Zarządzanie bezpieczeństwem

Cel szkolenia:

Celem szkolenia Zarządzanie Bezpieczeństwem jest kompleksowe zapoznanie uczestników z tematyką zarządzania bezpieczeństwem w ujęciu systemowym. Prócz wiedzy z zakresu zarządzania jako procesu, uczestnicy zostaną również zapoznani z głównymi wymaganiami bezpieczeństwa w firmach i organizacjach, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ochrony fizycznej, bezpieczeństwa i higieny pracy, czy bezpieczeństwa informacji, włączając w to nowe regulacje o ochronie danych osobowych.

Słuchacze zdobędą branżową wiedzę opartą między innymi o standardy międzynarodowe – BS 16000 oraz wytyczne w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, wydanych przez uznane międzynarodowe organizacji.

Zamierzone efekty:

Cele szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu projektowania systemów zarządzania bezpieczeństwem w organizacji.

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił:

 • Wykonać podstawowe analizy związane z bezpieczeństwem w ujęciu systemowym
 • Wskazać cele strategiczne dla organizacji bezpieczeństwa
 • Określić możliwości realizacji rozwiązań w bezpieczeństwie
 • Zidentyfikować adekwatne przepisy prawne
 • Zaprojektować struktury personelu bezpieczeństwa
 • Zaprojektować wymagania dla stanowisk
 • Wskazać niezbędną dokumentację i sposób jej przygotowania
 • Wskazać i opisać zakres usług dostarczanych przez dostawców
 • Przygotować założenia do zakupu usług, zgodnie z wymaganiami prawnymi, organizacyjnymi i klienta z uwzględnieniem odpowiednich norm i standardów

W trakcie szkolenia przewidziane jest wypracowanie powyższych umiejętności, poprzez odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia.

Rodzaj szkolenia

 • Szkolenie stacjonarne
 • Szkolenie otwarte (dla każdego)
 • Szkolenie zamknięte (dla firm)

Dla kogo?

 • Business continuity manager/specialist
 • Crisis manager/specialist
 • Manager bezpieczeństwa /Security manager
 • Asset protection manager
 • Inspektor ochrony danych
 • Kierownik (koordynator) ochrony fizycznej
 • Specjalista/inspektor ochrony ppoż
 • Manager/Specjalista ds bezpieczeństwa informacji
 • Audytor bezpieczeństwa (fizycznego, informacji, pożarowego, procesowego)

Co na szkoleniu:

Ramowy program:

 • Wprowadzenie do systemów zarządzania bezpieczeństwem – koncepcja systemu wiodącego
 • Przegląd systemów zarządzania, w odniesieniu do specyfiki działania organizacji
 • Identyfikacja celów organizacji i celów bezpieczeństwa
 • Identyfikacja wymagań dla systemów zarządzania bezpieczeństwem
 • Założenia dla systemu zarządzania bezpieczeństwem
 • Możliwości realizacji zadań siłami własnymi, a konieczność korzystania z zewnętrznych dostawców
 • Podstawy prawne w trzech wymaganych obszarach – ochrona fizyczna, ochrona ppoż, BHP

Ćwiczenia i warsztaty (wybrane):

 • Polityka bezpieczeństwa
 • Cele bezpieczeństwa (wstęp do strategii)
 • Identyfikacja wymagań dla zabezpieczeń (trzy ćwiczenia: dokumentacja, personel, wiedza)
 • Identyfikacja wymagań dla usług – prawne, normatywne (dobrowolnego stosowania), klienta i organizacyjne (łącznie cztery ćwiczenia)
 • Przygotowanie zapytań ofertowych
 • Przygotowanie arkusza oceny dostawcy

Podstawy szkolenia:

 • Normy ISO ISO 9001, ISO 18788, BS 16000
 • Przepisy branżowe (związane z bezpieczeństwem) w tym RODO, przepisy o ochronie ppoż, Ustawa o ochronie osób i mienia
 • Metodyki, wytyczne i standardy branżowe (zależne od grupy), w tym Rekomendacje KNF, Metodyka KGP, Kodeksy Branżowe

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie branżowej wiedzy opartej o międzynarodowe standardy
 •  interaktywne zajęcia łączące wykład z ćwiczeniami
 • 30 dniowa opieka Trenera
 • dwujęzyczny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
 • Wszystkie szablony dokumentów używane w trakcie szkolenia – do samodzielnego wykorzystania
 • Dokumenty i materiały wytworzone w trakcie szkolenia (prowadzący szkolenie wypełnia dokumenty i materiały w trakcie)
Czas trwania: 2 dni
Cena (stacjonarnie): 1800 PLN / netto
Cena (e-learning): 1300 PLN / netto

Najbliższe szkolenie

Ścieżki szkolenia ESSASzkolenie wymagane dla

  Szybki kontakt

  Jestem zainteresowany tym szkoleniem, proszę o więcej informacji:

  O prowadzącym:

  Trener jest ekspertem w zarządzaniu bezpieczeństwem, pracującym w branży od 1995 roku.Pierwsze systemy zarządzania bezpieczeństwem organizował już w 1999 roku. Obecnie projektuje, wdraża i rozwija systemy zarządzania w obszarach

  • Bezpieczeństwo żywności (w tym w oparciu o wymagania IFS, HACCP, BRC 7, ISO 22000)
  • Bezpieczeństwa i ochrony ppoż (w tym ATEX)
  • Bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych (w tym w oparciu o ISO 27007)
  • Bezpieczeństwa i ochrony fizycznej

  Pracował i pracuje dla czołowych firm i marek w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Z usług szkoleń, audytu, wdrożeń i konsultingu skorzystali między innymi Grupa VOX, Grupa Kęty SA, PKO Bank Polski SA, APSYS (Manufaktura), Cederrorth Polska (znany z marek Soraya i Dermika), Procter & Gamble (OLAY), PANSA (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej), NSA (Naczelny Sąd Administracyjny), Google Polska, G4S, Solid Security, Gilette Polska, Energa Operator, PGNIG oraz wiele innych.

  Publikacje trenera

  • Ryzyko a podatności

   Zarządzanie ryzykiem, za sprawą coraz częściej wymaganego myślenia opartego o ryzyko, staje się tematem numer 1. Coraz więcej standardów, ale również i przepisów wskazuje na konieczność wdrażania rozwiązań zależnych od stopnia ryzyka. W publikacjach i przepisach tych widoczne jest podejście dwustopniowe: Wymagania minimalne, wynikające z przepisu prawa; Wymagania adekwatne do danego systemu, wynikające z analizy

  • Alkomaty a compliance

   Ostatni artykuł z cyklu nie będzie dotyczył bezpośrednio alkomatów, a idei czy też filozofii zgodności. Od wielu lat compliance, czyli zgodność, jest jednym z ważniejszych nurtów, który w dość dużym stopniu konkuruje z działami zajmującymi się bezpieczeństwem (RODO, BHP, PPOŻ. i wieloma innymi) o prymat właśnie w dziedzinie bezpieczeństwa organizacji. W dużym skrócie, nie wchodząc