Wiedza i szkolenie w bezpieczeństwie

Cel szkolenia:

Celem szkolenia Wiedza i Szkolenie w Bezpieczeństwie jest kompleksowe zapoznanie uczestników z tematyką idei zarządzania wiedzą w organizacji. Zgodnie z głównym założeniem, wiedza jest dostępna w miejscu, czasie i formie wymaganej w danej chwili.

Prócz wiedzy z zakresu zarządzania personelem uczestnicy zostaną również zapoznani z głównymi wymaganiami bezpieczeństwa w firmach i organizacjach, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ochrony fizycznej, bezpieczeństwa i higieny pracy, czy bezpieczeństwa informacji, włączając w to nowe regulacje o ochronie danych osobowych. Niniejsze szkolenie jest związane również z planowaniem rozwoju pracowników w strukturach bezpieczeństwa, w zakresie dostarczania im wiedzy i umiejętności niezbędnych do osiągania kolejnych etapów kariery.

Zamierzone efekty:

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu organizacji szkoleń oraz systematyzowania wiedzy o bezpieczeństwie w tzw systemy zarządzania wiedzą.

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił:

 • Określić cele systemów zarządzania wiedzą
 • Wskazać i zdefiniować podstawowe źródła potrzeb szkoleniowych
 • Określić cele szkoleń
 • Wskazać różnice między szkoleniem teoretycznym i praktycznym
 • Zdefiniować podstawowe formy i metody szkoleń
 • Wskazać zasady ewaluacji (oceny) skuteczności szkoleń
 • Zaprojektować szkolenia
 • Zaprojektować metody oceny szkoleń

W trakcie szkolenia przewidziane jest wypracowanie powyższych umiejętności, poprzez odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia.

Rodzaj szkolenia

 • Szkolenie stacjonarne
 • Szkolenie otwarte (dla każdego)
 • Szkolenie zamknięte (dla firm)

Dla kogo?

 • Business continuity manager/specialist
 • Crisis manager/specialist
 • Manager bezpieczeństwa /Security manager
 • Asset protection manager
 • Inspektor ochrony danych
 • Kierownik (koordynator) ochrony fizycznej
 • Specjalista/inspektor ochrony ppoż
 • Manager/Specjalista ds bezpieczeństwa informacji
 • Audytor bezpieczeństwa (fizycznego, informacji, pożarowego, procesowego)

Co na szkoleniu:

Ramowy program:

 • Systemy zarządzania wiedzą, a szkolenia
 • Struktura systemu
 • Zasady tworzenia systemów
 • Nauczanie dorosłych
 • Metody i formy szkoleń
 • Wiedza i umiejętności – różnice
 • Zasady planowania szkoleń
 • Realizacja szkolenia
 • Ocena szkolenia
 • Systemy wspierające

Ćwiczenia i warsztaty (wybrane):

 • Struktura systemu zarządzania wiedzą
 • Cele szkoleń (metody SMART/WARTO)
 • Program szkolenia
 • Konspekt szkolenia
 • Scenariusz warsztatu
 • Ankieta satysfakcji
 • Ankieta skuteczności

Podstawy szkolenia:

 • Przepisy prawne – w tym w szczególności Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny
 • Przepisy branżowe (związane z bezpieczeństwem) w tym RODO, przepisy o ochronie ppoż, Ustawa o ochronie osób i mienia
 • Metodyki, wytyczne i standardy branżowe (zależne od grupy), w tym Rekomendacje KNF, Metodyka KGP, Kodeksy Branżowe

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie branżowej wiedzy opartej o międzynarodowe standardy
 •  interaktywne zajęcia łączące wykład z ćwiczeniami
 • 30 dniowa opieka Trenera
 • dwujęzyczny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
 • Wszystkie szablony dokumentów używane w trakcie szkolenia – do samodzielnego wykorzystania
 • Dokumenty i materiały wytworzone w trakcie szkolenia (prowadzący szkolenie wypełnia dokumenty i materiały w trakcie)
Czas trwania: 1 dzień
Cena (stacjonarnie): 900 PLN / netto
Cena (e-learning): 600 PLN / netto

Najbliższe szkolenie

Ścieżki szkolenia ESSASzkolenie wymagane dla

  Szybki kontakt

  Jestem zainteresowany tym szkoleniem, proszę o więcej informacji:

  O prowadzącym:

  Trener jest ekspertem w zarządzaniu bezpieczeństwem, pracującym w branży od 1995 roku. Wdraża systemy zarządzania bezpieczeństwem w Polsce i Wielkiej Brytanii zwracając uwagę na konieczność budowania odpowiednich systemów dostarczających wiedzę i umiejętności. Opiera swoje działania na dokładnej identyfikacji tzw. potrzeb szkoleniowych w tym wymaganych umiejętności i wiedzy. W obszarze zarzadzania wiedzą zrealizował projekty (wybrane):

  • Wdrożenie systemu zarządzania wiedzą w organizacji liczącej 600 osób (sektor bezpieczeństwa publicznego)
  • Secupedia (encyklopedia wiedzy oparta o rozwiązania IT) dla klienta z sektora IT
  • W ESSA odpowiada za organizację procesu nauczania oraz struktury ścieżek kształcenia
  • Jest autorem programów szkoleniowych dla managerów, audytorów i specjalistów bezpieczeństwa, wdrożonych w wielu międzynarodowych organizacjach

  Pracował i pracuje dla czołowych firm i marek w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Z usług audytu, doradztwa i szkoleń skorzystali między innymi Grupa VOX, Grupa Kęty SA, PKO Bank Polski SA, APSYS (Manufaktura), Cederrorth Polska (znany z marek Soraya i Dermika), Procter & Gamble (OLAY), PANSA (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej), NSA (Naczelny Sąd Administracyjny), Google Polska, G4S, Solid Security, Gilette Polska, Energa Operator, PGNIG owraz wiele innych.

  Publikacje trenera

  • Ryzyko a podatności

   Zarządzanie ryzykiem, za sprawą coraz częściej wymaganego myślenia opartego o ryzyko, staje się tematem numer 1. Coraz więcej standardów, ale również i przepisów wskazuje na konieczność wdrażania rozwiązań zależnych od stopnia ryzyka. W publikacjach i przepisach tych widoczne jest podejście dwustopniowe: Wymagania minimalne, wynikające z przepisu prawa; Wymagania adekwatne do danego systemu, wynikające z analizy

  • Alkomaty a compliance

   Ostatni artykuł z cyklu nie będzie dotyczył bezpośrednio alkomatów, a idei czy też filozofii zgodności. Od wielu lat compliance, czyli zgodność, jest jednym z ważniejszych nurtów, który w dość dużym stopniu konkuruje z działami zajmującymi się bezpieczeństwem (RODO, BHP, PPOŻ. i wieloma innymi) o prymat właśnie w dziedzinie bezpieczeństwa organizacji. W dużym skrócie, nie wchodząc