Szacowanie i ocena ryzyka

Cel szkolenia:

Celem szkolenia Szacowanie i Ocena Ryzyka jest kompleksowe zapoznanie uczestników z tematyką oceny jako bardzo istotnego elementu wszystkich systemów zarządzania bezpieczeństwem. W większości systemów bezpieczeństwa wyniki oceny są traktowane jako wytyczne do tworzenia planu postępowania z ryzykiem bądź strategii bezpieczeństwa. Dokumenty te są rozumiane jako plany działań, nakładów, stosowania różnego rodzaju zabezpieczeń w celu zmniejszenia możliwości materializacji ryzyka czy też zmniejszenia skutków jego wystąpienia.

Prócz wiedzy z zakresu analizy zagrożeń oraz szacowania i oceny ryzyka jako procesu, uczestnicy zostaną również zapoznani z głównymi wymaganiami dla analiz i ocen w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ochrony fizycznej, bezpieczeństwa i higieny pracy, czy bezpieczeństwa informacji, włączając w to nowe regulacje o ochronie danych osobowych. Słuchacze zdobędą branżową wiedzę opartą między innymi o standardy międzynarodowe – ISO 31000, ISO 27005, BS 12100.

Zamierzone efekty:

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu projektowania i wykonania szacowania i oceny ryzyka.

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił:

 • Określić cele prowadzonej oceny ryzyka
 • Dobrać zespół
 • Określić źródła informacji o zagrożeniach
 • Określić źródła informacji dotyczących skutków
 • Opracować skalę prawdopodobieństwa i skalę skutku
 • Dokumentować przebieg, tworząc właściwe dokumenty z realizacji oceny
 • Przygotować materiały na okresową ocenę ryzyka.
 • Wskazać właścicieli ryzyka w organizacji, na podstawie struktury, statutu lub regulaminu

W trakcie szkolenia przewidziane jest wypracowanie powyższych umiejętności, poprzez odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia.

Rodzaj szkolenia

 • Szkolenie stacjonarne
 • Szkolenie otwarte (dla każdego)
 • Szkolenie zamknięte (dla firm)

Dla kogo?

 • Manager bezpieczeństwa /Security manager
 • Asset protection manager
 • Inspektor ochrony danych
 • Kierownik (koordynator) ochrony fizycznej
 • Specjalista/inspektor ochrony ppoż
 • Manager/Specjalista ds bezpieczeństwa informacji
 • Audytor bezpieczeństwa (fizycznego, informacji, pożarowego, procesowego)

Co na szkoleniu:

Ramowy program:

 • Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
 • Przegląd standardów i norm dotyczących ryzyka i zagrożeń
 • Różnice między analizą zagrożeń, analizą ryzyka
 • Ryzyko w ujęciu strategicznym i operacyjnym – klasyfikacja skutków
 • Wymagania prawne w zakresie analizy zagrożeń oraz oceny ryzyka
 • Źródła i przyczyny – identyfikacja
 • Podatności zasobów i procesów
 • Minimalizacja prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń i ryzyka – formy i metody zabezpieczeń
 • Mitygacja ryzyka
 • Klasyczne i nowoczesne metody postępowania z ryzykiem
 • Ryzyko w ujęciu pozytywnym – szanse i mocne strony
 • Ryzyka resztkowe, cząstkowe, czyli co pozostało po wdrożeniu zabezpieczeń

Ćwiczenia i warsztaty (wybrane):

 • Wprowadzenie do analizy – określenie celu oceny ryzyka
 • Budowanie skali prawdopodobieństwa
 • Budowanie skali skutku/siły w dwóch ujęciach
 • Identyfikacja zagrożeń i ich źródeł
 • Identyfikacja i klasyfikacja podatności
 • Integracja różnych obszarów (macierz) skutków
 • Macierz ryzyka (prawdopodobieństwo i skutek)
 • Drzewo błędów (ujęcie uproszczone)
 • Drzewo zdarzeń (ujęcie uproszczone)

Podstawy szkolenia:

 • Normy ISO 31000, ISO 27005, ISO 12100 oraz inne właściwe dla grupy
 • Metody analizy zagrożeń (PHA, HAZOP)
 • Standard zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych
 • The Orange Book (Pomarańczowa Księga)
 • Przepisy branżowe (związane z bezpieczeństwem) w tym RODO, przepisy o ochronie ppoż, Ustawa o ochronie osób i mienia
 • Metodyki, wytyczne i standardy branżowe (zależne od grupy), w tym Rekomendacje KNF, Metodyka KGP, Kodeksy Branżowe

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie branżowej wiedzy opartej o międzynarodowe standardy
 •  interaktywne zajęcia łączące wykład z ćwiczeniami
 • 30 dniowa opieka Trenera
 • dwujęzyczny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
 • Wszystkie szablony dokumentów używane w trakcie szkolenia – do samodzielnego wykorzystania
 • Dokumenty i materiały wytworzone w trakcie szkolenia (prowadzący szkolenie wypełnia dokumenty i materiały w trakcie)
Czas trwania: 2 dni
Cena (stacjonarnie): 1600 PLN / netto
Cena (e-learning): 1300 PLN / netto

Najbliższe szkolenie

Ścieżki szkolenia ESSASzkolenie wymagane dla

  Szybki kontakt

  Jestem zainteresowany tym szkoleniem, proszę o więcej informacji:

  O prowadzącym:

  Trener jest ekspertem w zarządzaniu bezpieczeństwem, pracującym w branży od 1995 roku. W obszarze zarządzania ryzykiem realizował projekty zarówno w bezpieczeństwem publicznym jak i prywatnym. Wdrażał systemowe rozwiązania oparte o wymagania norm ISO, BS oraz wymagania prawne w Polsce i Wielkiej Brytanii. Projekty dotyczyły między innymi:

  • Bezpieczeństwa informacji (firma telekomunikacyjna, lider globalnych rozwiązań), w oparciu o ISO 27001 i wskazane dobre praktyki i rozwiązania zawarte w TR 13335 oraz ISO 27005 (jako nastepca raportu technicznego)
  • RODO oraz ochrony danych osobowych, w kontekście ryzyka naruszenia praw i wolności osób, w tym DPIA
  • Bezpieczeństwa przemysłowego, w tym ryzyka wystąpienia wybuchu (ATEX)
  • Bezpieczeństwa żywności, w tym wdrożenia systemów HACCP w Polsce i Wielkiej Brytanii

  Pracował i pracuje dla czołowych firm i marek w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Z usług w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa, audytu, szkoleń i wdrożeń skorzystali między innymi Grupa VOX, Grupa Kęty SA, PKO Bank Polski SA, APSYS (Manufaktura), Cederrorth Polska (znany z marek Soraya i Dermika), Procter & Gamble (OLAY), PANSA (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej), NSA (Naczelny Sąd Administracyjny), Google Polska, G4S, Solid Security, Gilette Polska, Energa Operator, PGNIG oraz wiele innych.

  Publikacje trenera

  • Ryzyko a podatności

   Zarządzanie ryzykiem, za sprawą coraz częściej wymaganego myślenia opartego o ryzyko, staje się tematem numer 1. Coraz więcej standardów, ale również i przepisów wskazuje na konieczność wdrażania rozwiązań zależnych od stopnia ryzyka. W publikacjach i przepisach tych widoczne jest podejście dwustopniowe: Wymagania minimalne, wynikające z przepisu prawa; Wymagania adekwatne do danego systemu, wynikające z analizy

  • Alkomaty a compliance

   Ostatni artykuł z cyklu nie będzie dotyczył bezpośrednio alkomatów, a idei czy też filozofii zgodności. Od wielu lat compliance, czyli zgodność, jest jednym z ważniejszych nurtów, który w dość dużym stopniu konkuruje z działami zajmującymi się bezpieczeństwem (RODO, BHP, PPOŻ. i wieloma innymi) o prymat właśnie w dziedzinie bezpieczeństwa organizacji. W dużym skrócie, nie wchodząc