Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy z obsługi tzw. incydentów bezpieczeństwa. W różnych branżach i sektorach nazywane są one inaczej. W przypadku RODO jest to naruszenie (ochrony) danych osobowych, w BHP jest to zdarzenie okołowypadkowe. Niezależnie od branży i sektora są pewne zasady, którymi należy się kierować przy obsłudze incydentów bezpieczeństwa.

Zamierzone efekty:

 Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił:

 • Zidentyfikować incydent i go opisać
 • Sklasyfikować incydent
 • Zidentyfikować źródła wystąpienia incydentu
 • Zidentyfikować moment zaistnienia incydentu
 • Zidentyfikować ryzyko (w tym ryzyko naruszenia istotnych praw i wolności osoby)
 • Zaprojektować warstwy zabezpieczeń, przeciwdziałające kolejnemu wystąpieniu
 • Zaprojektować warstwy zabezpieczeń mitygujące ryzyka
 • Określić prawidłowość postępowania w trakcie incydentu
 • Oszacować możliwości materializacji kryzysu długotrwałego, wynikającego z incydentu

W trakcie szkolenia przewidziane jest wypracowanie powyższych umiejętności, poprzez odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia.

Rodzaj szkolenia

 • Szkolenie stacjonarne
 • Szkolenie otwarte (dla każdego)
 • Szkolenie zamknięte (dla firm)

Dla kogo?

 • Audytor bezpieczeństwa (fizycznego, informacji, pożarowego, procesowego)
 • Audytor wewnętrzny
 • Audytor wiodący
 • Manager bezpieczeństwa /Security manager
 • Asset protection manager
 • Inspektor ochrony danych
 • Kierownik (koordynator) ochrony fizycznej

Co na szkoleniu:

Ramowy program

 • Istota incydentu w różnych branżach
 • Obowiązki prawne związane z rejestracją (RODO, ochrona środowiska, ochrona fizyczna)
 • Dobre praktyki w rejestracji incydentów
 • Analiza przyczyn incydentów
 • Analiza i opis zdarzenia szczytowego (top event)
 • Analiza scenariusza rozwoju incydentu
 • Klasyfikacja ryzyka w różnych obszarach (w tym też ryzyka naruszenia praw i wolności osoby)
 • Ocena zgodności działań w incydencie
 • Notowanie incydentu w różnych formach (notacja podstawowa, ocena zgodności z procedurą, pełny raport)

Ćwiczenia i warsztaty

 • Informacja o incydencie, identyfikacja i opis źródeł informacji o incydencie
 • Klasyfikacje incydentów (matryca)
 • Opis incydentu
 • Rejestr incydentów
 • Drzewo błędów
 • Drzewo zdarzeń
 • Analiza BOW-TIE
 • AAR – after action review (raport po incydencie, zdarzeniu)
 • Szacowanie kosztów incydentu (wstęp do RO(S)I w bezpieczeństwie
 • Procedura postępowania z incydentem w organizacji

Podstawy szkolenia

 • Normy ISO 27035, ISO 45001, ISO 22316,ISO 22301
 • Standardy BS 11200, BS 16000, BS 65000
 • Przepisy branżowe (związane z bezpieczeństwem) w tym RODO, przepisy o ochronie ppoż, Ustawa o ochronie osób i mienia, Ustawa Kodeks Pracy
 • Metodyki, wytyczne i standardy branżowe

Po szkoleniu:

 • 30 dni opieki poszkoleniowej (drogą elektroniczną)
 • Wszystkie szablony dokumentów używane w trakcie szkolenia – do samodzielnego wykorzystania
 • Dokumenty i materiały wytworzone w trakcie szkolenia (prowadzący szkolenie wypełnia dokumenty i materiały w trakcie)

Informacje organizacyjne

Czas trwania: 1 dzień
Cena (stacjonarnie): 1200 PLN / netto
Cena (e-learning): 900 PLN / netto

Najbliższe szkolenie

Ścieżki szkolenia ESSASzkolenie wymagane dla

  Szybki kontakt

  Jestem zainteresowany tym szkoleniem, proszę o więcej informacji:

  O prowadzącym:

  Trener jest ekspertem w zarządzaniu bezpieczeństwem, pracującym w branży od 1995 roku. Realizuje audyty bezpieczeństwa od 2000 roku, początkowo w strukturach instytucji administracji rządowej i samorządowej, od 2007 roku na rynku komercyjnym. Działa w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Od 2007 roku rozwija własną metodykę audytu, zgodną z ISO 19011 i uwzględniającą podejście oparte o ryzyko. 

  Jest też członkiem międzynarodowych organizacji branżowych oraz zajmujących się standaryzacją usług.

  Zrealizował ponad 300 audytów bezpieczeństwa z zakresów:

  • Bezpieczeństwo żywności (w tym w oparciu o wymagania IFS, HACCP, BRC 7, ISO 22000)
  • Bezpieczeństwa i ochrony ppoż (w tym ATEX)
  • Bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych (w tym w oparciu o ISO 27007)
  • Bezpieczeństwa i ochrony fizycznej

  Pracował i pracuje dla czołowych firm i marek w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Z usług skorzystali między innymi Grupa VOX, Grupa Kęty SA, PKO Bank Polski SA, APSYS (Manufaktura), Cederrorth Polska (znany z marek Soraya i Dermika), Procter & Gamble (OLAY) i wiele innych firm i instytucji.

  Z zakresu audytu bezpieczeństwa przeszkolił audytorów i managerów bezpieczeństwa takich firm i instytucji jak PANSA (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej), NSA (Naczelny Sąd Administracyjny), Google Polska, G4S, Solid Security, Gilette Polska, Energa Operator, PGNIG oraz wiele innych.

  Publikacje trenera

  • Ryzyko a podatności

   Zarządzanie ryzykiem, za sprawą coraz częściej wymaganego myślenia opartego o ryzyko, staje się tematem numer 1. Coraz więcej standardów, ale również i przepisów wskazuje na konieczność wdrażania rozwiązań zależnych od stopnia ryzyka. W publikacjach i przepisach tych widoczne jest podejście dwustopniowe: Wymagania minimalne, wynikające z przepisu prawa; Wymagania adekwatne do danego systemu, wynikające z analizy

  • Alkomaty a compliance

   Ostatni artykuł z cyklu nie będzie dotyczył bezpośrednio alkomatów, a idei czy też filozofii zgodności. Od wielu lat compliance, czyli zgodność, jest jednym z ważniejszych nurtów, który w dość dużym stopniu konkuruje z działami zajmującymi się bezpieczeństwem (RODO, BHP, PPOŻ. i wieloma innymi) o prymat właśnie w dziedzinie bezpieczeństwa organizacji. W dużym skrócie, nie wchodząc