Techniki analityczne w bezpieczeństwie

O szkoleniu:

Szkolenie Techniki Analityczne w bezpieczeństwie przekazuje wiedzę z zakresu pozyskiwania i zarządzania informacją w systemach bezpieczeństwa i ochrony. Pomaga wypracować niezbędne do pracy Analityka umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi. Kompleksowo omawia systemy bezpieczeństwa od ich struktury, klasyfikacji i rodzajów, przechodząc od szczebla strategicznego do bezpośrednich działań analitycznych.

Jak przygotować firmę, personel do nadchodzących zmian i uzyskać biznesową stabilizację? Najlepiej przygotowując się na owe zmiany, wyprzedzając je i świadomie działając z uwzględnieniem rzeczywistości, która dopiero nadejdzie. Po naszym szkoleniu Analityk bezpieczeństwa będzie posiadał pełną wiedzę dotyczącą otoczenia i organizacji, która pozwoli identyfikować trendy, wskazywać miejsca wymagające poprawy oraz dostarczać wiedzy do nowych projektów.

Kluczowym aspektem w pracy Analityka bezpieczeństwa jest informacja. Jednak za sprawą szerokiego dostępu do informacji, który czasem nazywany jest zalewem informacjami, trudno jest odnaleźć te najważniejsze i najbardziej rzetelne. Nawet jeśli określimy lub zidentyfikujemy informacje, na których będziemy się opierać, pozostaje jeszcze aspekt ich prawidłowej interpretacji. Wyszukiwanie, selekcja, segregacja i umiejętność interpretacji informacji to jeden z bloków szkolenia uzupełniający wiedzę oraz umiejętności Analityka.

Analityk bezpieczeństwa po naszym szkoleniu będzie potrafi m.in. zaprojektować, przeprowadzić analizy z pełną interpretacją danych, a tym samym zdobytymi i przeanalizowanymi informacjami wesprzeć poszczególne działy oraz firmę w projektowaniu rozwiązań na nadchodzące zmiany, korzystając z najlepszych możliwych metod i narzędzi. Wykorzystać szansę, unikając incydentów i kryzysów.

Zamierzone efekty:

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił m.in.:

 • Zdefiniować dane, informację oraz wiedzę;
 • Zdefiniować i scharakteryzować systemy informacyjne, wraz ze wskazaniem dla nich celów;
 • Zaplanować proces gromadzenia i analizy danych w celu wytworzenia z nich informacji, w tym oszacować dane z punktu widzenia ufności;
 • Zaprojektować modele analityczne, służące wytworzeniu informacji;
 • Opracować scenariusz „burzy mózgów” z rejestracją (możliwe jest przeprowadzenie sesji HAZOP);
 • Opracować formuły logiczne w formatach, w dostępnych aplikacjach (Excel, Google Sheets, OpenOffice);
 • Wykorzystać podstawowe narzędzia wbudowane w systemy Excel (scenariusze, formuły logiczne) w celu budowania arkuszy analitycznych dla podatności, zagrożeń i ryzyka.

W trakcie szkolenia przewidziane jest wypracowanie powyższych umiejętności, poprzez odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia.

Informacje dodatkowe:

Materiały szkoleniowe:

Materiały złożone są z 3 części: e-booka z teorią, ćwiczeń złożonych z formularzy, analiz i druków, które nadają się do wykorzystania w codziennej pracy, materiałów dodatkowych w postaci prezentacji, norm, przepisów i przykładów (jeśli dotyczą danego szkolenia). W przypadku szkolenia stacjonarnego dodatkowo uczestnicy otrzymują cały materiał w formie papierowej.

Termin szkolenia on-line: 21 – 22  października 2021

Cena zawiera:

Udział w szkoleniu (2 dzni), materiał szkoleniowy, poczęstunek kawowy (dot. szkoleń stacjonarnych), lunch w pobliskiej restauracji (dot. szkoleń stacjonarnych), 30 dniową opiekę Trenera, bezpłatny udział w webinariach organizowanych dla uczestników szkoleń, certyfikat w języku polskim oraz angielskim.

Forma szkolenia:

Interaktywny wykład łączony z warsztatem.

ZAPISY:

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu, zapraszamy do kontaktu e-mailowego: szkolenia@essa.pro

Czas trwania: 2 dni
Cena (stacjonarnie): 1600 / netto +23% VAT
Cena (e-learning): 1200 PLN / netto + 23% VAT

Najbliższe szkolenie

Ścieżki szkolenia ESSASzkolenie wymagane dla

  Szybki kontakt

  Jestem zainteresowany tym szkoleniem, proszę o więcej informacji:

   Szybki kontakt

   Jestem zainteresowany tym szkoleniem, proszę o więcej informacji:

   O prowadzącym:

   Trener jest analitykiem bezpieczeństwa i ekspertem w zarządzaniu bezpieczeństwem, pracującym w branży od 1995 roku.

   Współpracuje z czołowymi firmami z całego świata. Z usług szkoleń, wdrożeń i audytów oraz wykonania analiz, czy obsługi incydentów skorzystali między innymi: Grupa VOX, Grupa Kęty SA, PKO Bank Polski SA, APSYS (Manufaktura), Cederrorth Polska (znany z marek Soraya i Dermika), Procter & Gamble (OLAY), PANSA (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej), NSA (Naczelny Sąd Administracyjny), Google Polska, G4S, Solid Security, Gilette Polska, Energa Operator, PGNIG oraz wiele innych.

   Więcej o Trenerze oraz szkoleniu: szkolenia@essa.pro

   Publikacje trenera

   • Ryzyko a podatności

    Zarządzanie ryzykiem, za sprawą coraz częściej wymaganego myślenia opartego o ryzyko, staje się tematem numer 1. Coraz więcej standardów, ale również i przepisów wskazuje na konieczność wdrażania rozwiązań zależnych od stopnia ryzyka. W publikacjach i przepisach tych widoczne jest podejście dwustopniowe: Wymagania minimalne, wynikające z przepisu prawa; Wymagania adekwatne do danego systemu, wynikające z analizy

   • Alkomaty a compliance

    Ostatni artykuł z cyklu nie będzie dotyczył bezpośrednio alkomatów, a idei czy też filozofii zgodności. Od wielu lat compliance, czyli zgodność, jest jednym z ważniejszych nurtów, który w dość dużym stopniu konkuruje z działami zajmującymi się bezpieczeństwem (RODO, BHP, PPOŻ. i wieloma innymi) o prymat właśnie w dziedzinie bezpieczeństwa organizacji. W dużym skrócie, nie wchodząc