepisy branżowe (związane z bezpieczeństwem) w tym RODO, przepisy o ochronie ppoż, Ustawa o ochronie osób i mienia
 • Metodyki, wytyczne i standardy branżowe (zależne od grupy), w tym Rekomendacje KNF, Metodyka KGP, Kodeksy Branżowe

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie branżowej wiedzy opartej o międzynarodowe standardy
 •  interaktywne zajęcia łączące wykład z ćwiczeniami
 • 30 dniowa opieka Trenera
 • dwujęzyczny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
 • Wszystkie szablony dokumentów używane w trakcie szkolenia – do samodzielnego wykorzystania
 • Dokumenty i materiały wytworzone w trakcie szkolenia (prowadzący szkolenie wypełnia dokumenty i materiały w trakcie)
Czas trwania: 1 dzień
Cena (stacjonarnie): 900 PLN / netto
Cena (e-learning): 600 PLN / netto

Najbliższe szkolenie

Ścieżki szkolenia ESSASzkolenie wymagane dla

  Szybki kontakt

  Jestem zainteresowany tym szkoleniem, proszę o więcej informacji:

  O prowadzącym:

  Trener jest ekspertem w zarządzaniu bezpieczeństwem, pracującym w branży od 1995 roku. Wdraża systemy zarządzania bezpieczeństwem w Polsce i Wielkiej Brytanii zwracając uwagę na konieczność budowania odpowiednich struktur bezpieczeństwa. Opiera swoje działania na formalnych i nieformalnych przełożonych (managerowie z nadania oraz liderzy obszarów). W obszarze zarządzania personelem zrealizował projekty (wybrane):

  • Wdrożenie systemu rozwoju zawodowego (ścieżki kariery) w organizacji liczącej 600 osób (sektor bezpieczeństwa publicznego)
  • Wdrożenie ścieżki rozwoju zawodowego (“krótka” ścieżka pionowa) w organizacji liczącej 1900 osób
  • Wprowadził systemowe zarządzanie personelem w firmie bezpieczeństwa komercyjnego, z przewodnikami po firmie (etap wdrożenia do pracy)
  • Rozwija od 2002 roku koncepcję modelu kompetencyjnego w zarządzaniu personelem bezpieczeństwa

  Pracował i pracuje dla czołowych firm i marek w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Z usług audytu, doradztwa i szkoleń skorzystali między innymi Grupa VOX, Grupa Kęty SA, PKO Bank Polski SA, APSYS (Manufaktura), Cederrorth Polska (znany z marek Soraya i Dermika), Procter & Gamble (OLAY), PANSA (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej), NSA (Naczelny Sąd Administracyjny), Google Polska, G4S, Solid Security, Gilette Polska, Energa Operator, PGNIG owraz wiele innych.

  Publikacje trenera

  • Ryzyko a podatności

   Zarządzanie ryzykiem, za sprawą coraz częściej wymaganego myślenia opartego o ryzyko, staje się tematem numer 1. Coraz więcej standardów, ale również i przepisów wskazuje na konieczność wdrażania rozwiązań zależnych od stopnia ryzyka. W publikacjach i przepisach tych widoczne jest podejście dwustopniowe: Wymagania minimalne, wynikające z przepisu prawa; Wymagania adekwatne do danego systemu, wynikające z analizy

  • Alkomaty a compliance

   Ostatni artykuł z cyklu nie będzie dotyczył bezpośrednio alkomatów, a idei czy też filozofii zgodności. Od wielu lat compliance, czyli zgodność, jest jednym z ważniejszych nurtów, który w dość dużym stopniu konkuruje z działami zajmującymi się bezpieczeństwem (RODO, BHP, PPOŻ. i wieloma innymi) o prymat właśnie w dziedzinie bezpieczeństwa organizacji. W dużym skrócie, nie wchodząc