Zarządzanie ciągłością działania

Cel szkolenia:

Celem szkolenia Zarządzanie Ciągłością Działania jest kompleksowe zapoznanie uczestników z tematyką ciągłości i niezakłóconego funkcjonowania organizacji. Prócz wiedzy z zakresu zarządzania ciągłością działania jako procesu, uczestnicy zostaną również zapoznani z zasadami projektowania systemów klasy BCM, metodami ich testowania oraz doskonalenia i rozwoju. Słuchacze zdobędą branżową wiedzę opartą między innymi o standardy międzynarodowe – ISO 22301, ISO/TS 22320 oraz wytyczne w zakresie ciągłości działania, wydanych przez uznane międzynarodowe organizacje.

Zamierzone efekty:

Cele szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu zarządzania ciągłością działania.

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił:

 • Określić ramy systemu BCM
 • Wskazać podstawy tworzenia systemu, w tym w szczególności misję, wizję oraz politykę firmy czy organizacji
 • Wskazać podstawy planowania w tym ocenę ryzyka oraz analizę wpływu na biznes (BIA)
 • Zdefiniować podstawowe wskazania systemów BCM, w tym w szczególności maksymalne czasy przestoju lub zakłócenia (MTPD, MAO, BIL)
 • Określić kluczowy personel w systemach BCM
 • Określić podstawową dokumentację w systemach BCM
 • Wskazać różnicę między zarządzaniem kryzysowym w strukturze BCM a zarządzaniem kryzysowym w organizacji
 • Określić zadania dla zespołu zarządzania kryzysowego, zespołu odbudowy oraz innych niezbędnych w realizacji działań
 • Opracować plan ciągłości działania (BCP)

W trakcie szkolenia przewidziane jest wypracowanie powyższych umiejętności, poprzez odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia.

Rodzaj szkolenia

 • Szkolenie stacjonarne
 • Szkolenie otwarte (dla każdego)
 • Szkolenie zamknięte (dla firm)

Dla kogo?

 • Business continuity manager/specialist
 • Crisis manager/specialist
 • Manager bezpieczeństwa /Security manager
 • Asset protection manager
 • Inspektor ochrony danych
 • Kierownik (koordynator) ochrony fizycznej
 • Specjalista/inspektor ochrony ppoż
 • Manager/Specjalista ds bezpieczeństwa informacji
 • Audytor bezpieczeństwa (fizycznego, informacji, pożarowego, procesowego)

Co na szkoleniu:

Ramowy program:

 • Istota systemów zarządzania ciągłością działania (BCM) w organizacjach
 • Aktualny stan standardów i zmiana podejścia w ISO 22301
 • Odporność organizacji – nowe wyzwania BCM na przykładzie rozwiązań ISO 22316
 • Wymagania wobec systemów BCM (ramy)
 • Podstawy systemu – analiza BIA, wymagania biznesowe
 • Struktura BCM – zespoły podstawowe
 • Zadania, role i funkcje
 • Battlebox – walizka BCM, zawartość, dobre prkatyki
 • Plany BCP – aktywatory,
 • Testowanie planów ciągłości działania
 • Aspekt ludzki w BCM

Ćwiczenia i warsztaty (wybrane):

 • Określenie celu i zakresu BCM
 • Metody identyfikacji krytycznych usług i/lub produktów na podstawie misji i wizji firmy (analiza portfelowa, analiza strukturalna firmy)
 • Identyfikacja procesu głównego (opis etapów)
 • Wyliczenie czasów przestoju (BIL, MTPD, MAO – zależnie od grupy warsztatowej)
 • Plan BCP – założenia
 • Plan BCP – struktura (liderzy, backup)
 • Plan BCP – działania (z odejściami w drzewie działań – trzy ćwiczenia)
 • Call tree – drzewo powiadomień
 • Scenariusz testowania planu

Podstawy szkolenia:

 • Normy ISO 22301, 22317, BS 25999 (jako dobre praktyki korporacyjne)
 • Przepisy branżowe (związane z bezpieczeństwem)
 • Metodyki, wytyczne i standardy branżowe (zależne od grupy), w tym Rekomendacje KNF, Metodyka KGP, Kodeksy Branżowe

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie branżowej wiedzy opartej o międzynarodowe standardy
 •  interaktywne zajęcia łączące wykład z ćwiczeniami
 • 30 dniowa opieka Trenera
 • dwujęzyczny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
 • Wszystkie szablony dokumentów używane w trakcie szkolenia – do samodzielnego wykorzystania
 • Dokumenty i materiały wytworzone w trakcie szkolenia (prowadzący szkolenie wypełnia dokumenty i materiały w trakcie)
Czas trwania: 2 dni
Cena (stacjonarnie): 1800 PLN / netto
Cena (e-learning): 1300 PLN / netto

Najbliższe szkolenie

Ścieżki szkolenia ESSASzkolenie wymagane dla

Szybki kontakt

Jestem zainteresowany tym szkoleniem, proszę o więcej informacji:

O prowadzącym:

Trener jest ekspertem w zarządzaniu bezpieczeństwem, pracującym w branży od 1995 roku. Działa w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Realizuje projekty w obszarze bezpieczeństwa z zakresów bezpieczeństwo żywności (w tym w oparciu o wymagania IFS, HACCP, BRC 7, ISO 22000), bezpieczeństwa i ochrony ppoż (w tym ATEX), bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych (w tym w oparciu o ISO 27007), bezpieczeństwa i ochrony fizycznej. Bardzo dobrą podstawą jest również praktyka w zakresie obsługi kryzysów i incydentów, dzięki czemu praca przy scenariuszach i typowaniu skutków oraz siły zdarzeń jest oparta o doświadczenie. W obszarze zarządzania ciągłością działania realizował:

 • Audyty systemów zarządzania ciągłością działania – międzynarodowe korporacje z pierwszej piątki najbardziej rozpoznawalnych firm i marek, oceniając prawidłowość wykonania analiz i ustawienia parametrów dla systemu.
 • Audyty systemów zintegrowanych, opartych o normy i standardy (np. zintegrowany system zarządzania oparty o ISO 9001, ISO 27001 i BS 25999)
 • Oceny ryzyka i BIA do systemów bezpieczeństwa dla firm IT i koncernów
 • Szkolenia dla departamentów bezpieczeństwa grup kapitałowych i korporacji

Pracował i pracuje dla czołowych firm i marek w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Z usług audytu, szkoleń i wdrożeń skorzystali między innymi Grupa VOX, Grupa Kęty SA, PKO Bank Polski SA, APSYS (Manufaktura), Cederrorth Polska (znany z marek Soraya i Dermika), Procter & Gamble (OLAY), PANSA (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej), NSA (Naczelny Sąd Administracyjny), Google Polska, G4S, Solid Security, Gilette Polska, Energa Operator, PGNIG oraz wiele innych.

Publikacje trenera

 • Odpowiedzialność za ochronę danych osobowych – nie tylko na Administratorze.

  Autor: Łukasz Kolatorski   Czy odpowiedzialność za ochronę danych osobowych spoczywa wyłącznie na Administratorze danych? Dla tych, którzy nie znają odpowiedzi, krótko: NIE.   Przypadki z ostatnich tygodni w postaci dokonanych zawiadomień do prokuratury o uzasadnionych podejrzeniach popełnienia przestępstwa przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz zawiadomień, których możemy się spodziewać najlepiej pokazują, że odpowiedzialność

 • CO Z TYM RODO?

  AUTOR: Łukasz Kolatorski Co z tym RODO? – dlaczego wciąż mamy problemy z jego stosowaniem i dochodzi do absurdalnych sytuacji? O RODO, jego zastosowaniu oraz wpływie na nas jako osoby fizyczne powstało wiele książek i publikacji – lepszych i gorszych, wnoszących coś nowego i powtarzających to, co napisali wcześniej inni. Niebawem minie 4 lata, odkąd